Author : موکتی

http://besooyekhoda.com - 91 مطالب - 27 Comments
Mukti
تعبیر خوابطالع بینی

رویا چیست ؟ و انواع آن

موکتی
رویا چیست؟ رویا رفتارهای اثیری و یا عاطفی انسان بر اساس کشش های حواس فیزیکی است و با وضعیت هوشیاری آگاهانه تفاوت دارد. کسانی که...
طالع بینی

نکات طالع بینی برای متولدین هر ماه

موکتی
نکات طالع بینی: رعایت نکات زیر برای متولدین هر ماه سلامت جسم  و روح  و روان را به دنبال دارد. فروردین: سحر خیزی و پیاده...
خودشناسیعرفان

ایمان چیست؟ و دسته های اشخاص خدا آگاه

موکتی
ایمان چیست ؟ ایمان مهمترین عامل پیشرفت در آگاهی است. ایمان عبارت است از اطمینان کامل به این که فقط با خدمت به خدا (...
هالهیوگا

هاله ( آئورا ) چیست ؟

موکتی
هاله ( آئورا ): انسانها ؛ حیوانات  ؛ گیاهان و حتی اشیاء، در اطراف خود یک میدان انرژی دارند که آن را هاله یا اورا...
فیزیک و متافیزیککوانتومماوراء

خلاصه ای از کوانتوم به زبان ساده

موکتی
خلاصه ای از کوانتوم به زبان ساده هدف اصلی از بحث های کوانتومی  و دیگر بحث های علمی به دست آوردن ابزاری است برای درک...
عرفانفیزیک و متافیزیک

کارما چیست ؟ و جایگاه آن در متافیزیک

موکتی
کارما چیست ؟ و جایگاه آن در متافیزیک هر عملی را عکس العملی است مساوی و مخالف جهت آن. ( قانون سوم نیوتن ) این...