چاکراها یوگا

چاکراها مراکز انرژی در بدن، بیداری و وظایف چاکراها

چاکراها، مراکز انرژی در بدن:

چاکراها مراکز جذب انرژی در بدن هستند و انرژی لازم برای بدن، از محیط اطراف جذب چاکراها می شوند. چاکرا شکل مخروطی دارد که راس آن در ستون فقرات قرار دارد و در ستون فقرات انرژی حرکت می کند. هر چاکرا از چاکراهای کوچکتر تشکیل می شود. اگر چاکرا سالم باشد در جهت عقربه ساعت حرکت می کند و اگر چاکرا بسته یا پاره باشد انرژی در جهت عکس عقربه ساعت حرکت می کند.

اگر چاکرایی بسته باشد انرژی کم وارد می شود و قادر به چرخش نیست. اگر چاکرایی عکس حرکت کند انرژی درون خود را به بیرون می دهد و باعث کرختی و بی حالی می شود . اگر چاکرا بسته بماند ، دهنه چاکرا تکه تکه  می شود و کاملا از بین می رود و شخص خواهد مرد . کسانی که خود کشی می کنند چاکرای مولادهارای آنها بسته است .

وظیفه چاکراها تأمین انرژی بدن است و وسیله ای برای ابراز احساسات و حالات روانی شخص است .

با چاکراها تمام احساسات و حالتهای انرژی را می توان درک کرد. اطلاعات جهان اطراف از طریق چاکراها جذب می شوند و به کالبدها انتقال می دهد؛ اگر چاکرایی بسته باشد جلوی ورود اطلاعات به بدن گرفته می شود و شخص کم عقل ، کم ذهن و توانایی روحی پائین دارد .

هر چاکرا از دو بخش پیشین و پسین تشکیل شده، بجز چاکرای مولادهارا و ساهاسرارا.

بخش پیشین  به عواطف و بخش پسین به امیال و اراده مربوط می شود.

« چنانچه یکی از چاکرا ها بسته باشد ، تلاش در سیر و سلوک بی فایده  است ».

وظایف چاکرا ها :

۱– تأمین انرژی حیاتی برای هر یک از کالبدها

۲- فراهم کردن شرایط رشد جنبه های مختلف آگاهی

۳- انتقال انرژی بین لایه های مختلف حوزه بدن

هر کالبد نسبت به کالبد قبلی یک فرکانس بالاتری دارد. چاکراها در مسیر نادی سوشومنا قرار دارند . در طی مدیتیشن هر چاکرا بصورت نیلوفر آبی (لوتوس)  با تعداد گلبرگ های معین دیده می شود . هر چاکرا وقتی توسعه نیافته، مانند دایره های درخشان کوچکی به قطر ۲ اینچ بنظر می آید ولی وقتی بیدار می شود به صورت حوضچه های نور مانند خورشید نمایان می شوند .

بیداری چاکرا :

هر چاکرا می تواند آگاهانه وسیله جهت دادن پرانا به آن مرکز و با تمرکز بر موقعیت و شکل آن به تحرک در آید. چاکراها باید قبل از بیداری کندالینی تصفیه شوند، زیرا معمولا یا بسته هستند یا با فرکانس پایین ارتعاش می یابند و مانع   عبور کندالینی می شوند. بعد از تصفیه با فرکانس بالا تنظیم شده و کندالینی را از خود عبور می دهند.

پست های مرتبط

کندالینی انرژی خلاق درون و مظاهر و اهمیت جاری ساختن جریان عشق

موکتی

چاکرای هفتم یا چاکرای تاج (ساهاسرارا)، خصوصیات و جهت چرخش چاکرا و انرژی

موکتی

مدیتیشن چیست و فواید و انواع آن را بشناسید

موکتی

ارسال نظر