Tag : تنفس

پاکسازی روح سایر روان عرفان

روز سوم تمرین مربی گری روح، مرتب کردن بی نظمی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی
روز سوم، مرتب و منظم کردن بی نظمی و درهم ریختگی: تکلیف امروز شما درباره بی نظمی و درهم ریختگی است؛ نباید در مورد نیروی
پاکسازی روح سایر روان عرفان

روز اول مربی گری روح، منظم کردن فکر در زندگی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی
هفته اول عنصر هوا : هدف هفته اول مربی گری روح، این است که تار عنکبوت های فکری خود را در زندگی پاک کنید، تا
یوگا یوگا

راه یوگا سفری به درون و جایگاه و دست آوردهای آن در عصر حاضر (قسمت اول)

موکتی
مقدمه ای بر یوگا: یوگا شناختی مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است؛ این معرفت شهودی در پی
عرفان فیزیک و متافیزیک

انرژی چی از دیدگاه ین و یانگ و ماهیت انرژی چی در بدن

موکتی
انرژی چی : هر چیزی که در جهان مشاهده می شود از ارتعاشات انرژی الکترومغناطیس، با فرکانس های مختلف ساخته شده که بسته به صدا،
چاکراها یوگا

چاکرای پنجم (ویشودهی)، دروازه بزرگ، خصوصیات و عملکرد روانی چاکرا

موکتی
چاکرای پنجم، ویشودهی، چاکرای گلو: منطقه تحت نفوذ : دستگاه تنفسی ، گفتاری و ریه ها و لوله گوارش قدرت روحی : قدرت بیان هر
چاکراها یوگا

چاکرای اول (مولادهارا یا چاکرای ریشه)، گره ها و عملکرد روانی چاکرا

موکتی
چاکرای اول : مولاد هارا یا چاکرای ریشه: محل چاکرا : در انتهای پائینی ستون فقرات در انطباق با شبکه عصبی سکرال پلکسوس (sacral  plexus)