پاکسازیروحسایر روانعرفان

روز سوم تمرین مربی گری روح، مرتب کردن بی نظمی (هفته اول، عنصر هوا)

منظم - مرتب - مربیگری روح

روز سوم، مرتب و منظم کردن بی نظمی و درهم ریختگی:

تکلیف امروز شما درباره بی نظمی و درهم ریختگی است؛ نباید در مورد نیروی مرتب و منظم کردن بی نظمی و درهم ریختگی غلو کرد؛ شاید دقیقا مطمئن نیستید که می خواهید زندگی تان چه فرمی بگیرد؛ ولی اگر شروع کنید به سر و سامان دادن بی نظمی و درهم ریختگی ها، وجود واقعی و اصلیتان پدیدار می شود.

مرتب کردن بی نظمی و درهم ریختگی اتاق خواب و دستشویی :

برای بعضی از مردم غیر واقعی است که تمام بی نظمی و درهم ریختگی زندگی شان را در مدت یک هفته مرتب و منظم کنند (و یا در طول یک ماه و حتی در یک سال)؛ حقیقتا مرتب کردن میزان کوچکی از درهم ریختگی، می تواند نتایج قابل توجهی ایجاد کند؛ وقتی شما بی نظمی و درهم ریختگی اطرافتان را مرتب می کنید، این کار تأثیر قدرتمندی روی درهم ریختگی فکری و روحيتان می گذارد.

امروز از اتاق خواب، دستشویی و یا کمد اتاق خوابتان شروع کنید؛ این ها محوطه های شخصی خانه تان هستند که اغلب به محوطه های شخصی زندگی تان ارتباط دارند؛ خانه تان نمادی از زندگی تان و اتاق خوابتان نمادی از زندگی درونیتان است، اتاق خواب جایی است که بیشترین وقت را در آنجا صرف می کنید؛ در آنجا خواب می بینید، خود را بازسازی می کنید و وابستگی صمیمی به آن دارید و به این ترتیب اغلب نمادهای قدرتمندی در مورد اتاق خواب است که به تجربه های درونیان ارتباط دارد.

وقتی تصمیم بگیرید که برای مرتب و منظم کردن بی نظمی و درهم ریختگی از کجا شروع کنید، ارزیابی را که در روز اول برنامه داشتید به یاد آورید؛ اگر برایتان سخت است که روابط قدیمی و گذشته ها را رها کنید، مرتب و منظم کردن بی نظمی و درهم ریختگی چیزهایی که یادآور آن روابط هستند، می تواند اثر قدرتمندی در نقش و الگوی آنها داشته باشد.

برای مثال اگر کارت های تبریک سال نو قدیمی تان را در اتاق خواب نگه می دارید، کارت های انسان هایی را که دیگر با آنها ارتباط ندارید، دور بیندازید و کارت های افرادی را مرتب و کنید که به آنها مهر می ورزید؛ در حقیقت درک کنید که شما می توانید خود کارت ها را دور بریزید، ولی علاقه و مهر مردمی که کارت را برایتان فرستادند، در دلتان نگه دارید.

در هنگام مرتب و منظم کردن بی نظمی و درهم ریختگی برای آنچه که موفق به انجام دادنش شدید جشن بگیرید؛ همچنین چیزی را که شروع کردید به پایان رسانید؛ برای مثال این بهتر است که یک کشو را کاملا مرتب و منظم کنید تا اینکه مرتب و منظم کردن یک کمد نیمه کاره بماند.

جمله تأکیدی برای امروز

درون و اطراف من واضح و شفاف است.

امروز :

هنگام اجرای تمرین تنفسی یوگای زیر، به هوایی که وارد شش هایتان می شود تمرکز کنید و تصور کنید با هر دمی که می کشید خود را می پذیرید و با هر بازدم سرزنش به خود را از خود دور می کنید.

تا سه شماره نفس بکشید، تا سه شماره نفس را نگه دارید و تا سه شماره نفستان را بیرون دهید (و اینگونه نفس کشیدن را سه بار تکرار کنید).

تا شش شماره نفس بکشید، تا شش شماره نفس را نگه دارید و تا شش شماره نفستان را بیرون دهید ( و اینگونه نفس کشیدن را سه بار تکرار کنید).

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین :

پایه اول: متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

بی نظمی و درهم ریختگی یک مکان کوچک را مرتب و منظم کنید.

پایه دوم: متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

بی نظمی و درهم ریختگی یک مکان بزرگتر را مرتب و منظم کنید.

پایه سوم: متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

بی نظمی و درهم ریختگی یک اتاق کامل را مرتب و منظم کنید.

پایه اول، بی نظمی و درهم ریختگی یک مکان کوچک را مرتب و منظم کنید :

یک منطقه کوچک از اتاق خواب، دستشویی و یا کمد اتاق خواب، مثلا یک کشو یا طاقچه را انتخاب کنید؛ آن را کاملا مرتب و منظم کنید و همزمان با خود تکرار کنید: «من تمام آنچه را که در زندگی به آن نیاز ندارم، رها می کنم».

به احساسات، افکار و خاطره هایی از گذشته که در نظرتان می آیند توجه کنید؛ آگاه باشید که چه معنی و مفهومی به وسایلی که نگه داشیته اید می دهید؛ این گفته را به خاطر داشته باشید: یا استفاده کنید و یا آن را دوست داشته باشید، در غیر این صورت از دست آنها رها شوید.

پایه دوم، بی نظمی و درهم ریختگی یک مکان بزرگتر را مرتب و منظم کنید :

یک قسمت بزرگتر در اتاق خواب، دستشویی و یا کمد اتاق خواب را برای مرتب و منظم کردن انتخاب کنید؛ برای مثال تمام کشوهای دستشویی را مرتب و منظم کنید؛ هم زمان با صدای بلند و با قصد و منظور به خود تأکید کنید: «من همه آنچه را که در زندگی به آن نیاز ندارم، رها می کنم و دور می اندازم».

کلمات قدرت دارند، زمانی که هم زمان با مرتب و منظم کردن قسمتی از خانه جمله تأكیدی را بیان کنید، این کار با ضمیر ناخودآگاه شما با قدرت صحبت می کند؛ یک جمله تأكیدی بسازید که با آنچه که مرتب و منظم می کنید تطبیق داشته باشد؛ برای مثال اگر لباس های قدیمی را جدا می کنید، همزمان با دور انداختن آنها می توانید بگویید: «لباس هایی که نگه می دارم زیبایی، ظرافت و شادی مرا افزون می کنند!» و یا «این لباس ها من سابق و قدیمی هستند و حالا من خودم را از من قبلی ام رها می کنم».

پایه سوم، بی نظمی و درهم ریختگی یک اتاق کامل را مرتب و منظم کنید :

اتاق خواب، دستشویی و یا کمد اتاق خواب را انتخاب کنید و آن را کاملا مرتب و منظم کنید؛ برای هر شیئی از خودتان بپرسید: «آیا من این را دوست دارم؟ آیا من از این استفاده می کنم؟» و یا «آیا من از این در ظرف دو سال گذشته استفاده کرده ام؟» اگر جواب «نه» باشد از دست این چیز خلاص شوید به خود با صدای بلند، با قدرت، اشتیاق و با استفاده از بدنتان تأکید کنید؛ برای مثال به هوای بالای سرتان مشت بزنید و هم زمان جار بزنید: «من همه آن چیزهایی را که به آنها احتیاج ندارم از زندگی ام کنار می گذارم».

علاوه براین بعد از مرتب و منظم کردن، محیطی را بوجود آورید که به شما احساس خوبی بدهد؛ گل بگذارید و آینه ها را مرتب و منظم کنید و با کارهای هنری الهام بخش تزئین کنید؛ زیبایی بوجود آورید؛ اگر دارید در دستشویی تان کار می کنید و اگر قرار دادن اشیاء روی هره و طاقچه ها ضروری هستند شاید راهی بیابید که آنها را بصورت قشنگ تری بچینید…

آیا ضروری است که تمام لوسيونها، تیغ خودتراشی، مسواک ها، لوازم آرایش، داروها، قرص های ویتامین، مایع دهانشور و دستگاه سشوار، همه روی طاقچه و هره باشند و یا راه دیگری برای تنظیم آنها هست؟

برای مثال ویتامین های شما می تواند در یک قوطی و یا سبد قشنگ گذاشته شوند.

اتاق خواب، دستشویی و یا کمد اتاق خواب شما می تواند مکانی برام پناه بردن و بازسازی باشد؛ در این مکان ها است که شما روح خود را تازه، سبک و تغذیه می کنید؛ امروز در یکی از این مکان ها زیبایی و توازن بوجود آورید.

وقتی این کار تمام شد شمع روشن کنید، در سکوت بنشینید و برای نیرویی که در اتاق است و برای پشتیبانی از شادی، زنده دلی، صلح و مهر قدردانی کنید.

 

لینک مطلب روز اول تمرین مربی گری روح لینک پیج ما در اینستاگرام

آیتم های مشابه

روز بیستم مربیگری روح، بال های عشق خود را بگشایید (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی

روز پنجم مربی گری روح، منظم شدن موجب افزایش انرژی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

روز هفدهم مربیگری روح، روبرویی با سایه درون (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی

دیدگاهی بنویسید