رهایی عرفان

موکشا یا رهایی روح با کمک استاد معنوی و عشق و محبت

موکشا یا رهایی روح

موکشا یا رهایی روح:

جاودانگی روح، در سختی‌ها و از خود گذشتگی‌های زندگی طی قلمرو فیزیکی و بخش‌های تابعه آن قرار دارد؛ هنگامی‌که انسان می‌خواهد تمام چیزها را  به خاطر خدا و حقیقت قربانی کند و لباس‌های خود را بر دوش دیگران بیندازد (به دیگران کمک کند) و زندگی خود را برای استاد معنوی فدا کند و هنگامی که با عشق به استقبال مرگ می‌رود و به دشمنان خود عشق می‌ورزد، گرچه که آنها جسم او را سوزانده‌اند و او را در رنج و مشقت بسیاری انداخته‌اند، این انسان به جاودانگی روح در آتمالوک دست پیدا می‌کند و موکشا را تجربه خواهد کرد.

در کتاب زرین آمده : «روح قوس جهان بهشتی است»؛

ارتباط مرید با استاد معنوی:

با رنج هایی که مرید برای استاد معنوی می‌کشد، خالص می‌شود؛ تجربیات گذشته زندگی، در وجود استاد متجلی می‌شود؛ انسان ارتباط خود را با استاد به سختی درک می‌کند؛ استاد معنوی همه چیز را در زندگی به انسان می‌دهد؛ همه آنچه که مرشد به او می‌دهد فیض و برکت است؛ اینکه چرا انسان رنج و غصه را تجربه می‌کند به دلیل تصور غلطی است که به استاد خود دارد؛ همچنین بخاطر روشی که در زندگی‌های گذشته طی کرده، رنج می‌برد؛ استاد خود را فنا می‌کند تا به انسان کمک معنوی بدهد.

فداکاری استاد معنوی برای انسانها:

استاد با خون، رنج، عذاب و بیماری، خود را بخاطر تمامی بدی‌های کارمیکی که مریدانش دارند، خود را فدا می‌کند؛ او با گذشتن از تمامی زندگی مادی خلوص را برای مریدانش مهیا می‌کند؛ حضور استاد معنوی در کالبد انسانی نشان دهنده این است که اصول علت و هارمونی منطق، انسان را به سوی ادراک کامل یک علت برتر سوق می‌دهد که آن علت خود خداست؛ استاد از تمام اتفاقات  اطرافش کاملاً آگاه است؛ او از اول دنیا تا آخر دنیا را به وضوح می‌داند، از جمله موارد به مریدان خود و سرنوشت و آینده انسانها.

درک استاد معنوی از طریق روح:

استاد معنوی روحانی یا ماهانتا کسی است که خود بخود در همه چیز و در همه جا حضور دارد؛ تنها چیزی که ماهانتا را می‌تواند درک کند فقط روح است؛ حواس فیزیکی نمی‌تواند او را درک کند؛ زیرا روح یکی است اما انسان دو و همچنین سه است؛ انسان شامل دو اصل مؤنث و مذکر است؛ وحدت این دو اصل که نتیجه آن سومین است، خنثی است یا آنچه که قرار است فراتر از مرد و زن اتفاق افتد؛ تعادل این دو یک است؛ انسان یک است؛ آن چیزی که تمامیت این جهان است شامل : شوهر، همسر و عشق؛ همسر برای همسر می‌باشد که نتیجه آن تولد سومین است؛ (بوجود آمدن فرزند) همان اصل تانتریک یا اصل جنسی که مربوط به خود خداوند می‌شود.

 اگر مریدی هر یک از اسراری که از طریق استاد خود به او داده شده، آشکار کند مسیر مرید به سوی جهان های بهشتی بسته خواهد شد.

عشق و محبت به مخلوقات کلیدی برای رهایی روح:

اگر قرار است حقیقت دارای ارزش واقعی باشد، باید در زندگی خود مرید تجربه شود؛ رمز موفقیت را انسان هنگام مراقبه دریافت می‌کند و زمانی به آگاهی تبدیل می‌شود که با عشق بیرون بریزد؛ بخشش هنگام مراقبه منجر به موکشا ( رهایی روح ) می‌شود؛ تنها راه رسیدن به خالق، محبت کردن به مخلوقات است؛ استاد می‌تواند ارتعاشات کالبدی را کم یا زیاد کند تا به تعادل برساند؛ درمان شدن افراد هم بستگی به پاسخی دارد که او به استاد می‌دهد.

تحول معنوی با کمک استاد معنوی:

تحول معنوی در چیزهای خیلی کوچک دیده می‌شود نه در سیاست های بزرگ؛ نیکی‌های روزمره مثل نرم بودم با یک بچه، مهربان بودن با دشمنانی که به تو ظلم و تعدی کرده‌اند، ایثار کردن تو برای آنهایی که قدر تو را نمی‌دانند همه و همه باعث رشد و تحول معنوی و روشن بینی است؛ ریشه‌های شهوت، خشم، طمع، وابستگی و خودستایی تنها با ایثار و محبت به استاد نابود می‌شوند.

 

از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

پست های مرتبط

روز ششم مربی گری روح، تمرین نظم درونی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

آینده رویایی خود را بسازید (روز ۲۷ مربیگری روح، هفته چهارم، عنصر خاک)

موکتی

روز هشتم تمرین مربی گری روح، منظم کردن احساسات خویش (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی

ارسال نظر