روح عرفان

مربی‌گری روح سفری برای کشف حقیقت درونی خود و زندگی (قسمت اول)

مربی‌گری روح چیست؟

آیا می‌دانید که شما کیستید و چرا اینجا هستید؟ آیا می‌دانید مأموریت شما در زندگی چیست؟ آیا به راهنمایی‌های روزانه روحتان آگاه هستید؟ فرق نمی‌کند که کامیابی ظاهری چقدر بزرگ است. اگر جواب این پرسش‌ها را نمی‌دانید و احساس می‌کنید که چیزی در زندگی‌تان کم است. پس حالا زمانی است که مربی‌گری روح وارد عمل شود. با به سوی خدا همراه باشید

مربی‌گری روح یک برنامه اصولی است که هرکس می‌تواند آن را انجام دهد. این برنامه یک روش قدم‌به‌قدم است که شمارا به سرچشمه معنویتان می‌برد و کمک می‌کند تا معنی و معنویت را در زندگی روزمره پیدا کنید. این روش شمارا هدایت می‌کند که نگاهی صادقانه به خود وزندگی‌تان بیندازید، با ترس‌ها و هراس‌هایتان روبرو شوید و الگوهای قدیمی و منفی زندگی‌تان را رها کنید تا با اشتیاق دلیرانه و خوشحالی به‌سوی آینده گام بردارید.

گوهر مربی‌گری روح :

این برنامه به شما کمک می‌کند تا دریابید که راهی به‌سوی خوشبختی وجود ندارد، بلکه خوشبختی خود راه است، یک سفر است نه یک مقصد؛ وقتی نخستین قدم را در سفر عظیم و ماجراجویانه به دنیای روحتان برمی‌دارید و تصفیه خرده‌ریزهای افکار و احساسات زائد تلنبار شده در عمیق‌ترین مکان درونتان را آغاز می‌کنید، یقیناً هیجان‌ها و کشمکش‌هایتان از بین می‌روند، زیرا که هدف زندگی کشمکش نیست؛ با ملایمت و به‌تدریج درمی‌یابید که عشق، صلح درونی و نشاط ذاتی درونتان به دیگران و کهکشان پرتوافشانی می‌کنند و این گوهر مربی‌گری روح است…

روح چیست؟

روح کلمه‌ای است که قسمت مرکزی و بی‌نقص چیزی را شرح می‌دهد و مرکزی حیاتی و ضروری است. در مفهوم عمیق آن، کلمه روح گوهر وجود انسانی را شرح می‌دهد. و جایی است در درون هر یک از ما که بیکران، فناناپذیر و عالم‌گیر است؛ روح منبعی شکل‌دهنده است ولیکن قابل‌رؤیت و ادراک نیست. طبیعت آن گریزان است و هم‌زمان باید آن را پروراند و نگهداری کرد. ما می‌توانیم احتیاجاتش را درک کنیم، ولی نمی‌توانیم عمق آن را محاسبه کنیم. روح جوهری است که جسم و وجود ما را به نیروهای بالاتری در عالم پیوند می‌دهد.

۲۸ روز برای خودشناسی و کشف حقیقت زندگی :

این برنامه خودشناسی بر پایه زمانی ۲۸ روز تنظیم شده است، وقتی تصمیم گرفتید که این برنامه را انجام دهید، زندگی برایتان به‌صورت جالب‌توجه و سحرآمیزی آشکار و شکوفا می‌شود. اعلام آمادگی کنید که می‌خواهید زندگی حقیقی خود را دریابید و حاضرید یک ماه از زندگی خود را به این برنامه اختصاص دهید. نیروهای مهربان کهکشان نیز باهم متحد خواهند شد تا شمارا به جلو و در مسیر سرنوشتتان سوق دهند، و پیشامدهای هماهنگ شده و ظاهراً تصادفی، کم‌کم در زندگی‌تان پدیدار می‌شوند.

شما زمانی که مصمم شدید تا این برنامه ۲۸ روزه را اجرا کنید و ادامه دهید، کهکشان اعلامیه شمارا می‌شنود و اتفاقات شگفت‌انگیز در زندگی‌تان پدیدار خواهند شد. این اتفاقات با این هدف پیش می‌آیند که روح شمارا تصفیه و تطهیر کنند. پیشامدهای زندگی اتفاقی نیستند. اگر این مطلب را می‌خوانید، این شاید زمان دسترسی برای دفع مسمومیت روحتان است.

هدف مربی‌گری روح :

هدف مربی‌گری روح هم‌تراز کردن زندگی معنوی وزندگی بیرونی‌تان است و به شما کمک می‌کند که چگونه درهم‌ریختگی احساسی خود را برطرف کنید تا بتوانید پیغام‌های درونتان را بشنوید و همچنین به شما کمک می‌کند که هدفتان را بیابید تا بتوانید زندگی برای خود ‌ترتیب بدهید که از هدف زندگی‌تان پشتیبانی کند.

مربی‌گری عادی معمولاً به تحقق هدف‌ها و خواسته‌ها توجه می‌کند درحالی‌که درمانگری و معالجه روانی به ‌ترمیم و معالجه روان توجه دارد. مربی‌گری روح با هردوی این‌ها فرق دارد، زیرا هدف اولیه آن تصفیه درون از افکار و احساسات زائد تلنبار شده است تا اینکه شمارا به خرد و فرزانگی روحتان وصل کند. درک اینکه شما چه کسی هستید فقط از طریق خودتان ممکن است و نه از طریق دیگری و زمانی که به سرچشمه وجود خود دست می‌یابید، حقیقت روحتان به ظهور می‌رسد. به یاد داشته باشید که روح حقیقت را دوست می‌دارد.

قدم اول صداقت و روراستی با خود :

این برنامه ۲۸ روزه از شما می‌خواهد که به خودتان حقیقت را در مورد زندگی‌تان بگویید. با این کار نیروی‌تان افزایش می‌یابد، اما وقتی حقیقت را برای خودتان کتمان می‌کنید، وجودتان تهی می‌شود و نیرویتان کاهش می‌یابد. خیلی از مردم دچار خستگی و فرسودگی می‌شوند و ازلحاظ جسمی، فکری و روانی دیگر قادر به ادامه زندگی طبیعی نیستند، برای اینکه درواقع با خودشان صادق نیستند. وقتی با خودتان روراست باشید، روح شما رونق می‌یابد.

واقعیت را به خود گفتن، فرق دارد بازمانی که آن را به دیگران می‌گویید. اگر آشنایی را در پیاده‌رو می‌بینید و او حالتان را می‌پرسد اگر درست قبل از آن با همسرتان دعوا کرده باشید و یا اینکه فهمیده باشید که بچه‌تان معتاد شده است یا اینکه دارید سرما می‌خورید، اشکالی ندارد اگر بگویید که حالتان خوب است، ولی اگر به خودتان می‌گویید که همه‌چیز خوب است اما در عمق وجودتان می‌دانید که این‌طور نیست، در این شرایط روحتان عذاب می‌کشد.

عناصر چهارگانه و سفری به سوی مکان معنوی و مقدس درونی :

مربی‌گری روح یک روش قدم‌به‌قدم است که برای یاری به دیگران و یافتن مکان معنوی و مقدس درونی‌شان ابداع‌شده است؛ این برنامه یک جستجو و سفر معنوی است که به چهار هفته تقسیم‌شده و هر هفته به یکی از چهارعنصر طبیعت، هوا، آب، آتش و خاک اختصاص دارد. زیرا خاطرات، ایمان و احساساتمان به صورتی اسرارآمیز و ذاتی به عناصر طبیعت ربط دارند و ما می‌توانیم با فعال کردن این عناصر چهارگانه روح خود را فعال کنیم. در این روش عناصر چهارگانه در درون انسان نقش آفرینند. زمانی که افراد در تصاویری از عناصر چهارگانه غوطه‌ور می‌شوند، هر عنصر، احساسات و خاطرات مختلفی را فرامی‌خواند و موضوع قابل‌توجه در این روش درمانی، تأثیر این عناصر در احساسات ما انسان‌ها است.

یک ضرب‌المثل هندی می‌گوید: هر یک از ما خانه‌ای هستیم با چهار اتاق: روانی، احساسی، جسمانی و معنوی، ولی تا وقتی‌که هرروز به این چهار اتاق وارد نشویم، کامل نیستیم. این عناصر وسایل نیرومندی برای وارد شدن به اتاق‌های درونی هستند!

اعتقاد به عناصر چهارگانه در گذر تاریخ :

در طول تاریخ این عناصر به توازن طبیعی و تکامل پیوسته بودند. مردم باستانی معتقد بودند که درون هر یک از این عناصر نیروهایی وجود دارند که به کهکشان نفوذ می‌کنند. آن‌ها از این آگاهی بهره می‌بردند تا با خلق کردن نمونه‌هایی از کهکشان، توازنی در زندگی‌شان ایجاد شود.

بر اساس فرهنگ آمریکایی بومی، یونان باستان، مصر باستان، مایاها، ازدک ها، آریایی‌ها، کلت ها و هندوها دیدگاه اسرارآمیز طبیعت به قسمت‌های مختلف تقسیم‌شده است که با این چهارعنصر به وجود آمده‌اند. دانایان مصری شدیداً اعتقاد داشتند که فکر کردن به این چهارعنصر، آگاهی عمیق از زندگی را فراهم می‌سازد.

در مدرسه اسرار میسوپوتامینه، شاگردها تشریفات دقیقی را در موزه عناصر هوا، آب، آتش و خاک اجرا می‌کردند تا بتوانند قسمت‌های ویژه طبیعت آن‌ها را بررسی و آزمایش کنند. هیپوکرتس که پدر علم پزشکی است اعلام کرد که سلامتی یک بیمار به توازن بین این چهارعنصر بستگی دارد و حضرت مولانا شاعر و عارف بزرگ ایرانی نوشته است که این چهارعنصر، پایه زندگی هستند و تأثیر عمیقی در آگاهی انسان‌ها دارند.

برای همه مردم علائم و رموز این چهارعنصر گوشه‌های مختلفی از هستی را به هم پیوند می‌داد و هماهنگ و کامل می‌کرد و هرکدام هدیه‌ای بود که به زندگی توازن می‌بخشید؛ روح هوا، نسیم باد خنک‌کننده تابستان، روح آب، باران طراوت دهنده، روح آتش، گرمای خورشید و روح خاک، تپه‌ها، کوهستان‌ها، درختان و گیاهان را ارائه می‌داد و خالق این عناصر خداوند بود که سرچشمه همه زندگی است.

برنامه تطهیر معنوی برای دستیابی به ریشه های معنوی :

طبیعت مجموعه‌ای بیکران از عناصر هوا، آب، آتش و خاک است و هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون وجود دیگری وجود داشته باشد. درعین‌حال استفاده از هر عنصر به‌صورت جداگانه، برای نشان دادن وضعیت و شرایط زندگی، می‌تواند یکپارچگی قدرتمندی در زندگی فراهم آورد. زمانی که عازم سفر به این برنامه تطهیر معنوی شدید، بی‌اندازه ارزشمند خواهد بود که آن را در متن چرخه‌های طبیعت انجام دهید، چون این نیروها کمک می‌کند تا به ریشه‌های معنویتان دست‌یابید.

پست های مرتبط

کنترل طبیعت بدن (روز ۲۴ مربیگری روح، هفته چهارم، عنصر خاک)

موکتی

حقیقت خدا و سیر آگاهی روح در نظام هستی (تعالی معنوی)

موکتی

آزادی و اختیار، موهبتی از شکوه الهی و عظمت انسان در لوح آفرینش

موکتی

ارسال نظر