چاکراها یوگا

چاکرای سوم، مانی پورا (چاکرای شبکه خورشیدی)، عملکرد روانی و خصوصیات چاکرا

چاکرای سوم، مانی پورا:

منطقه تحت نفوذ :

معده ، کبد ، کیسه صفرا و دستگاه عصبی است. (هضم و جذب غذا)

قدرت روحی :

۱- احساس اهمیت به خود ۲- تسلط بر محیط

قدرت جسمانی :

۱- معده   ۲- کبد  ۳- طحال  ۴- کیسه صفرا  ۵- مرکز عصب گیاهی (تنظیم عصبی – هورمونی)  ۶- حفره های شکمی

مانی پورا یا شبکه خورشیدی (Solar Plax) جایی است که اشکها و لبخندها وجود دارد. تمام احساسهای سرکوب شده در اینجاست و برای رهایی باید این احساسها را آزاد کنی و گرنه به یک سرباز تبدیل می شوی. تک بعدی شده و آرامش را تجربه نخواهی کرد و نمی توانی خدا را تجربه کنی .

عملکرد روانی چاکرا :

بخش پیشین :

اگر درست کار کند ، شخص جایگاه خود را در کیهان پیدا می کند. این چاکرا همان ذهن ناخودآگاه است . در صورت سلامتی به حیات عاطفی هم بستگی دارد . پدیده های ذهنی خود عمل تنظیم عواطف را انجام می دهند. اگر این چاکرا باز باشد، انسان از لحاظ عاطفی زندگی پرباری دارد .

وقتی بچه متولد می شود ، بند ناف از همین شبکه خورشیدی سرچشمه می گیرد.

بخش پسین :

(مرکز دیافراگم) به اراده انسان مربوط می شود. (سلامت جسمی) چنانچه کسی عشق مفرط به سلامت خود و میل به حفظ آن داشته باشد ، این چاکرا باز است  و برعکس .

این مرکز را مرکز درمان معنوی هم نامیده اند؛ در کسی که شفا دهی انجام می دهد این چاکرا بزرگ است.

اجزای پیشین و پسین اگر بصورت هماهنگ عمل کنند ۳ سلامتی را ایجاد می کنند :

۱- سلامت ذهنی

۲- سلامت عاطفی

۳- سلامت معنوی .

مانی (mani) به معنی جواهر و پورا (pura) به معنی شهر است. کسی که با موفقیت بر روی این چاکرا تمرکز کند ، ترسی از آتش ندارد و از بیماری مبّرا است.

مانی پورا با عمل هضم و جذب غذا و پرانا مربوط است که به آن به صورت نقطه میانی بین زمین و کائنات توجه می شود .

مانی پورا جایی است که پرانا و آپانا باید با هم یکی شوند .

در سوارا یوگا مانی پورا به دو دلیل اهمیت دارد :

یکی بخاطر اینکه انبار پرانا است و دیگری بخاطر سکونت الهه خلاق قدرت ویشنو ، نگهدارنده کیهان است.

کسی که به چاکرای سوم رسیده باشد احساس می کند به جایی دیگر تعلق دارد.

مانی پورا سمبل حکمت معنوی و دانش است؛ اگر چاکرای پیشین مانی پورا باز باشد شخص تمامی حکمت معنوی منحصر بفرد خویش را از کائنات جذب می کند.

خصوصیات چاکرای مانی پورا :

در کالبد سوم تمامی علت و معلول ها وجود دارد. وقتی تو به کالبد سومت می رسی یک دانشمند به تمام معنا می شوی. چاکرای مانی پورا مستقیما به ذهن مربوط است و در صورت سلامتی کامل با حیات عاطفی انسان ارتباط دارد. اگر این چاکرا مسدود باشد او عواطف خود را راکد می کند. به عبارتی فاقد احساسات می شود. مانی پورا مرکز درمانی است و یکی از قویترین چاکراهاست. اگر انرژی بیش از اندازه مصرف شود، چاکرا داغ می شود و درد می گیرد. مانی پورا مربوط به عنصر آتش است. عشق و جنسیت پیوند با یکدیگر دارند و اگر هر کدام از چاکراهای مولادهارا و سوادهیستانا به تنهایی عمل کند پیوند عشق و جنسیت از بین خواهد رفت.

ارتباط بند سیمین و چاکرای مانی پورا :

بند سیمین از جنس اتر است به شکل نقره ای دیده می شود. هر چه شبکه خورشیدی بیشتر فعالیت کند تمایل به ارتباط با انسان ها بیشتر خواهد شد و هر قدر این رابطه محکم تر باشد تعداد و قدرت این ریسمان ها افزون می شود. در سایر چاکرای افرادی که با هم مرتبط هستند ریسمان هایی رشد می کند ولی در چاکرای سوم که مسبب برقراری ارتباط بین مادر و فرزند بوده ریسمان ها عمیقتر و محکم ترند.

مرکز دیافراگم یا چاکرای پشت مانی پورا به اراده انسان در رابطه با سلامتی جسم مرتبط است. اگر شخص عشقی مفرط به سلامت فیزیکی و میل به حفظ آن داشته باشد این مرکز باز خواهد بود.

با باز بودن شبکه خورشیدی انسان جایگاه خود را در کیهان پیدا می کند.

پست های مرتبط

راه یوگا سفری به درون و جایگاه و دست آوردهای آن در عصر حاضر (قسمت اول)

موکتی

چاکرای چهارم (آناهاتا)، عشق ورزی، عملکرد روانی و خصوصیات چارا

موکتی

خلسه و تلقین پذیری و اثرات مثبت و منفی که بر افراد می گذارد

موکتی

ارسال نظر