روحعرفان

روز نهم تمرین مربی گری روح، کشف معنای زندگی (هفته دوم، عنصر آب)

معنای زندگی

معنای زندگی خود را بررسی کنید:

همه ما یک تاریخچه شخصی داریم و به هر کدام از حوادث مشخص زندگی مان معنا و مفهوم می دهیم و بعد تصمیم می گیریم که براساس معنایی که به تجربیات زندگی مان داده ایم، خوشحال یا غمگین باشیم؛ چیزی که اغلب مردم نمی دانند این است که آنها می توانند معنایی را که به پیشامدهای زندگی شان می دهند انتخاب کنند و معنای زندگی به این صورت شکل می گیرد.

ما در تمام مدت به اتفاقات زندگی مان معنا می دهیم، پس چرا سعی نکنیم معنایی بدهیم که به ما نیرو بدهد و ما را دچار هیجان و دلتنگی نکند؟ برای مثال اگر کسی در موقع رانندگی به شما بوق می زند و بعد جلویتان می پیچد شما می توانید قضاوت کنید که آن راننده خودخواه و بیشعور است و یا اینکه شاید آن راننده دلیلی برای این رفتارش دارد، مثلا شاید در همان لحظه شنیده است که خانم او برای تولد بچه شان در بیمارستان است و او می خواهد به موقع به بیمارستان برسد؛ شما می توانید احساس بدخلقی، عصبانیت و یا احساس ترحم و دلسوزی کنید، بخاطر اینکه نمی دانید چه چیزی باعث رفتار راننده در آن لحظه بوده است؛ بنابراین معنایی برای رفتار او انتخاب کنید که به شما صدمه نزند و برای معناهای دیگر زندگی آنان هم به همین طريق عمل کنید!

جمله تأکیدی برای امروز

تجربه های زندگی من معناهای مثبت و نیروبخش دارند.

امروز :

توجه کنید به معناهایی که به اتفاقات امروزتان می دهید.

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین :

پایه اول: متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

خود، اتومبیل و خانه تان را تمیز کنید.

پایه دوم: متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

به سرچشمه و مرکز معناهایی که به حوادث زندگی تان دادید، بروید.

پایه سوم: متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

تاریخچه شخصی خودتان را تغییر دهید؛ یک عصای معنوی درست کنید (در فرهنگ سرخپوستان بومی آمریکایی!)

پایه اول، خود، اتومبیل و خانه تان را تمیز کنید :

تمیز کردن کاری دنیوی و روزمره است، ولی اگر از نیروی سمبولیک آن استفاده کنید، می تواند کمک کننده و سازنده باشد؛ امروز قسمتی از خانه را مثل پنجره های اتاق نشیمن را برای تمیز کردن انتخاب می کنیم؛ در موقع پاکسازی پنجره ها تکرار کنید: می گذارم نور بیشتری در زندگی درونم نفوذ کند و احساس کنید که نیرو و روشنایی بیشتری زندگی شما را دربر می گیرد؛ امروز هر چه جاهای بیشتری را مرتب و منظم کنید، روشنایی و وضوح بیشتری به زندگی تان وارد می شود.

انتخاب کنید که تمام بدن، قسمتی از بدن و با موهایتان را بشویید و تکرار کنید: من سرم را از افکاری که به من نیرو نمی دهد، پاک می کنم و یا به طریق مثبت بگویید: «من دارم مسیر ورود افكار روحیه دهنده را باز می کنم».

پایه دوم، به سر چشمه و مرکز معناهایی که به حوادث زندگی تان دادید، بروید :

شما نمی توانید پیشامدها و شرایط محیط خود را انتخاب بکنید؛ ولی می توانید معنایی که به آن حوادث می دهید را انتخاب کنید؛ تاریخچه شخصی تان را که در دفتر فرایندتان نوشتید، مرور کنید و توجه کنید به معناهایی که به حوادث زندگیتان داده اید، بخصوص به اتفاقاتی که احساسات قوی را بوجود آورده اند.

یکی از لحظات مشکل و سخت زندگی تان را انتخاب کنید؛ برای اینکه به معنایی که به آن می دهید آگاه شوید، چشمانتان را ببندید و تصور کنید که به آن دوران برگشتید؛ هنگام تجسم این اتفاق به آن زمان بروید، در درون خود سفر کنید تا به سرچشمه معنایی که به این اتفاق داده اید برسید.

اهمیت و معنایی که به زندگی می دهید از درونتان می آید؛ به سرچشمه تمام تصمیماتی بروید که در مورد زندگی خود گرفتید؛ بیاد داشته باشید که شما سرچشمه و ریشه همه تصمیماتی هستید که در مورد خودتان و دیگران گرفتید؛ از این دیدگاه، می توانید به معنایی که تاکنون انتخاب کردید ادامه دهید و یا معنای دیگری را بوجود آورید.

پایه سوم، تاریخچه شخصی خودتان را تغییر دهید، یک عصای معنوی درست کنید (براساس فرهنگ سرخپوستان بومی امریکایی) :

از دوران خیلی قدیم سنن و آداب قسمتی از زندگی انسانی بوده است، زیرا از طریق آداب و سنن انسان ها از افکار، آرزوها و رویاهایشان آگاه می شوند؛ با بوجود آوردن یک عصای معنوی از درکی که به زندگی تان دارید آگاه شوید و آن زندگی و درک از زندگی تان را برای همیشه تغییر می دهد.

یک عصای معنوی برای هدف خاصی تزئین می شود؛ این عصا با اشیایی درست می شود که نمایانگر دعا برای خود و یا دیگران هستند و از آن برای نمایش دادن زندگی استفاده می شود؛ بوجود آوردن یک تشبیه جسمی (فیزیکی ) در مورد زندگی تان تاثیر بسیاری برای روحتان دارد.

مثالی از عصای معنوی :

گرگوری با ساختن عصای معنوی خود تجربه بسیار مهیجی کسب کرد؛ او نزد من آمده بود تا رابطه بسیار پرتقلا و پرفشارش را با همسر و دو دخترش ترمیم کند؛ به او پیشنهاد کردم برای تماشای زندگی اش یک عصای معنوی درست کند؛ ابتدا او به دور یک شاخه چوب، کاموا و نخ پیچید و بعد به آن گوش ماهی و خزه اضافه کرد؛ بعد یک مهره سیاه به آن وصل کرد که نمایانگر خودش باشد و یک مهره قرمز که نمایانگر همسرش و دو مهره زرد که نمایانگر دخترهایش باشد؛ در اتمام کار متوجه شد مهره ای که نمایانگر خودش بود با فاصله بسیاری از مهره هایی گذاشته بود که نمایانگر خانواده او بودند و احساس بدی کرد.

او چندین ساعت وقت گذاشت و عصای خود را تغییر داد تا آنکه احساسش نسبت به عصا خوب باشد؛ او مهره خود را خیلی نزدیکتر به مهره هایی قرار داد که نمایانگر خانواده اش بودند و سرانجام به عصا نگاه کرد و نسبت به خانواده اش احساس پیوستگی کرد.

قابل توجه است زمانی که او عصای خود را تغییر می داد، خانواده اش درباره روابط حاد خانوادگی در حال بحث بودند و بحث خود را با احساس نزدیکی و همدلی با گرگوری به پایان رساندند، وقتی او به خانه برگشت، انگار معجزه ای شده بود، به جای دعواها و ناسازگاری همیشگی خانواده اش، احساس عالی مهر، محبت و همدلی آنها را احاطه کرده بود.

زمانی که گرگوری برای توجه به رابطه خود با خانواده اش وقت گذاشت و به کمک عصای معنوی، معنایی را که به رابطه با خانواده اش می داد تغيير داد، تقریبا به طور معجزه آسایی رابطه اش با خانواده اش تغییر کرد؛ پس بخاطر داشته باشید که هرگز برای دوباره خلق کردن گذشته دیر نیست.

ساختن عصای معنوی :

عصایی معنوی از تاریخچه شخصی خود بوجود آورید که به شما نیرو بدهد؛ شما حتی می توانید به زندگی خود احساس افسانه ای بدهید، با انجام این کار هر بار به عصای معنوی خود نگاه می کنید، افکار مثبت در مورد گذاشته اتان را تقویت می کنید؛ برای اینکار به یک تکه چوب و به رشته هایی از پارچه و کاموای رنگی و حتی پر پرنده، خزه، سنگها، گوش ماهی ها، مهره ها، چرم، کاغذ و از این قبیل نیاز دارید.

برای درست کردن یک عصای معنوی از زندگی خود، از پائین شاخه چوب شروع کنید؛ تولد و دوران کودکی و زندگی خود را شرح دهید، سن فعلی خود را در انتهای شاخه چوب بگذارید؛ برای مثال اگر در زمان کودکی خیلی ساکت و مطیع بودید، شاید بخواهید یک کاموای آبی رنگ ملایم را به دو قسمت پائین ترین شاخه چوب بپوشانید.

بطور متناوب می توانید با اشیایی که نمایانگر دعاهای شما و با دیگران باشد، یک عصای دعا درست کنید؛ وقتی به اتمام کار رسیدید برای یک روز آن را در طبیعت و در جایی بگذارید که خورشید صبح به آن بتابد؛ در بعضی رسوم بومی گفته شده است که خورشید صبح، دعاها را به خالق حمل می کند.

عصای خود را آنگونه که می خواهید تزئین کنید؛ روش خاصی وجود ندارد؛ وقتی کار تان تمام شد به آن نگاه کنید و به احساساتتان توجه کنید؛ اگر احساساتتان خیلی مثبت نیست، معنای آن حوادث و عصای خود را تغییر بدهید تا زمانی که نگریستن به عصای معنویتان به شما احساس عالی بدهد.

 

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

آیتم های مشابه

روز هشتم تمرین مربی گری روح، منظم کردن احساسات خویش (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی

روز شانزدهم مربیگری روح، روز شادی و خطرپذیری (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی

روز چهارم تمرین مربی گری روح، مشاهده و خودآگاهی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

5 دیدگاه

دلبند ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ at ۹:۴۲ قبل از ظهر

سلام وقتتون بخیر
سوالم در مورد دوره مربیگری روح هست، آیا شما ادامه دوره رو هم می ذارین روی سایت یا دیگه امکانش نیست؟

پاسخ
موکتی ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ at ۲:۵۳ قبل از ظهر

انشالا به زودی مطالب به اشتراک گذاشته خواهند شد

پاسخ
سروه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ at ۱۱:۱۶ بعد از ظهر

با سلام من خیلی تمایل به انجام این دوره رو دارم ولی دوره ها کامل نیست در ضمن این دوره ها نیز خیلی با فاصله گذاشته شده آیا امکانش هست که دوره هارو بطور کامل بذارید تا کسانی که مشتاق این دوره ها هستند بتونن ازش بهره ببرن

پاسخ
موکتی ۱۶ آذر ۱۳۹۸ at ۹:۲۲ بعد از ظهر

سلام دوست عزیز خوشحالم که این دوره با استقبال عزیزان مواجه شده، انشالا به زودی بقیه تمرین رو در سایت قرار می دیم تا مورد استفاده قرار بگیره

پاسخ
سروه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ at ۶:۱۰ بعد از ظهر

مرسی مشتاقانه منتظرم

پاسخ

دیدگاهی بنویسید