Author : موکتی

http://besooyekhoda.com - 48 Posts - 4 Comments
Mukti
هاله یوگا

هاله ( آئورا ) چیست ؟

موکتی
هاله ( آئورا ): انسانها ؛ حیوانات  ؛ گیاهان و حتی اشیاء، در اطراف خود یک میدان انرژی دارند که آن را هاله یا اورا
فیزیک و متافیزیک کوانتوم ماوراء

خلاصه ای از کوانتوم به زبان ساده

موکتی
خلاصه ای از کوانتوم به زبان ساده هدف اصلی از بحث های کوانتومی  و دیگر بحث های علمی به دست آوردن ابزاری است برای درک
عرفان فیزیک و متافیزیک

کارما چیست ؟ و جایگاه آن در متافیزیک

موکتی
کارما چیست ؟ و جایگاه آن در متافیزیک هر عملی را عکس العملی است مساوی و مخالف جهت آن. ( قانون سوم نیوتن ) این
مدیتیشن و مراقبه یوگا

مدیتیشن چیست و فواید و انواع آن را بشناسید

موکتی
مدیتیشن چیست و فواید و انواع آن را بشناسید مدیتیشن نگاهی به درون است. ما همیشه تمام توجه مان به بیرون است، اما در مدیتیشن