چاکراها یوگا

چاکرای هفتم یا چاکرای تاج (ساهاسرارا)، خصوصیات و جهت چرخش چاکرا و انرژی

چاکرای هفتم چاکرای تاج یا ساهاسرارا:

منطقه تحت نفوذ :

بخش فوقانی مغز – چشم راست

قدرت روحی :

آگاهی بیش اندازه

قدرت جسمانی :

مغز

خصوصیات چاکرای ساهاسرارا :

این چاکرا مرکز ظریف و عمیقی است که در بالای ۶ چاکرای دیگر قرار دارد . تمام چاکراها بطور نزدیکی با این چاکرا در ارتباطند، این چاکرا جایگاه شیوا است.

محلی در تاج سر که در نوزادان ملاج خوانده می شود و نرم است بنام «برهماراندهرا» خوانده می شود؛ در زمان مرگ هنگامی که یوگی های پیشرفته می خواهند  خود را از جسم فیزیکی جدا نمایند ، این حفره شکافته می شود و پرانا از این محل خارج می گردد .

زمانی که کندالینی به ساهاسرارا می رسد ، تجربه سرور و وحدت بینهایت به شخص دست می دهد و آگاهی خالص الهی به وی منتقل می گردد . در این مرحله دیگر هیچ موضوع شخصی و خصوصی و هیچ فکری مربوط به خود کوچک او  وجود ندارد . او همه آفرینش را در خود می بیند و فقط برای خدمت به دیگران زندگی می کند . بینش او و ا حساس او کیهانی است .

با بسته شدن این چاکرا رابطه فرد با تجربیات معنوی قطع می شود .

جهت چرخش چاکرا و کشش بین جنس مذکر و مونث :

جهت حرکت چاکرای مولادهارا در مردها در جهت عقربه ساعت است و جنس آن مرد است. چاکرای سوادهیستانا در مردان در خلاف جهت عقربه ساعت حرکت می کند و جنس آن زن است و به همین ترتیب جهت چرخش چاکرا ها یکی در میان تغییر می کند. در زنان اولین چاکرا خلاف جهت عقربه ساعت و دومین چاکرا در جهت عقربه ساعت  و الی آخر. اگر مردی و زنی چاکرا هایشان بر هم منطبق نباشد کششی وجود ندارد. به علت این که چاکرا ها چون عکس حرکت می کنند به هم جذب می شوند. وقتی چاکراها عکس هم یکدیگر را جذب می کنند خنثی می شوند.

تنفر و جاذبه بین جنس مذکر و مونث :

اگر حرکت مولادهارا مانند هم باشد از هم متنفر می شوند. در شکل خنثی وحدت عشق را تجربه می کنند که سبب رشد و تعالی آنها می شود. مردهایی که حالت زنانه دارند اندام تناسلی مردانه دارند ولی شکل انرژی زنانه  و جهت حرکت در خلاف جهت عقربه ساعت است. زنی که هموسکچوال است حرکت چاکرا هم جهت با عقربه ساعت  است.

ساده ترین روش چک کردن چاکرا ها روش پاندول است. جهت چرخش چاکرا ها تعیین کننده جذب یا دفع انرژی اند. هر چرخش خلاف عقربه ساعت مونث و نمایان گر پذیرش و توافق و همچنین خصوصیات منفی و ضعف است. و هر چرخش در جهت عقربه ساعت مذکر و نمایان گر قدرت و اراده و فعالیت و خصوصیات مثبت است.

ارتباط تنفر با بهم خوردن چاکراها :

انرژی های مونث و مذکر مکمل یکدیگرند. رایحه های معطر به صورت دورانی وارد چاکرا ها می شوند. چاکرا ها بوهای مختلف را می توانند به خود جذب کنند. به این علت از رنگی بدت می آید که جهت چاکرا را عوض می کند. اگر از بو ، مزه ، خاطره و حیوان و شخص و … بدت می آید دلیل بر آن است که هر چیزی که تو با آن فرکانس مشکل داری باعث می شود تمام چاکراهای تو را به هم می ریزد.  چاکرا ها حدود ۴ اینچ از مرکز در تمام جهات باز می شود. هر یک از مراکز انرژی امواج تمام رنگ ها را در خود دارد. با پیشرفت چاکرا ها قطر چاکرا گسترده تر می شود و فرکانس امواج افزایش می یابد و رنگ های آن شفاف و خوش رنگ می شود.

رابطه حواس پنجگانه با چاکراها :

اندازه و حدود چاکرا ها تعیین کننده مقدار و کیفیت انرژی هایی است که آنها قابلیت جذب از منابع مختلف را دارند. این انرژی ها از همه کائنات به سمت ما می آیند. هر کدام از چاکرا ها همه حسها را دارند. چاکرای اول بویایی دوم چشایی است و رابطه عجیبی بین چشایی و لذت جنسی  وجود دارد . اولین بار لذت جنسی را از طریق مادر تجربه می کنی. ( از طریق سینه مادر ) سومین چاکرا مانی پورا با حس بینایی و چهارمین با حس لامسه در ارتباط است. حس لامسه با قلب در ارتباط است اگر چیزی را درست لمس کنی آن را به قلبت راه می دهی. ویشودهی با حس شنوایی است و ششمین چاکرا جمعی از حس ها را در خود دارد.

فرایند یکی شدن احساس خودت با کائنات و خدا با چاکرای هفتم است.

پست های مرتبط

چاکراها مراکز انرژی در بدن، بیداری و وظایف چاکراها

موکتی

خلسه چیست، انواع آن و چه پیامدهای مفیدی برای ما دارد؟ (قسمت اول)

موکتی

بسته شدن چاکراها، نقش محیط و تربیت والدین در شکل گیری کالبد اختری کودک

موکتی

ارسال نظر