تعبیر خوابطالع بینی

رویا چیست ؟ و انواع آن

رویا چیست؟

رویا رفتارهای اثیری و یا عاطفی انسان بر اساس کشش های حواس فیزیکی است و با وضعیت هوشیاری آگاهانه تفاوت دارد. کسانی که خاطره ای از رویاهای خود ندارند به خاطر این است که اگر انسان زندگی منظمی داشته باشد که در آن الگوهای ثابت روزمره دچار فراز و نشیب نشود و همچنین دچار بحران های عاطفی نشود احتیاجی به فرا خوانی آن نخواهد بود. علت دیگر به یاد نیاوردن رویا این است که استاد معنوی در هنگام رویا بینی پرده ای بر روی ظهور رویاهایش می کشد تا از تشویش و نگرانی هنگام به یاد آوردن رویا در ساعت های بیداری جلوگیری کند.

انواع رویا را می توان دسته بندی کرد :

۱- جبرانی: در نوع جبرانی به تو هدیه ای داده می شود.

۲- واکنشی: در روز عملی را انجام داده ای که عکس العمل آن را در خواب می بینی. ( ثواب یا گناه )

۳-  پیشگویی: در بعد زمانی حرکت می کند از گذشته محفوظ کسی یا آینده.

۴- جسمانی: مربوط به خواسته های فیزیکی تن تو می شود.

۵- تله پاتیک ( رویای ارتباط ذهنی ): خوابی است که همزمان دو نفر با هم ارتباط برقرار می کنند.

۶- سفر روح: روح به جایی سفر می کند . واقعیت صد در صد است و تو واقعیت محض را می بینی.

۷- آگاهی ژرف ( آگاهی کیهانی ): با سفر به هر کدام از کالبدها و در نتیجه سفر به هر یک از طبقات و آگاهی تو بالا می رود و قدرتی پیدا می کنی. بنابراین هر نوع از رویا به آشکار شدن شخصیت بنیادی فرد کمک می کند. این جا نقطه آغاز تجربیاتی است که در جهت منافع کلی وجود هر انسان است. یادت باشد تو در خواب، البته اگر زمینی نباشد تو در حال رشد هستی. حتی بدن فیزیکی در حالت خواب رشد می کند.

تصویرسازی در رویا:

تصویر سازی که عملکرد و یا رکن اصلی رویاهاست، زبان وضعیت رویاهای شبانه ماست. رویا بینی به علت ترشح شدن هورمون های درون ریز سرتونین و ملاتونین است که این هورمون ها همچنین باعث باز شدن چشم سوم می شود. رویا در قالب تصوراتی شکل می گیرد که معمولا به صورت تصاویر واقعی و یا در قالب ادراکات نفسانی و شهوانی ظاهر می شود.

این تصورات در قالب افکار ، قضاوت ها ، ادراکات ، رهنمود ها و تمایلاتی با ذهن بیرونی ارتباط برقرار می کند که در گذشته عموما به علت سرکوب شدن و یا نادانی فرد در ذهن ناخود آگاه پنهان شده است. چشم درون ( آجنا یا چشم سوم ) نظاره گر وضعیت رویا هاست. در بسیاری از دفعات شخص، خود نظاره گر رویا خواهد بود. او قادر نیست جز آنچه وقایع حکم می کند کاری انجام دهد مگر این که کنترل آگاهانه بر آنها را بلد باشی.

بعضی ها با تماس گرفتن با ذهن ناخود آگاه خود را در یکی از سطوح یا مراحل خواب از طریق رویا می آموزند. لازم است به خاطر داشته باشی که فهمیدن بیشتر زوایای روانی عملکرد های مربوط در حالت ارتباط با ضمیر ناخود آگاه امکان پذیر است.

چهار کیفیت تعیین کننده وضعیت رویا است:

۱- ادراکات حسی

۲- پیشگویی

۳- فکر

۴- احساس

در صورتی که رویا در وضعیت بیداری به روشنی فرا خوانده شود همین چهار عامل، آگاهی بیرونی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. پس به این دلیل شخص فقط می تواند یک چهارم از  آنچه که تجربه کرده را به یاد آورد.!

کارماسوزی توسط استاد معنوی در رویا:

بعضی اوقات در خواب و رویا کارما را مستهلک می کنیم. بیشتر اوقات در این وضعیت آشفتگی روانی بوجود می آید. لحظاتی هراس انگیز برای شخص اتفاق می افتد، آنچنان که شخص خود را گمشده می پندارد. اگر قرار بود تمام کارماها را بدن فیزیکی پس بدهد از بین می رفت . ۷۰ تا ۸۰ درصد کارماها را بدن های دیگر پس می دهند. به دلیل توانایی هایی که آن بدنها دارند. ( کالبد اثیری _ علی _ ذهنی ) بعضی اوقات این ترس ها آنچنان شدید است که درک تغییر سریع جهان ها به یکدیگر را نمی توان درک کرد. این ترس را با خود به جسم فیزیکی منتقل می کنیم.

این ترس ها در محدوده روانی ما تاثیر گذار خواهد بود. ( البته این برای کسانی است که استاد ندارند ) رویاهایی که در قلمرو اثیری رخ می دهد با نوع معمولی متفاوت است، چرا که قابلیت درک ، دریافت و هوشیاری انسان بسیار وسیع تر است. در این نوع  بارهای کارمیک توسط استاد معنوی منحل شده و منجر به رهایی شخص خواهد شد. هر گاه پدیده ایی در خواب ببینی که هیچ ارتباطی با زندگی ات ندارد و یا ارتباط آن بسیار ناچیز است.

کارماسوزی در انواع رویا:

مطمئن باش استاد دریچه عالم ناخود آگاه را بر تو باز نموده است. این امر نوید عجیب ترین تغییرات و تجربیات را در زندگی تو خواهد داد. رویا یک تجربه کارمیک است و در آن کارماها بر طبق درجات، از کم به زیاد، از معمولی تا خیلی حاد، کم کم توسط استاد معنوی سوزانده می شود که هیچ اعتراضی از طریق رویا بین یا مرید نخواهد افتاد.

سعی کنید هر شب روند به خواب رفتن خود را مشاهده کنید. کوشش کنید نقطه ای را پیدا کنید که در خلال آن به رویا وارد می شوید. با ادامه این تمرین در خواهی یافت که چگونه کالبد را در وضعیت خواب رها کرده و در عین حال در وضعیتی از هوشیاری دائمی به سر ببری.

آیتم های مشابه

نکات طالع بینی برای متولدین هر ماه

موکتی

دیدگاهی بنویسید