ارادهروانروحعرفانعشق

روز بیستم مربیگری روح، بال های عشق خود را بگشایید (هفته سوم، عنصر آتش)

بال های عشق - مربیگری روح

تسلیم نشوید، بال های عشق را گشوده و ادامه دهید :

سلام عزیزان، امروز بیستمین روز از برنامه مربی گری روح است؛ هشت روز دیگر از برنامه باقی مانده است، تسلیم نشوید و ادامه دهید! به آن خوبی که می توانید برنامه را انجام دهید؛ به خاطر داشته باشید که این برنامه را به دلیلی آغاز کردید؛ چیزی در زندگیتان بود که به آن مشتاق بودید؛ به خاطر آورید که چرا این برنامه را آغاز کردید و بدانید که دگرگونی و شکوه فکری در یک لحظه اتفاق می افتد؛ علمای ذن می گویند که برای روشن و آشکار شدن احتیاج به زمان نداریم، فقط به انگیزه، تعهد و مهارت، اینکه افکارمان را آرام کنیم و قلبمان را باز کنیم احتیاج داریم؛ پس امروز با دلی باز بال های عشق و معنویت خود را گشوده و به پیام های دلمان عمل می کنیم.

امروز شروع به عمل کنید :

آیا آنچه را که به آن اشتیاق و علاقه دارید انجام می دهید؟ آیا از رویاهایتان پیروی می کنید؟ اگر نه، هشت روز دیگر برای آغاز یک تحول نیرومند در زندگی وقت دارید؛ انگیزه هایتان را دوباره ابراز کنید، زیرا معجزه می تواند در هر لحظه از ۸ روز آینده اتفاق بیفتد؛ شما می توانید این کار را بکنید؛ امروز شروع به عمل کنید.

روز بیستم، هم پیمان های معنوی شما :

شما یک موجود معنوی نیرومند هستید حتی اگر به آن خود آگاه نباشید؛ شما می توانید با گشودن بال های عشق و مهربانی و محبت خود، تأثیر مثبتی در دنیا بگذارید و هر چه که بیشتر بدهید، بیشتر بدست می آورید؛ این یک قانون جهانی است؛ بگذارید که امروز پر از عشق و اعمال محبت آمیز شود.

جمله تأكیدی برای امروز

«من یک موجود معنوی مهربان هستم»

امروز :

هرچه می توانید برای اینکه مامور سری مهربانی باشید، راه های مختلفی پیدا کنید؛ امروز کاری کنید که در دنیا و یا حتی در زندگی یک فرد تأثیر مثبت بگذارید.

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین مربی گری روح :

پایه اول، متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

بال هایتان را باز کنید؛

پایه دوم، متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

با بال هایی از نور اوج بگیرید؛

 پایه سوم، متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

با بال های عشق و مهرورزی پرواز کنید.

پایه اول، بال هایتان را باز کنید :

در درونتان نیروی فرشته ای زیبا، پاک و متین است و آن نیرو همیشه با شما بوده است؛ شما برای عشق ورزیدن عمیق و نیروی مهربانی را در دنیا پراکندن، گنجایش بی نهایت دارید؛ هر چند که در طول زمان شاید بال های عشق شما بخاطر شرم، خجالت، غمگینی، بدرفتاری و بی احترامی دیگران، ترس و يا ناامیدی قیچی شده باشد و یا شاید روشنایی درونتان تیره شده است.

امروز خودتان را با بال های باز پر نور و پرتوافکن مجسم کنید؛ مجسم کنید که بال های عشق خود را دور کسانی که نیاز دارند می گیرید؛ شاید بخواهید مجسم کنید که افراد خانواده تان را در بر می گیرید و یا کسانی که با آنها مشکلاتی داشتید و یا حتی مشکلات دنیا را با بال هایتان دربر می گیرید؛ همانطور که روزتان می گذرد تصور کنید که به همه چیز و همه کس عشق می ورزید، از آدم های غریبه که در خیابان می بینید، تا درختان و ساختمان ها، همانطور که مهرتان را و دعاهایتان را با قلبی پاک پرتوافکنی می کنید، تأثیری مثبت می گذارید.

پایه دوم، با بال هایی از نور اوج بگیرید :

هفته عنصر آتش زمان اقدام کردن است؛ امروز برای بهتر کردن روحیه فرد دیگری چه می توانید بکنید؟ بال های عشق خود را گشوده به یک کار مهربانانه برنامه ریزی نشده تعهد کنید؛ آیا فردی هست که اگر به او تلفن کنید از اینکه با او تماس گرفتید شاد شود؟ شاید غریبه ای باشد که شما او را شاد کنید، کمک کنید و یا اینکه بلیط اتوبوس نفر بعدی در صف را بپردازید؛ شاید بتوانید به یکی از همکارانتان بدون علت یک دسته گل بدهید؛ این می تواند چیز آسانی باشد مانند لبخند زدن به فردی که از روبرو می آید؛ شاید با فردی، زمان سختی را گذراندید؛ اگر می توانید این کار را با بی ریایی انجام دهید، کادویی برای آن شخص بگیرید و بگویید: «من این را دیدم و بیاد تو افتادم، امیدوارم که از آن خوشت بیاید».

در دفتر فرایندتان کارهای محبت آمیز امروزتان را بنویسید و اینکه در موقع انجام دادن و بعد از آن چه احساسی به شما دست داد.

پایه سوم، با بال های عشق ورزی پرواز کنید :

در تاریخ صوفیگری گفته شده است که اولین و مهمترین عمل یک صوفی خدمت کردن به دیگران، آن هم در خفا است؛ یعنی بدون اینکه کسی بداند و یا توقع پاداش و قدردانی داشته باشد؛ در این کار فقط نفس عمل مهم است و بس؛ امروز بال های عشق خود را گشوده و کاری بکنید که تأثیر مثبتی در دنیا بگذارد؛ این می تواند کار ساده ای باشد مثل دسته گل فرستادن به یک همسایه جدید و گفتن اینکه خوش آمدید! «از طرف یک دوست ناشناس آینده»؛ و یا شاید بتوانید پنهانی به یک فرد بیگانه کمک کنید مثلا، برف دور ماشین آنها را پاک کنید.

تمرین امروز درباره انجام کاری است که به یک نفر و یا چندین نفر نیرو می دهد و از آنها پشتیبانی می کند، به آنها شوق می دهد و یا به سلامتی آنها کمک می کند و آن را هرگز به کسی فاش نکنید؛ این گونه بخشش کردن باعث می شود که تمام وجودتان با نور بی نظیری بدرخشد؛ امروز با بال های نورانی عشق ورزی پرواز کنید.

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

آیتم های مشابه

چهار سطح عشق، از پایین ترین سطح عشق، شهوت تا بالاترین سطح عشق، مقام فنا (قسمت اول)

موکتی

اختلالات اضطرابی، شایعترین اختلالات روانی، انواع آن و راهکار درمان

موکتی

کسالت چیست و سکوت حقیقی در انسان چگونه اتفاق می افتد

موکتی

دیدگاهی بنویسید