چاکراها یوگا

چاکرای دوم، سوادهیستانا ( چاکرای خاجی )، گره و عملکرد روانی چاکرا

چاکرای دوم، سوادهیستانا ( چاکرای خاجی )

قدرت روحی :

۱- ارتباطات (طرز برخورد با دیگران)

۲- قدرت دفع :   الف- فیزیکی (ادرار)      ب- انسانی : می توان فردی را جذب یا دفع کرد .

قدرت جسمانی :

۱- ناحیه لگن خاصره ۲- اندام تولید مثل ۳- کلیه ها ۴- مثانه ۵- خون ۶- شیره های معده ۷- لنف ۸- اسپرم

منطقه تحت نفوذ :

دستگاه تولید مثل

خیره شدن به هلال ماه در شب برای بیدار کردن این چاکرا موثر است .

سوا (swa) به معنی شخص و ستانا (stuana) به معنای مکان می باشد .

تمام رنگهای نارنجی روی این چاکرا تاثیر می گذارند و آن را تحریک می کنند .

ترس از مرگ باعث می شود ، یکسری انرژی منفی وارد شده و باعث بسته شدن این چاکرا می شود . چاکرای سوادهیستانا در ارتباط مستقیم با چاکرای مولادهارا است. اگر این دو چاکرا با یکدیگر کنار بیایند اول ترس از شهوت (ارضاء شدن جنسی یا عدم آن) و دوم ترس از مرگ از بین می روند و مجوز آرامش را گرفته ایم .

عشق یعنی در همه حال بخشیدن؛ کسی که بیشتر از همه ببخشد عاشق تر است؛ پس خدا عاشق ترین است…

هر کسی را بهر کاری در جهان آورده اند

کار ما عشق است و ما را بهر آن آورده اند…

عملکرد روانی چاکرا:

بخش پیشین : کیفیت عشق مربوط به جنس مخالف . هر چه فعالیت چاکرا بیشتر باشد ، احساس عمیق تر است. وقتی این کاملا فعال باشد، داد و ستد جنسی خیلی عمیق است (اوج لذت زمانی است که تمام چاکر ها باز باشند).

بخش پسین (مرکز خاجی ) : مربوط به کمیت انرژی جنسی است. اگر باز باشد، فرد قدرت جنسی خود را درک می کند. (انتهای ستون فقرات) اگر این چاکرا بسته باشد ، قدرت جنسی شخص ضعیف شده و فرد ناامید و افسرده می شود .

در آمیزش جنسی، شخص در حمامی از انرژی قرار می گیرد. رابطه این دو بخش با هم اشتیاق نسبت به جنس مخالف را ایجاد می کند. اگر عمل رهاسازی با عشق توأم شود بالاترین هدف کائنات صورت گرفته است. یکی شدن دو نفر در یک لحظه ارزشمند است. (اصل وحدت )

نیروی کندالینی در چاکرای خاجی :

نیروی کندالینی در این چاکرا در بخش خاجی است . مخرب ترین و قویترین نیروی موجود در بدن شخص که در آمیزش جنسی از بدن دفع می شود.

در یکی از تمرین های یوگا در آمیزش جنسی در لحظه ای که می خواهند ارضاء شوند خود را کنار می کشند و نوعی سرکوبی جنسی ایجاد می کنند. برای اینکه این انرژی را در چاکرای خاجی جذب کرده و ذخیره نمایند که به شکل بخاری در بدن شخص حرکت می کند و ایجاد قدرت فوق العاده ای می کند .

انرژی کندالینی وقتی در مولادهارا به سمت بالا حرکت کند و به سوادهیستانا برسد یا باید به سمت بالا حرکت کند یا به بیرون و یا باید سرکوب شود.

اگر از سوادهیستانا به بیرون راه پیدا کند شهوت افت پیدا می کند. اگر نیروی کندالینی را وارد کالبد اثیری خودت کنی ارضاء می شوی. این ارضاء شدن یعنی آگاهی و تعالی. چون راه ورود به کالبد اثیری را پیدا می کنی که کالبد احساسات است. تو با احساس ترین موجود روی زمین میشوی. اگر انرژی کندالینی را به سمت مانی پورا بفرستی ، احساس می کنی با خودت یکی میشوی.  در مولادهارا جنسیت را تجربه می کنی و در سوادهیستانا عشق همراه با جنسیت را تجربه می کنی و اگر بتوانی از هر دو بگذری و به مانی پورا برسی جایگاه خودت را پیدا می کنی. تو اگر به مانی پورا برسی خنثی خواهی شد.

موانع انرژی در چاکرای فرعی و اصلی سوادهیستانا :

مسدود بودن مرکز تولید مثل :

در زنی که قادر به گشودن چاکرا و دریافت انرژی جنسی از همسرش نیست می تواند به ناتوانایی در تجربه کام یابی جنسی منجر شود. این آدمها میل به عمل جنسی ندارند و دوست دارند تحریک شوند. چنین فردی به تحریک بیشتر میل دارد تا عمل جنسی. در شرایط متعادل که چاکرای جلو و عقب سوادهیستانا تبادل انرژی دارند به فعال بودن و پذیرا بودن تمایل دارد. انسداد شدید در چاکرای سوادهیستانا ی مرد با زود ارضائی یا عدم توانایی در عمل جنسی همراه است. درد موقع عمل جنسی به علت عدم تعادل است.

پست های مرتبط

رشد چاکرا ها در سنین مختلف و راه های پاکسازی و باز کردن قفل چاکرا

موکتی

کندالینی انرژی خلاق درون و مظاهر و اهمیت جاری ساختن جریان عشق

موکتی

خلسه چیست، انواع آن و چه پیامدهای مفیدی برای ما دارد؟ (قسمت اول)

موکتی

ارسال نظر