چاکراها یوگا

چشم سوم (آجنا چاکرا)، خصوصیات و عملکرد روانی چاکرا

چاکرای ششم یا چشم سوم (آجنا چاکرا):

منطقه تحت نفوذ :

بخش تحتانی مغز ،چشم چپ ،گوشها ، بینی و دستگاه عصبی

قدرت روحی :

الهام ، شهود و عشق به آینده

قدرت جسمانی  :

صورت ، چشمها ، سیستم مرکزی اعصاب ، مخچه و مری

تراتاکا قویترین روش برای بیداری آجناست .

خصوصیات آجنا چاکرا :

آجنا محل برخورد ۳ نادی آیدا ، پنگالا و سوشومنا است. به نام مرکز گورو هم شناخته می شود .

کسی که با موفقیت بر این مرکز تمرکز کند ، کارماهای مربوط به زندگی های گذشته اش را از بین برده و بصورت روح آزاد شده ای در می آید. این چاکرا جایگاه اصلی روح است . یوگی ها در زمان مرگ بطور آگاهانه ای پرانا را بر این مرکز می گذارند .

وظیفه آجنا همکاری با عملکرد غده صنوبری (پینه آل) است . غده صنوبری با غده هیپوفیز مربوط است که هورمونی را تولید می کند و آن هورمون تمام سیستم ایندوکرین (درون ریز) را به حرکت در می آورد . خصوصا رشد و عملکرد غدد جنسی را کنترل می کند .

در اکثریت مردم بعد از سن ۸ سالگی عملکرد قسمتهای مشخصی از  غده صنوبری متوقف می شود و پس از آن غده هیپوفیز فعال می گردد و شخصیت دنیوی شکل می گیرد . رابطه صحیح بین این دو غده این است که پینه آل استاد باشد و هیپوفیز شاگرد . اگر این رابطه عکس شود ، انواع مشکلات احساسی ، ذهنی ، روانی و جسمی ظاهر خواهند شد . در سوارا یوگا این امر با ایجاد تعادل در آیدا و پنگالا در آجنا اصلاح می شود .

غده صنوبری حس درک مافوق مثل روشن بینی ، تله پاتی وغیره را قادر می سازد .

عملکرد روانی چاکرا :

بخش پیشین :

این مرکز با ظرفیت تصور و درک مفاهیم ذهنی ارتباط دارد . چنانچه گردش این چاکرا عکس باشد ، شخص دچار سوء تعبیر در مورد واقعیت می شود ، قدرت منفی افکار زیاد می گردد و اگر این وضعیت با بخش پسین یکی شود ، انسان وحشتناکی ایجاد می کند .

اگر این چاکرا بسته باشد ، خصوصیات مربوطه به بیرون داده می شود و یکی از بدترین حالات در سیر و سلوک است . اگر این چاکرا ضعیف یا راکد باشد ، بخاطر کمبود انرژی در آجنا ، شخص قدرت تصور و خلاقیت را از دست می دهد .

بخش پسین (Bindow):

این مرکز عهده دار امور ذهنی است؛ اندیشه های خلاق که در چشم سوم شکل می گیرند در اینجا به اجرا در می آیند .

پست های مرتبط

مدیتیشن هاله محافظتی راهکاری برای حفاظت از خود در برابر انرژی های منفی

موکتی

چاکرای پنجم (ویشودهی)، دروازه بزرگ، خصوصیات و عملکرد روانی چاکرا

موکتی

چاکراها مراکز انرژی در بدن، بیداری و وظایف چاکراها

موکتی

ارسال نظر