درباره ما

Mukti

هر کسی را بهر کاری در جهان آورده اند، کار ما عشق است. ما را بهر آن آورده اند…

سایت معنوی به سوی خدا توسط گروهی از علاقمندان در جهت ترویج علوم معنوی، باطنی، یوگا، عشق، روانشناسی و فراروانشناسی زیر نظر استاد گرانقدر موکتی (Mukti) ایجاد گردیده و به فعالیت می پردازد تا اطلاعات مفید و ارزشمندی که رهجویان حق در زمینه خودشناسی، رشد روحی و آگاهی به دنبال آنند ارائه گردد.