چاکراهایوگا

چاکرای اول (مولادهارا یا چاکرای ریشه)، گره ها و عملکرد روانی چاکرا

چاکرای اول : مولاد هارا یا چاکرای ریشه:

محل چاکرا :

در انتهای پائینی ستون فقرات در انطباق با شبکه عصبی سکرال پلکسوس (sacral  plexus)  در خانمها در دهانه رحم و در آقایان بین مقعد و دستگاه تناسلی ( ناحیه عجان)

قدرت روحی :

به نیروی عملکرد عشق به دنیا (زندگی دنیوی) و عشق به آینده مربوط می شود که همه منجر به شهوت می شود .

قدرت جسمانی :

۱- مقعد(قدرت دفع مدفوع) ۲- روده بزرگ ۳- خون ( بعلت تناسب رنگ )۴- پروستات ۵- ساختار سلولی ۶- پاها

منطقه تحت نفوذ :

ستون فقرات و کلیه ها

مدیتیشن بر روی این چاکرا کنترل تنفس و ذهن و دانش مربوط گذشته ، حال و آینده را به ارمغان می آورد .

این چاکرا مربوط به لذات دنیوی است. لذت به زندگی زمینی. بودن انرژی در مولادهارا همراه با اشتیاق به زندگی است . با بودن این انرژی قدرت و چابکی خاصی پیدا می شود. در کسانیکه فلج هستند این چاکرا فعالیت چندانی ندارد. (این موضوع صد در صد نیست)  این انرژی باعث می شود که جریان قدرتمندی در پاها وجود داشته باشد. اگر در این مرکز سدی ایجاد شود، قسمت اعظم زندگی متوقف می شود. در افراد پیر مولادهارا کم کار می شود. اول سوادهیستانا و بعد مولادهارا کم کار می شود . نیروی حیات و نیروی جنسی مکمل همدیگرند . کدر یا شفاف بودن رنگ بستگی به سطح انرژی دارد. هر چه دریچه بازتر باشد رنگ شفاف تری دیده می شود. چاکرای مولادهارا که در انسان پایین ترین چاکرا محسوب می شود در حیوانات بالاترین چاکراست .

مولادهارا مرکزی است جهت احساس امنیت شخصی که محرک عمده برای تحصیل غذا ، مکان و غیره است . این چاکرا با آجنا در مغز میانی ارتباط مستقیم دارد . بنابرین با تحریک این چاکرا از طریق مولاباندا و بیداری غرایز ، به چشم سوم و مرکز شهود می رسیم .

عملکرد روانی چاکرا :

این چاکرا مربوط به کمیت انرژی فیزیکی و عشق نسبت به زندگی مادی است . نخستین تجلیگاه نیروی حیات در زندگی مادی است. در کالبد اتریک چاکرای اول مثل یک تلمبه انرژی عمل می کند ، انرژی را جذب کرده و در ستون فقرات حرکت می دهد و در نخاع پمپاژ می کند .

کسانیکه نا امیدند ، چاکرای اول آنها بسته است.

مولادهارا یعنی ریشه و اساس؛ ریشه و اساس همه چاکرا ها؛ این چاکرا در آخرین جای دنبالچه در ستون فقرات قرار دارد . جایی که انرژی جنسی همین اکنون وجود دارد . هر رنگ قرمز باعث تحریک چاکرای مولادهارا می شود و انرژی جنسی را تحریک می کند .  انرژیِ کندالینی همان انرژی جنسی است که در مولادهارا قرار دارد. حرکت انرژی در چاکرای مولادهارا شهوت را بوجود می آورد. بالا بردن سطح آگاهی ارتباطی مستقیم با بالا بردن انرژی کندالینی در کانال سوشومنا دارد .

در چاکرای اول ۳ قفل یا گره وجود دارد که کندالینی در آنها متوقف می شود :

۱- گره دهانی (oral)

۲-گره مقعدی (anal)

۳- گره تناسلی (genital)

این سه گره بر سر راه کندالینی قرار دارند .

۱- گره دهانی :

اگر کندالینی نتواند از گره دهانی رد شود بایستی برای رهایی از روش جیغ زدن ، فریاد کشیدن ، خندیدن و گریه کردن استفاده کنیم .

۲- گره مقعدی :

این گره با پرانایاما ( روش تنفس یوگایی) باز می شود .

تنفس باستریکا ( تنفس بدون قاعده و ریتم ) باعث باز شدن گره مقعدی می شود.

۹۰درصد خانمها یبوست دارند چون بدون استرس نیستند .بیشتر بیماریها از معده و دستگاه گوارش سر چشمه می گیرند .

۳- گره تناسلی :

نبایستی انرژی جنسی را محکوم کنی. خودت با این انرژی بوجود آمده ای ، بزرگ شده ای. محکوم کردن آن استرس تولید می کند.

کسی که محبت را با عشق به تو می دهد از طرف خداست .

آیتم های مشابه

راه یوگا سفری به درون و جایگاه و دست آوردهای آن در عصر حاضر (قسمت اول)

موکتی

کندالینی انرژی خلاق درون و مظاهر و اهمیت جاری ساختن جریان عشق

موکتی

بسته شدن چاکراها، نقش محیط و تربیت والدین در شکل گیری کالبد اختری کودک

موکتی

دیدگاهی بنویسید