Category : اضطراب

اضطرابروانروحعرفان

لحظه حال ، روز هیجدهم مربیگری روح (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی
زندگی زیبا با بودن در لحظه حال : سلام عزیزان، امروز چهارمین روز هفته عنصر آتش از برنامه مربی گری روح است که باید بودن در...
اضطرابروانروحعرفان

روز پانزدهم مربیگری روح، روبرو شدن با ترس (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی
هفته عنصر آتش، منظم کردن روح خویش: در طبیعت آتش این توان را دارد که بطور مهیج منطقه ای را پاک کند و با این...
اضطرابروان

اختلالات اضطرابی، شایعترین اختلالات روانی، انواع آن و راهکار درمان

موکتی
اختلالات اضطرابی، شایعترین اختلالات روانی و نشانه های عمومی آن : افرادی که اختلال اضطراب عمومی دارند، دچار استرس بیش از حد شده و در...
اضطرابروان

مشکل اضطراب در افراد، علایم و راهکارهای موثر درمان آن

موکتی
اضطراب چیست ؟ در برخی مواقع، زمانی که ما با عوامل استرس زا از قبیل تغییر در روابط، حضور در مقابل جمعیت، تصمیم گیری و…...