شاخه: چاکراها

چاکراها یوگا

رشد چاکرا ها در سنین مختلف و راه های پاکسازی و باز کردن قفل چاکرا

موکتی
رشد چاکرا ها در سنین مختلف : چاکرا ها تقسیم بندی هفت ساله ای دارند که نتیجه رشد و تکامل هر چاکرا همراه با رشد
چاکراها یوگا

بسته شدن چاکراها، نقش محیط و تربیت والدین در شکل گیری کالبد اختری کودک

موکتی
چگونه چاکرا ها بسته می شوند ؟ ترس همواره برای ما خطرناک است . انقباض و گرفتگی که به دنبال ترس اتفاق می افتد باعث
چاکراها یوگا

چاکرای هفتم یا چاکرای تاج (ساهاسرارا)، خصوصیات و جهت چرخش چاکرا و انرژی

موکتی
چاکرای هفتم چاکرای تاج یا ساهاسرارا: منطقه تحت نفوذ : بخش فوقانی مغز – چشم راست قدرت روحی : آگاهی بیش اندازه قدرت جسمانی :
چاکراها یوگا

چشم سوم (آجنا چاکرا)، خصوصیات و عملکرد روانی چاکرا

موکتی
چاکرای ششم یا چشم سوم (آجنا چاکرا): منطقه تحت نفوذ : بخش تحتانی مغز ،چشم چپ ،گوشها ، بینی و دستگاه عصبی قدرت روحی :
چاکراها یوگا

چاکرای پنجم (ویشودهی)، دروازه بزرگ، خصوصیات و عملکرد روانی چاکرا

موکتی
چاکرای پنجم، ویشودهی، چاکرای گلو: منطقه تحت نفوذ : دستگاه تنفسی ، گفتاری و ریه ها و لوله گوارش قدرت روحی : قدرت بیان هر
چاکراها یوگا

چاکرای چهارم (آناهاتا)، عشق ورزی، عملکرد روانی و خصوصیات چارا

موکتی
چاکرای چهارم، آناهاتا، عشق ورزی: منطقه تحت نفوذ : قلب ، خون و دستگاه گردش خون قدرت روحی : ۱- قدرت دوست داشتن   ۲- نظم