Tag : یوگا

پاکسازی روح سایر روان عرفان

روز سوم تمرین مربی گری روح، مرتب کردن بی نظمی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی
روز سوم، مرتب و منظم کردن بی نظمی و درهم ریختگی: تکلیف امروز شما درباره بی نظمی و درهم ریختگی است؛ نباید در مورد نیروی
یوگا یوگا

راه یوگا سفری به درون و جایگاه و دست آوردهای آن در عصر حاضر (قسمت اول)

موکتی
مقدمه ای بر یوگا: یوگا شناختی مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است؛ این معرفت شهودی در پی
مدیتیشن و مراقبه یوگا

خلسه و تلقین پذیری و اثرات مثبت و منفی که بر افراد می گذارد

موکتی
تعریف دیگری از خلسه : خلسه حالت خاصي است که انسان در آن مي تواند با ابعاد ماورایي و الهي وجود خود ارتباط برقرار کند.
عرفان فیزیک و متافیزیک

انرژی چی از دیدگاه ین و یانگ و ماهیت انرژی چی در بدن

موکتی
انرژی چی : هر چیزی که در جهان مشاهده می شود از ارتعاشات انرژی الکترومغناطیس، با فرکانس های مختلف ساخته شده که بسته به صدا،
چاکراها یوگا

چاکرای دوم، سوادهیستانا ( چاکرای خاجی )، گره و عملکرد روانی چاکرا

موکتی
چاکرای دوم، سوادهیستانا ( چاکرای خاجی ) قدرت روحی : ۱- ارتباطات (طرز برخورد با دیگران) ۲- قدرت دفع :   الف- فیزیکی (ادرار)      ب- انسانی
طالع بینی

نکات طالع بینی برای متولدین هر ماه

موکتی
نکات طالع بینی: رعایت نکات زیر برای متولدین هر ماه سلامت جسم  و روح  و روان را به دنبال دارد. فروردین: سحر خیزی و پیاده