عشق

عشق چیست و انواع آن و نشانه های عشق حقیقی

عشق چیست و انواع آن :

از عشق به یک موجود، می توان به عشق خداوند رسید…
عشق بالاترین پدیده روحی و روانی و حتی جسمانی بشر است. عشق یعنی جذب و کشش به سوی بی نهایت. این حالت جذبه عشق است و این همان حرکت جزء به کل یا اتصال قطره به دریاست.
اگر سالک به عشق حقیقی دست پیدا کند و به بی نهایت وصل شود، شخصیت دیگری پیدا می کند. شخصیتی از او سر می زند که برای دیگران قابل فهم و درک نیست.

حالات روحی و روانی یک عاشق واقعی :

عشق یک کیفیت روحی-روانی است که تمام استعدادهای درونی ما را شکوفا می کند. یا به عبارتی نیروهای بالقوه را به بالفعل تبدیل می کند.
کسی که عاشق است نسبت به تمام مسایل مادی بی اهمیت می شود زیرا به عشق الهی متصل است و می تواند تمام توانایی های درون ناخودآگاهش را بالفعل سازد. فردی که به عشق صد در صد الهی می رسد، سرنوشتش را خودش رقم می زند. ( از چرخه تناسخ خارج می شود) این فرد از پنج کالبد اولیه گذشته است.

انواع عشق :

۱- عشق مجازی نا معقول :

این عشق ظاهری است و به جنسیت بستگی دارد .در این عشق محرک اصلی نیاز جنسی است و دوام آن تا وقتی است که این نیاز وجود دارد. توجه به صورت مظاهر مادی همه ناشی از عشق مجازی است. این عشق با روح انسان سنخیتی ندارد. روح انسان عشق حقیقی را می طلبد و با آن ارضاء می شود. انسان نا آگاهانه خود را در عشق مجازی غرق می کند، در صورتیکه ذاتا به دنبال چیزی برتر است و این را نمی فهمد.

نتیجه عشق مجازی نامعقول :

انسان به دنبال محبت می گردد و این نیاز از خدا جویی ذاتی انسان نشات می گیرد و برای یافتن این محبت به هر جا سر می کشد و خود را آلوده هر خلافی می کند .
عشق مجازی نا معقول در اکثر مواقع به شکست منجر می شود چون با ارضاء جسم تازه روح بیدار می شود و دوباره دنبال چیزی تازه می گردد مگر در موارد بسیار معدودی که یکباره شخص بیدار شده و خدای درون خویش را پیدا می کند.

۲- عشق مجازی معقول :

این عشق منشا ماورایی دارد . عاشق در معشوق کمال و زیبایی روحی می بیند . این عشق ممکن است شخص را به عشق پروردگار ببرد و یا ممکن است باعث سقوط فرد شود. هر کدام ز این حالات بستگی عاشق و معشوق دارد. چه بسیار عشق هایی که در ابتدا محرک الهی داشته اند ولی به بیراهه کشیده می شوند. علت این انحراف وصال معشوق است چون در این وصل سرگرم معشوق می شوی و اصل مطلب را فراموش می کنی.

راه های جلوگیری از انحراف در عشق مجازی معقول :

برای جلوگیری از این انحراف دو راه وجود دارد :

۱- عاشق و معشوق بهم نرسند و وصالی اتفاق نیفتد. ۹۹ درصد عشق های حقیقی اینگونه بوجود آمده اند، چه بسا اگر مجنون به لیلی می رسید اینچنین افسانه ای ساخته نمی شد و یا حافظ و معشوقش و صدها نمونه دیگر.
اکثر عرفا از یک چنین نقطه ای شروع کرده اند و همین نرسیدن به معشوق ظاهری، پلی شده است برای رسیدن به معشوق واقعی؛ خداوند هرکه را دوست داشته باشد برایش چنین سرنوشتی رقم می زند واو را وقف خود می کند.

۲- عاشق و معشوق هر دو در خدا حل شده باشند و وصل این دو نه تنها باعث تکامل خودشان می شود بلکه منشا خیر و برکت برای کل جهانیان می شود. چنین ازدواجی در تاریخ میلیونی انسان بندرت اتفاق افتاده و همیشه نتیجه آن وجود فرزند یا فرزندهایی بوده که ناجی بشریت بوده اند.

۳- عشق حقیقی :

عشق رسیدن به خداوند و معشوق خود خداوند است. در این عشق نه شکستی و نه انحرافی وجود دارد. این عشق هدف غایی خلقت است و کسی که به این مرحله برسد خودبخود در مسیر اصلی هدایت قرار می گیرد.

پست های مرتبط

اختیار، از وجوه عشق خداوند در آزادی انسان و ظلمت نفسی عامل دوری او از خدا

موکتی

انواع عشق و شنا کردن در اقیانوس دگرگونی و ناشناخته عشق

موکتی

عشق، آگاهی و آزادی لازمه هایی برای عمیقتر شدن و کمال انسان

موکتی

ارسال نظر