عرفان فیزیک و متافیزیک

کارما چیست ؟ و جایگاه آن در متافیزیک

کارما چیست ؟ و جایگاه آن در متافیزیک

هر عملی را عکس العملی است مساوی و مخالف جهت آن. ( قانون سوم نیوتن )

این قانون به ظاهر ساده فیزیک قدیم، در همه زندگی مان صدق می کند. زندگی فعلی ما نتیجه افکار و اعمال و گفتار و ….. ماست . هر عملی چه خوب و چه بد جوابی در پی دارد که در آینده زندگی ما خود را نشان می دهد.

ذهن ما عمل بدبختی ما :

حتی وقتی تنها نشسته اید ، افکار شما چگونگی لحظات بعدی شما را رقم می زند. در بعضی از ادیان فقط بر اعمال انسان تأکید می شود، ولی واقعیت این است که افکار ما و کلامی که از دهان مان بیرون می آید بر زندگی ما تأثیر می گذارد. بـا ایـن نگـرش مـی بینیم کـه بسیاری از مشکلات زندگی را ما خودمان برای خودمان درست می کنیم و خود مسبب بدبختی خودمان هستیم . بهتر است بجای اینکه دیگران را مقصر بدانیم، برگردیم به خودمان و به اعمال و گفتار و افکار خود دقت کنیم و جواب بسیاری از مشکلات را پیدا کنیم.

کارما در حقیقت چیست ؟

هستی مانند آینه عمل می کند هر گونه که با آن رفتار کنید با شما رفتار می کند. در اقیانوس هستی اگر مهربانی وارد کنی، از مهربانی بهره می بری و اگر نفرت وارد کنی، نتیجه ای جز آن پیدا نمی کنی. این قانون در جهان های پایین اساسی ترین قانون است. از آسمان پنجم به بالا قانون کارما با قانون عشق جایگزین می شود.

کل جهان از دو نیروی مثبت و منفی تشکیل شده و ما با هر عمل منفی خود را در نیمه منفی وارد می کنیم . بعضی از گناهان آنچنان بازتابی دارند که در زندگی های بعدی هم گریبان مان را می گیرد. با هر عمل مثبت بار کارمیک خود را کاهش می دهیم و زمانی که بتوانیم بین دو نیمه مثبت و منفی تعادل برقرار کنیـم از ایـن قانـون رد مـی شویم و از چرخه کارمیک نجات می یابیم ( ورود به جهان های روحانی ).

پست های مرتبط

درک حق با توکل و اعتماد به استاد معنوی و تولدی دوباره

موکتی

روز نهم تمرین مربی گری روح، کشف معنای زندگی (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی

روز ششم مربی گری روح، تمرین نظم درونی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

1 نظر

مهدی پورراهدار ۱ مرداد ۱۳۹۹ در ۱۰:۱۳ بعد از ظهر

باسلام
بسیار عالی و مفید

پاسخ

ارسال نظر