Category : مدیتیشن و مراقبه

مدیتیشن و مراقبهیوگا

مدیتیشن هاله محافظتی راهکاری برای حفاظت از خود در برابر انرژی های منفی

موکتی
اهمیت استفاده از هاله محافظتی: در عصر امروز با توجه به افزایش تنش ها و مشکلات روحی و روانی که بر زندگی انسانها تاثیر می...
مدیتیشن و مراقبهیوگا

خلسه و تلقین پذیری و اثرات مثبت و منفی که بر افراد می گذارد

موکتی
تعریف دیگری از خلسه : خلسه حالت خاصي است که انسان در آن مي تواند با ابعاد ماورایي و الهي وجود خود ارتباط برقرار کند....
سایر یوگامدیتیشن و مراقبهیوگا

خلسه چیست، انواع آن و چه پیامدهای مفیدی برای ما دارد؟ (قسمت اول)

موکتی
خلسه چیست؟ کلمه خلسه تعاریف متعددی دارد؛ برای مثال تعریفی که یک روانپزشک از این کلمه دارد با تعریف یک انسان شناس یا نویسنده یا...
مدیتیشن و مراقبهیوگا

مدیتیشن چیست و فواید و انواع آن را بشناسید

موکتی
مدیتیشن چیست و فواید و انواع آن را بشناسید مدیتیشن نگاهی به درون است. ما همیشه تمام توجه مان به بیرون است، اما در مدیتیشن...