پاکسازیروحسایر روانعرفان

روز دوم تمرین مربی گری روح، تعهد به تغییر زندگی‌تان (هفته اول، عنصر هوا)

تعهد - روح

روز دوم، تعهد به تغییر زندگی‌ :

بعد از اینکه اولین قدم را در ارزیابی زندگی‌تان برداشتید، قدم بعد این است که به اقدام کردن متعهد شوید؛ تعهد پرنیرو است و در همان لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرید زندگی‌تان را تغییر دهید، نیروهایی به حرکت در می‌آورید که به طرز سحر آمیزی به تغییر و تبدیل زندگی‌تان می‌پردازند؛ در این سفر ۲۸ روزه جهت کشف خود واقعی، با سایت بسوی خدا همراه باشد.

جمله تأکیدی برای امروز

تعهدات به خود و به دیگران را محترم می‌شمارم.

امروز :

حتی بیشتر از قبل به هوای اطرافتان آگاه شوید: اینکه چگونه هوا را روی صورتتان احساس می‌کنید، چگونه برگی در هوا شناور است، چگونه ابرها با باد حرکت می‌کنند، و احساساتتان در لحظه دم و بازدم چگونه است.

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین :

پایه اول: متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

برای انجام دادن یک عمل روزانه که به شما قدرت می‌دهد متعهد شوید؛

پایه دوم: متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

ارزش‌هایتان در زندگی چه هستند؟

پایه سوم: متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغیر و تحول؟

چه چیزهایی را پشت گوش انداختید؟

پایه اول، برای انجام دادن یک عمل روزانه که به شما قدرت می‌دهد، متعهد شوید :

به یک تغییر روزانه در مورد حداقل یک زمینه از زندگی‌تان که به شما نیرو می‌دهد، متعهد شوید؛ پیشنهاد می شود که این عمل را روی کاغذ بنویسید و به عنوان یادآوری جایی بگذارید که هر روز آن را ببینید؛ چرا که تعهد، کاری روزانه است؛ هر روز تعهد خود را تجدید کنید و اگر تعهدات روز قبل را انجام نداده باشید خود را ببخشید، چرا که هر روز شروعی تازه است؛

درک کردن معنای واقعی تعهد، زندگی شما را کاملاً تغییر خواهد داد؛ معنی تعهد این است که در زندگی نقطه نظر داشته باشیم، لحظه‌ای که به خود متعهد هستید و به تعهد خود عمل می‌کنید، در حقیقت می‌توانید روی دنیا تأثیر بگذارید.

چه چیزی هست که انجام آن به شما نیرو می‌دهد و شما می‌توانید هرروز آن را انجام دهید (در طول ۲۷ روزه آینده)، یک چیز را انتخاب کنید و با خود عهد کنید که به حرف خود عمل کنید؛ حرف شما در کهکشان شما قانون است؛ به خودتان قول بدهید با درستی، با کمال فکر و اطمینان، با چنان قدرت و نیرومندی که گویی این تعهد را به خالق خود می‌دهید.

در زیر نمونه‌هایی هست از آنچه که می‌توانید انتخاب کنید برای اینکه متعهد شوید به اینکه در هر روز باقیمانده از این برنامه آن را انجام دهید؛ شما می‌توانید چیز دیگری را که در این فهرست نیست انتخاب کنید؛ ولی چیزی باشد که انجام دادن آن به شما قدرت می‌دهد؛ اینکه چه چیزی را انتخاب می‌کنید، کمتر اهمیت دارد در مقایسه با انجام دادن عملی روزانه که آمادگی تان را برای متعهد شدن به خود نشان می‌دهد، پس بدون در نظر گرفتن چیز دیگری از آن تابعیت کنید.

مثال‌هایی از تعهدات روزانه:

 • آرام سازی خود در نهایت بی خیالی برای مدت ۱۰ دقیقه؛
 • تعمق فکری برای ۱۵ دقیقه؛
 • از آنچه می‌خورید و می‌نوشید آگاه شوید و آن را یادداشت کنید؛
 • پیاده روی کردن؛
 • در زمین دراز کشیدن و تصور کردن که در روح زمین فرو می‌روید؛
 • یوگا برای ۲۰ دقیقه؛
 • نقاشی کردن برای ۳۰ دقیقه؛
 • تمرین تنفس عمیق برای ۵ دقیقه؛
 • شمع روشن کردن و در وان آب دراز کشیدن؛
 • انبار را مرتب و منظم کردن برای ۱۵ دقیقه؛
 • در باغچه کار کردن؛
 • ورزش کردن برای ۱۵ دقیقه؛
 • ساکت نشستن بدون اینکه کاری انجام دهید؛
 • روزی شش لیوان آب بخورید؛
 • چیزهایی را که دوست ندارید و یا لازم ندارید دور بریزید، برای ۳۰ دقیقه.

و یا تعهد کنید که از انجام دادن کاری خودداری کنید؛ برای مثال شما می‌توانید :

 • تماشا کردن به تلویزیون را به یک ساعت در روز محدود کنید؛
 • ناسزا گفتن خود را کم کنید؛
 • سیگار کشیدن را ترک کنید؛
 • بیشتر از یکبار در بشقاب غذا نکشید؛
 • غذاهای سرخ شده را از لیست غذاهای خود حذف کنید.

پایه دوم، ارزش‌هایتان در زندگی چه چیزهایی هستند؟

ارزش‌های شما هویت شما هستند؛ احساس شما به وجودتان از ارزش‌های شخصی‌تان پدیدار می‌شود؛ در حقیقت تمام زندگی‌تان حول ارزش‌های شخصی‌تان دور می زند؛ بنابراین خیلی مهم است که به ارزش‌هایتان پی ببرید؛ در این تمرین بخاطر داشته باشید که ارزش‌های صحیح وجود ندارد؛ بلکه آنها فقط ارزش‌هایی هستند که برای شما صحیح است.

ارزش‌هایتان را روی یک کاغذ بنویسید و آنها را به نسبت ارزش آنها برای خودتان مرتب کنید تا جایی که به نسبت اهمیتشان به شما احساس خوبی بدهد.

از خودتان بپرسید که آیا زندگی‌تان با ارزش‌هایتان هماهنگ است؛ اگر نیست تعهد کنید تا زندگی خود را با ارزش‌هایتان هماهنگ کنید و یا ارزش‌هایتان را تغییر دهید تا آنکه زندگی و ارزش‌هایتان هماهنگ باشند؛ برای مثال، اگر بالاترین ارزش شخصی شما صلح و تمدد اعصاب است، ولی شما عاشق آن هستید که در بازار سهام خرید و فروش کنید و اسکی سواری کنید، این در درون شما ایجاد ناسازگاری می‌کند؛ فکر کنید که بالاترین ارزش خود را به ماجراجویی تغییر دهید و یا فعالیت‌هایتان را تغییر دهید تا با بالاترین ارزشتان که صلح و تمدد أعصاب است، هماهنگ گردد.

با خودتان تعهد کنید که با ارزش‌هایتان در زندگی هماهنگ باشید؛ وقتی زندگی شما با ارزش‌هایتان هماهنگ است، احساس رضایت عمیقی زندگی‌تان را احاطه می‌کند؛ (همانطور که در برنامه ۲۸ روزه پیشرفت می‌کنید عجیب نخواهد بود اگر ترتیب بین ارزش‌هایتان را عوض کنید).

مثالی از ارزش‌های شخصی:

صلح، وفاداری، خرسندی، امنیت و آسایش خاطر، لذت بردن و سرور، دانش و معرفت، مشتاق و علاقمند بودن، شور و ذوق، فراست و زیرکی، دل به دریا زدن، درستی و کمال، ارتباط با خانواده، وفور و فراوانی، دلپذیر بودن و خیر خواهی، شجاعت و دلاوری، تعهد به حرفه و کار، فرزانگی و خردمندی، متعهد و مصمم بودن، عشق و مهرورزی.

پایه سوم، چه چیزهایی را پشت گوش انداختید؟

چه چیزی را می‌خواستید ولی از انجام دادن آن طفره رفتید و یا آن را به تعویق انداختید؟ یک لیست از چیزهایی که پشت گوش انداختید تهیه کنید و حداقل یکی از آنها را انجام دهید (بعلاوه برنامه ریزی کنید که چگونه و کی هر کدام از آنها را به انجام رسانید)؛ تعهد کنید که به حرفتان عمل کنید؛ تعهد خودتان را به یک دوست افشا کنید و یا اینکه خودتان را برای اجرا کردن آن تشویق کنید (مثلاً کادویی برای خودتان بخرید).

شما می دانید که چه چیزی لازم است تا به حرف خود متعهد باشید؛ هرچه لازم است انجام دهید تا بتوانید تعهدی را که امروز می‌بندید نگه دارید؛ آمادگی و تمایل داشتن به پیمان بستن با خودتان و نگه داشتن آن پیمان قدم اولی است که در تسلط به درونتان بر می دارید.

 

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح لینک پیج ما در اینستاگرام

آیتم های مشابه

مربی‌گری روح سفری برای کشف حقیقت درونی خود و زندگی (قسمت اول)

موکتی

روز چهارم تمرین مربی گری روح، مشاهده و خودآگاهی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

موکشا یا رهایی روح با کمک استاد معنوی و عشق و محبت

موکتی

دیدگاهی بنویسید