Tag : فیزیک

خودشناسی فیزیک و متافیزیک ماوراء

متافیزیک چیست و داستان آفرینش انسان از منفی بی نهایت به مثبت بی نهایت

موکتی
متافیزیک چیست و چه کاربردی دارد؟ امروزه همه مردم با شنیدن نام متافیزیک به یاد قدرت‌های جادویی می افتند؛ بعضی آنها را تکذیب و بعضی
فیزیک و متافیزیک کوانتوم ماوراء

خلاصه ای از کوانتوم به زبان ساده

موکتی
خلاصه ای از کوانتوم به زبان ساده هدف اصلی از بحث های کوانتومی  و دیگر بحث های علمی به دست آوردن ابزاری است برای درک
عرفان فیزیک و متافیزیک

کارما چیست ؟ و جایگاه آن در متافیزیک

موکتی
کارما چیست ؟ و جایگاه آن در متافیزیک هر عملی را عکس العملی است مساوی و مخالف جهت آن. ( قانون سوم نیوتن ) این