مدیتیشن و مراقبهیوگا

مدیتیشن هاله محافظتی راهکاری برای حفاظت از خود در برابر انرژی های منفی

اهمیت استفاده از هاله محافظتی:

در عصر امروز با توجه به افزایش تنش ها و مشکلات روحی و روانی که بر زندگی انسانها تاثیر می گذارد، لازم است اقدامات و روش هایی در جهت کاستن این بارهای روانی انجام گیرد که یکی از این روش ها مدیتیشن هاله محافظتی می باشد؛ این روش بخصوص برای کسانی که بیشتر در معرض جامعه قرار می گیرند مناسب است که موجب می شود از غلیان انرژی منفی و استرس ها به شخص جلوگیری شود.

نحوه مقابله با مشکل در مدیتیشن هاله محافظتی:

وقتی مشکلی در زندگی تان بوجود مي آيد، مثلا ناگهان يک ميل جنسی در شما غليان می کند يا نوعی طمع يا خشم در وجودتان شعله  ور می شود، به اين دستور توجه کنيد. فرض کنيم مشکل خشم باشد، در درون خود سه بار تکرار کنيد: «خشم، خشم، خشم». اين کار را کاملا آگاهانه انجام دهيد. طوری که تکرار اين عبارت روی آگاهی شما اثر کند. بعد بدنبال کار خود برويد. البته کار خود را با عصبانيت انجام ندهيد بلکه فقط خشم خود را اذعان کنيد؛

توجه آگاهانه به مشکل به منظور رهایی از آن:

اين کار بسيار زيبا است. اگر آن را تکرار کنيد از تاثير عميق آن آگاه می شويد. وقتی واقعا به مشکل يا احساس خود  توجه می کنيد، مشکل ناپديد می شود. مشکلات وقتی گريبان شما را می گيرند که از وجودشان ناآگاه هستيد. وقتی سه بار در درون خود، مشکل را اذعان کرديد، بخوبی از آن آگاه می شويد. بودا به تمام مريدان خود می گفت که اين دستور را درباره هر مشکلی انجام دهند؛ تمام فرهنگها و قوميت ها به مردم خود ياد می دهند که روی مشکل را بپوشانند و آن را انکار کنند. بنابراين شما مرتب نسبت به آنها ناآگاه و غافل می شويد. طوری که بعد از مدتی تصور می کنيد که اين مشکلات ديگر وجود ندارند. درحالی که بايد درست برعکس رفتار کرد. بايد با هوشياری و توجه کامل آنها را اذعان کرد. نتيجه اين خواهد بود که نسبت به آنها آگاه می شويد؛

زمان انجام مراقبه:

زمان اين مراقبه: هرشب قبل از خواب و صبح ها اولين کار بعد از بيدار شدن از خواب؛

مدت زمان: چهار تا پنج دقيقه؛

مرحله اول: يک هاله تصور کنيد

روی تخت خود بنشينيد و يِک هاله حفاظتی اطراف بدن خود در نظر بگيريد. اين لايه بايد چيزی حدود ده تا بيست سانت با بدن فاصله داشته باشد. شکل آن مثل بدن خودتان است و به همان صورت بدن شما را در بر گرفته است و آن را حفاظت می کند. درست مانند يک غلاف. بعد در حالی که اين حس را در خودتان بوجود آورديد به خواب برويد. فکر کنيد اين هاله عين يک پتو بدنتان را می پوشاند و باعث می شود تا نگرانی و اضطراب ها راهی برای ورود به پيکرتان نداشته باشند. با خود اعلام کنيد هيچ موجی از بيرون نمی تواند شما را تحت تاثير قرار دهد. وقتی به خواب رفتيد اين تصوير در ناخودآگاه شما نقش می بندد و باقی می ماند؛

مرحله دوم: صبح ها

وقتی احساس کرديد که کاملاً از خواب بيدار شديد، بدون اينکه چشمانتان را باز کنيد فقط همين هاله را در اطراف خود در نظر بگيريد و ببينيد که عين يک غلاف حفاظتی شما را دربر گرفته است. اين تصور را برای چهار تا پنج دقيقه با خود داشته باشيد و بعد از رختخواب بيرون بياييد؛

مرحله سوم: هر زمانی در طول روز

در هر زمانی از روز که بخاطر آورديد، اين غلاف را حس کنيد. هر کجا که شد فقط خيلی ريلکس دوباره خود را در درون آن حس کنيد.

ضرورت تمرین مدیتیشن هاله محافظتی بعد از مراقبه:

برای تمام ما تخليه انرژی و خستگی در طول روز اتفاق می افتد، چون نمی دانيم که چطور از خودمان محافظت کنيم. ديگران و کسانی که در اطراف ما هستند به وسيله امواج و ارتعاشات مختلفی روی ما تاثير می گذارند. يکی از کنار شما می گذرد و چيزی (انرژی) را به سوی شما رها می کند. اگر قرار باشد شما مرتب اين انرژی ها را دريافت کرده و آنها روی شما اثر بگذارند دچار مشکل می شويد. مراقبه های مختلف شما را به شدت حساس می کنند. انجام اين تمرين شما را بخوبی محافظت می کند. اين تمرين را مخصوصا بعد از مراقبه های عميق انجام دهيد تا انرژی خوبی را که در طول مراقبه بدست آورديد حفظ کنيد.

به سوی خدا

پیج مطلب در اینستاگرام

آیتم های مشابه

چاکرای هفتم یا چاکرای تاج (ساهاسرارا)، خصوصیات و جهت چرخش چاکرا و انرژی

موکتی

بسته شدن چاکراها، نقش محیط و تربیت والدین در شکل گیری کالبد اختری کودک

موکتی

خلسه و تلقین پذیری و اثرات مثبت و منفی که بر افراد می گذارد

موکتی

دیدگاهی بنویسید