Tag : احساسات

روح عرفان

جسم خود را دوست بداریم (روز ۲۲ مربیگری روح، هفته چهارم، عنصر خاک)

موکتی
جسم خود را دوست بداریم (روز ۲۲ مربیگری روح، هفته چهارم، عنصر خاک) : سلام عزیزان، امروز بیست و دومین روز از برنامه مربی گری
خلاقیت روان روح عرفان

خلاقیت خودتان را شکوفا کنید (روز ۲۱ مربیگری روح، هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی
خلاقیت خودتان را شکوفا کنید : سلام عزیزان، امروز بیست و یکمین روز از برنامه مربی گری روح و آخر هفته عنصر آتش است؛ شاید
طالع بینی فال روزانه

فال روزانه، چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ برای متولدین ماه های مختلف

موکتی
فال روزانه چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸: تبریک فال متولدین ۲۷ آذر : دوست عزیزی که امروز به دنیا آمده ی، تولدت مبارک، با آرزوی سلامتی و لحظاتی
طالع بینی فال روزانه

فال روزانه، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ برای متولدین ماه های مختلف

موکتی
فال روزانه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ : تبریک فال متولدین ۱۸ آبان : دوست عزیزی که ۱۸ آبان به دنیا آمده ی، تولدت مبارک، با آرزوی سلامتی
روح عرفان

روز هشتم تمرین مربی گری روح، منظم کردن احساسات خویش (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی
هفته عنصر آب، منظم کردن احساسات خویش : امروز هفته بررسی عنصر آب را شروع می کنیم؛ آب در روابط سنتی احساسات را بیان می
روح عرفان

روز پنجم مربی گری روح، منظم شدن موجب افزایش انرژی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی
روز پنجم، منظم و مرتب کردن درهم ریختگی و بی نظمی : امروز به مرتب و منظم کردن بیشتر درهم ریختگی ها اختصاصی داده شده