Tag : گره

چاکراها یوگا

چاکرای اول (مولادهارا یا چاکرای ریشه)، گره ها و عملکرد روانی چاکرا

موکتی
چاکرای اول : مولاد هارا یا چاکرای ریشه: محل چاکرا : در انتهای پائینی ستون فقرات در انطباق با شبکه عصبی سکرال پلکسوس (sacral  plexus)