خلاقیتروانروحعرفان

خلاقیت خودتان را شکوفا کنید (روز ۲۱ مربیگری روح، هفته سوم، عنصر آتش)

خلاقیت - مربی گری روح

خلاقیت خودتان را شکوفا کنید :

سلام عزیزان، امروز بیست و یکمین روز از برنامه مربی گری روح و آخر هفته عنصر آتش است؛ شاید از بابت این خوشحال باشید؛ با اینکه احساسات در هفته عنصر آب به آشکار شدن گرایش دارد، عموما احساساتی مانند برآشفتگی، خشم، محرومیت و رنجش در هفته عنصر آتش برای رها شدن آشکار می شوند؛ ما فردا به هفته عنصر خاک می رسیم که کمک می کند تا بعضی از احساساتی که در هفته های گذشته آزادانه شناور بودند در خود استوار کنیم، ولی برای امروز هنوز در هفته عنصر آتش هستیم؛ من فکر می کنم که شما از امروز خوشتان بیاید برای اینکه کانون آن قدرت خلاقیت و فراوانی نعمت است.

خلاقیت راهی برای شنیدن پیغام روح :

با این وصف که دنیای امروز، دور محور هدف ها، اجرای کارها و پرمحصول بودن می چرخد، هر کدام از ما احتیاج داریم که در یک قسمت زندگی مان کاملا آزاد باشیم؛ جایی که بتوانیم خود را رها کنیم، به غرایزمان اعتماد کنیم، روح مان را کشف کرده و ابراز کنیم؛ روح برای ابراز کردن خود، احتیاج به خلاقیت دارد؛ بطور اساسی خلاقیت، قدرت پذیرش است؛ یعنی اینکه وقتی شما گشوده و پذیرا هستید، ایده و الهام جاری می شود و آن یکی از آسانترین راه ها برای شنیدن پیغام های درونتان است.

مردم معمولا خلاقیت را با هنر فاخر (مانند نقاشی کردن و یا نویسندگی) مساوی می دانند، ولی نیروی خلاقیت می تواند در تمام زمینه های زندگی موثر باشد؛ برای مثال تحقیق نشان می دهد افرادی که در تجارت موفق هستند، اغلب میزان خلاقیت بیشتری دارند.

گشاده بودن برای شکوفایی خلاقیت :

برای شکوفا کردن خلاقیت خودتان مهم است که به روی تمام ایده هایی که از درونشان می آید، حتی اگر بنظر دیوانه وار و یا غیرقابل عمل باشند، گشاده باشید؛ بخاطر خدا هم که شده درباره ایده های الهام شده خودتان پیش داوری نکنید؛ هیچ چیزی خلاقیت را نابود نمی کند، مگر افکاری مثل: «من آدم خلاقی نیستم» و یا «این خیلی خوب نیست»؛ اگر همیشه شکایت ها و ارزیابی های منفی تان را درباره ایده هایتان قبول کنید خلاقیتتان را خفه خواهید کرد.

وقتی واقعا خلاق باشید زمان می ایستد و شما وارد بعدی می شوید که می تواند شما را به ماورای مسائل روزمره زندگی ببرد؛ اهل تصوف دوران باستان این را می دانستند، برای همین است که اغلب آنها از بیان هنری برای وارد شدن به حالت معنوی خلسه استفاده می کردند.

جمله تأکیدی برای امروز

«نیروی زندگی آفریننده باور نکردنی در تمام وجودم جریان دارد»

امروز:

بگذارید که نیروی آفرینندگی در شما جریان یابد؛ راه هایی را پیدا کنید که بتوانید کارها را طور دیگری انجام دهید؛ خلاقیت زمانی جریان دارد که شما خارج از روال عادی باشید؛ آیا می توانید برای چیدن میز ناهارخوری، یا شستن ماشین و یا پختن شام متفاوت از همیشه و به صورت خلاق عمل کنید؟

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین مربی گری روح :

پایه اول، متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

احساساتتان را رنگ آمیزی کنید.

پایه دوم، متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

خلاقیت بی انتها.

پایه سوم، متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

آتش فراوانی و وفور را پربار کردن.

پایه اول، احساساتتان را رنگ آمیزی کنید :

مقداری کاغذ و مدادهای رنگی بگیرید؛ چشمانتان را ببندید و به احساساتی که دارید توجه کنید، احساس شما در حال حاضر چگونه است؟ حالا یک رنگ را و یا رنگ هایی را که بیانگر احساستان هستند، انتخاب کنید و با حرارت و اشتیاق بسیار این احساسات را نقاشی کنید؛ من پیشنهاد می کنم همزمان به موزیک گوش کنید زیرا موزیک قدرت خلاقیت را افزایش می دهد.

قدم دوم از پایه اول :

حالا کاغذ دیگری را بردارید و چشمانتان را دوباره ببندید؛ این بار توجه کنید به احساسی که دوست دارید داشته باشید؛ دوباره رنگ و یا رنگ هایی را انتخاب کنید که بیانگر آن احساس است و آن احساس را نقاشی کنید؛ نقاشی شما لازم نیست قشنگ باشد و یا بعد داشته باشد و یا حتى قابل درک باشد؛ شما فقط دروازه هایی را برای جریان یافتن فرزانگی درونتان باز می کنید.

قدم سوم از پایه اول :

حالا چشمانتان را ببندید و از خود بپرسید: «اگر روح من درباره امروز حرفی برای گفتن داشت چه می توانست باشد؟» زمانی که دروازه ها را باز کردید، برای روحتان بسیار آسانتر است که با شما صحبت کند و قدرت خلاقیت به باز کردن دروازه ها کمک می کند؛ چیزی را نقاشی کنید که نمایانگر پیغامی باشد که گرفتید؛ اگر به پیغام نامطمئن هستید، فقط شروع کنید به کشیدن، نقاشی کردن و یا خط خطی کردن (اغلب پیغام بصورت سمبلیک در خط خطی های شما نمایان می شود).

پایه دوم، خلاقیت بی انتها :

یکی از بزرگترین موانع خلاقیت این است که می خواهیم دیگران آن را بپسندند و یا اینکه آن را بی عیب انجام دهیم، خلاق بودن ما اغلب به معنی زیر سوال بردن مقیاس ها، معیارها، نظریات فعلی و یا عقاید است؛ این به این معنی است که شما مشت خود را به سمت آسمان بلند می کنید و اعلام می کنید: «من این هستم و آنچه که هستم را قبول دارم؛ من به داوری تو اهمیتی نمی دهم!» زمانی که این کار را بکنید می توانید بصورت واقعی خودتان را بیان کنید.

خلاقیت لازمه زنده ماندن روح دنیا :

بعضی وقت ها خلاقیت به معنی این است که نامرتب و پر هرج و مرج باشید و برنامه هایی بوجود آورید که در هم ریخته، بینظم و مدیریت آن سخت است و بدون شک عالی نمی تواند باشد؛ قبول کنید که هرج و مرج مقدم بر خلاقیت است، پس این وظیفه شما نیست که درباره آنچه که بوجود آوردید داوری کنید؛ روح دنیا برای زنده ماندن به انواع خلاقیت های غنی و عمیق ما نیاز دارد.

برای تمرین امروز احتیاج به سه کاغذ مختلف دارید (اگر ممکن است کاغذهای بزرگ و مداد و ماژیک های رنگی و کمی موزیک باشد) چیزی که هر بار به آن گوش می کنید به شما احساس خوبی بدهد؛ من پیشنهاد می کنم که موزیک های مختلف را در موقع این کار گوش کنید برای اینکه موزیک های مختلف جنبه های مختلفی از خلاقیت شما را بر می انگیزد.

دریافت پیغام روح با ترسیم نقاشی :

شروع کنید به موزیک سالم و مناسب گوش کردن، چشمانتان را ببندید و از خودتان بپرسید: «اگر روحم می خواست درباره سفر معنویم در این زندگی چیزی بگوید، چه می توانست باشد؟» ( پیغام های روح اغلب با کلمات نمی آیند بلکه در رنگ ها، اشکال و حرکات می آیند)؛ بعد با دستی که مسلط تر است (دست راستتان، اگر دست راستی هستید) هم زمان که به سوالات فکر می کنید، با ریتم موزیک شروع به نقاشی کنید؛ در یک مسیر معنوی و خاص گشاده باشید برای اینکه پیغام ها از درون آن جریان یابند.

درک پیغام روح با نقاشی های ترسیم شده :

وقتی این کار را کردید کاغذ دومی را بردارید ولی این بار همین تمرین را با دست دیگرتان انجام دهید (با دست چپ اگر دست راستی هستید) و همینطور که به کارتان ادامه می دهید از روحتان بپرسید که چه پیغامی برای شما دارد.

برای قسمت سوم این تمرین در کاغذ سومی با هر دو دست نقاشی کنید؛ این مثل آن است که دست هایتان می رقصند و یا با همدیگر اسکی روی یخ می کنند؛ وقتی کارتان تمام شد، نقاشی هایتان را بردارید و دستتان را روی آنها بگذارید؛ چشمانتان را ببندید و بپرسید که روحتان برای شما چه پیغامی دارد؛ آن پیغام را در دفتر فرایندتان بنویسید.

پایه سوم، آتش فراوانی و وفور را پربار کردن :

فراوانی و وفور احساسی درونی است؛ بعضی مردم ثروت عظیمی دارند و با این حال احساس فقر می کنند و هم زمان کسانی هستند که پول کمی دارند ولی احساس فراوانی و بی نیازی شگفت آوری دارند؛ این بخاطر آن است که احساس فراوانی داشتن، در مقایسه با جمع آوری کردن اشیا و کالاها، تجربه ای درونی است؛ برای این تمرین از قدرت خلاقیتتان برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه در جهت فراوانی بیشتر استفاده کنید.

تجربه احساس فراوانی با توجه به نقشه بذر رویاها :

امروز مجموعه ای از عکس های مختلف را تهیه کنید تا هر بار که به آنها می نگرید باعث شود احساس فراوانی و وفور کنید؛ (من به این گونه مجموعه عکس ها «نقشه بذر رویاها می گویم»، برای اینکه آینده تان را با رویاهایی درباره آینده بذر افشانی می کنید)؛ از عکس های بریده شده از مجلات، نقاشی و رنگ ها و اشیایی از طبیعت (مثلا خزه و یا پر پرندگان) و یا هر چیزی که دلتان می خواهد استفاده کنید؛ مهمترین مسئله این است که وقتی به مجموعه ای که درست کردید نگاه می کنید در درونتان احساس فراوانی و کامیابی کنید؛ زمانی که احساس کامیابی می کنید، بوجود آوردن کامیابی آسانتر است؛ مجموعه ای که درست می کنید لازم نیست عالی باشد؛ آن را سریع درست کنید و بگذارید که درونتان از آن سرشار شود و شاد باشید!

تاثیرپذیری ضمیر ناخودآگاه از نقشه  بذر رویاها :

نقشه بذر رویاهایتان را در جایی بگذارید و یا آویزان کنید که روی ضمیر ناخودآگاهتان تأثیر گذارد و یادآور فراوانی که مدام در تمام جنبه های زندگی تان گسترش می یابد باشد!

هفته عنصر آتش به انتها رسیده است؛ یک نفس عمیق بکشید و چون انرژی شما تغيير مكان می یابد چند لحظه ای به تمرین های هفته جدید که عنصر خاک است و به آنچه که تا حال در این برنامه اجرا کردید و بدست آورده اید، بیندیشید.

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

آیتم های مشابه

آگاهی و نقش آن در ارتباط با کالبدهای سه گانه فیزیکی، اثیری و علّی

موکتی

هفت قانون معنوی موفقیت بر پایه نظریه اصول هفت گانه

موکتی

ایمان چیست؟ و دسته های اشخاص خدا آگاه

موکتی

4 دیدگاه

سپید 17 مارس 2020 at 11:18 ب.ظ

یک دنیا سپاس

پاسخ
موکتی 18 مارس 2020 at 2:14 ب.ظ

درود بر شما، سلامت و برقرار باشید

پاسخ
سارا 11 سپتامبر 2020 at 8:31 ب.ظ

با سلام
لطفا برنامه مربیگری روح را ادامه دهید. فقط تا روز بیست و یکم هست . با تشکر

پاسخ
موکتی 28 سپتامبر 2020 at 4:32 ب.ظ

سلام چشم انشالا از امروز بقیه روزها هم تکمیل میشه

پاسخ

دیدگاهی بنویسید