روان

هفت قانون معنوی موفقیت بر پایه نظریه اصول هفت گانه

نظریه اصول هفت گانه:

پیروان اصول هفت گانه عدد ۷ را نماد حیات و هستی به شمار می‌آورند؛ بر طبق این نظریه آدمی از ٧ پیکر تشکیل شده که از مادی ترین تا اثیری ترین عناصر می باشد. مثل منشور هفتگانه رنگها، هفت روز در هفته و… با این حال بقراط نتوانست این موضوع را ثابت کند که فی المثل اگر بادها هفت نوع باشند در نتیجه باید هفت نوع فرعی داشته باشند که با تعمیم آن در پیکر آدمی هر انسانی باید دارای هفت سر باشد!

ولي در مورد رشد آدميزاد عقيده دارد كه او را بايد در ٧ مرحله گنجانيد (يا اينكه بدن در هر ٧ سال يكبار از نو احيا مي شود) و يا مراحل ٧ رشد را به ٧ مرحله تقسيم كرد: نوزاد، كودك، نوجوان، جوان، مرد كامل، سالمند و كهنسال.

اصول هفت گانه از دیدگاه چهره شناسی و ستاره شناسی:

روانشناس متخصص چهره شناسي ٧ سياره سنتي را برای تصريح تجزيه و تحليل خود به كار مي گيرد كه عبارتست از: ونوس، ژوپيتر، ساتورن، خورشيد، مركور، مريخ و ماه. هر يك از اين سيارات تحت تأثير ستار ه بخت و سرنوشت ما قرار مي گيرند. بديهي است كه زمين و ستارگاني كه علا مت تو لد ما هستند مستثني هستند و خلق و خوی شخص از تشابه او با اصل هفتگانه ستارگان مشخص مي گردد. حال دو نمونه كاملا متفاوت را در مقابل هم قرار مي دهيم: زهره يا ونوس و مريخ را كه ابتدا به رابطه اساطير آنها مي پردازيم.

سیارات زهره و مریخ از دیدگاه ریخت شناسی:

زهره نماينده بخشش و عطوفت و عشق و زيبايي و مهرباني است، در عين حال همه چيز در آن زنانگي است و صداقت؛ مريخ برعكس خشكي و سختي و خشونت است و همچنين امر و نهي كردن و بشاش و زنده و مصمم بودن؛ برخلاف مشخصه متولد ماه زهره (كه با صورتي بيضي شكل شناخته مي شود)، متولد ماه مريخ قرار دارد (صورت او در مربعي با خطوط تخت و مستطيلي ترسيم شده است)؛ پس اصل هفتگانه به نحو عجيبي ساختار اخلاق و كردار و به عبارتي عمل و عكس العمل های ما را روشن و مشخص مي سازد.

طبق هفت قانون معنوی موفقیت، با هدف موفقیت بیشتر و ایجاد یگانگی در آگاهی و خرد جمعی سیاره زمین، هر روز هفته با انگیزه خاص خود نامگذاری شده است که در بند های زیر به بررسی آنها می پردازیم.

شنبه: قانون دارما (دارندگي و غايت حيات):

امروز با مهر و محبت و عشق، خدايي را كه در ژرفنای روحم نهفته است تجربه مي كنم كه هدف نهايي همه ی هدفهاست. راه آن: كشف ضمير برتر، تهيه فهرستي از استعدادهای بي همتای خود برای خوشبختي و شادی خود و ديگران است.

يكشنبه: قانون توانايي مطلق:

منشاء هر چه آفريده شده و مي شود، آگاهي و توانايي مطلق كاينات است كه جويای متجلّي از نامتجلّي است؛ آگاهي مطلق، جوهر معنوی ماست و كشف و شناخت طبيعت بنيادی يعني توانايي برآورده ساختن هر رويايي كه داريد، زيرا قدرت و امكان جاودانيد؛ راه آن: مراقبه ی سرشار از سكوت، ارتباط با طبيعت و نظاره ی خاموش هوشمندی درون هر موجود زنده و عدم داوری و قضاوت دربار ه خود و ديگران است.

دوشنبه: قانون بخشايش:

كاينات از طريق مبادله ی پويا عمل مي كند. هرچه ببخشيد بيشتر دريافت مي كنيد. زيرا فراواني كاينات را در زندگيتان در جريان نگاه مي داريد. با اشتياق به بخشيدن آنچه مي جوييم، فراواني كاينات را در زندگيمان به جريان مي اندازيم.

سه شنبه: قانون كارما: (هر چه بكاری همان را درو مي كني):

شاد كردن ديگران برای ما شادی و كاميابي مي آورد و راه آن نظاره ی انتخاب ها ، ارزيابي كارها و گوش سپردن به ندای دروني است.

چهارشنبه: قانون كمترين تلاش (هوشمندی طبيعت با سهولت، بي تكاپو و با سبكدلي پذيرا عمل مي كند):

امروز پذيرش را تمرين مي كنم و اطرافيان، شرايط و رويدادها را همانگونه كه پيش مي آيد، مي پذيرم كه اين لحظه همانگونه است كه بايد باشد. با اين لحظات و با كاينات جنگ نمي كنم. در برابر همه ی نظرات گشوده هستم و سرسختانه به يكي نخواهم چسبيد و لجاجت نمي ورزم.

پنجشنبه: قانون قصد و آرزو:

در هر قصد و آرزوی منطقي، مكانيسم تجلي آن نهفته است. هنگامي كه در خاك حاصلخيز توانايي مطلق، قصدی را درافكنيم، قدرت نظام دهنده ی نامحدود را برای خود به كار مي اندازيم؛ راه آن: تهيه ی ليست آرزوها، عدم دلبستگي و تسليم آمال به كاينات و حضور در لحظه ی حال است.

جمعه: قانون عدم دلبستگي به نتايج (قبول واقعيت های موجود):

همه آزاديم و همانگونه كه هستيم بايد باشيم؛ در نتيجه با قبول آن، مشكلات جديد به وجود نمي آيد؛ خود را به ذهن خلاقي مي سپاريم كه گردش كاينات را همنوا مي سازد.

اختصاصی به سوی خدا

پست های مرتبط

ترس از زندگی و ترس از مرگ و ماهیت نفس در انسان

موکتی

خلاقیت خودتان را شکوفا کنید (روز ۲۱ مربیگری روح، هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی

سد شناختی در روابط زناشویی، از عوامل سردی زوجین و شیوه ارتباط موثر

موکتی

ارسال نظر