اضطراب روان روح عرفان

روز پانزدهم مربیگری روح، روبرو شدن با ترس (هفته سوم، عنصر آتش)

ترس - مربیگری روح

هفته عنصر آتش، منظم کردن روح خویش:

در طبیعت آتش این توان را دارد که بطور مهیج منطقه ای را پاک کند و با این حال دوباره آنجا رشد کند؛ بوته های قدیمی سوخته شوند تا نور و رطوبت بتواند به زمین برسد و زندگی جدید بوجود آید؛ در طول هفته آتش تعجب نکنید اگر تطهیر داخلی نیرومندی را تجربه می کنید، پیوستن به روشنایی روحتان مستلزم این است که با تاریکی و کدورت درون روبرو شوید و ترس را از خود دور کنید، بنابراین ممکن است که خشم و آزردگی در این هفته برایتان پیش بیاید؛ این چیز بدی نیست به این احساسات ظاهر می شوند تا بتوانید آنها را رها کنید؛ آتش همچنین به نیروی زندگی، جرقه آتش و نور خالص روحتان ربط دارد؛ در ضمن آتش قدرت حیاتی، اقدام کردن، جنبش، خود را به خطر انداختن، تغییر و دگرگونی را ارائه می دهد.

نکاتی جهت توجه در هفته آتش:

در هفته آتش تغییرات اساسی غیر مترقبه رخ می دهند؛ در این هفته تغییر دادن الگوها و عادات قدیمی و محدود کننده را آغاز کنید؛ عادات و روال روزمره می توانند شما را در تکرار چرخش های منفی زندگی محبوس کنند؛ ما اغلب به جای واکنش نشان دادن براساس آرزوهای حقیقی روحمان، بر طبق واکنش های شرطی الگوهای قدیمی بی مصرفی که درباره خودمان داریم عکس العمل نشان می دهیم؛ پس حتى تغییرات خیلی کوچکی در روال روزمره زندگی، مانند تغییر دادن نوع صبحانه اتان می تواند تعریفی را که از خودتان دارید، تغییر دهد.

یکی از مهمترین راه های تغییر زندگی تان اقدام کردن است؛ ما اغلب برای اقدام کردن بخاطر ترس بی میل هستیم؛ ترس از موفقیت، ترس از شکست خوردن و حتی ترس هایی که در عمق ناخودآگاهمان دفن شده اند؛ هفته آتش زمانی است که بی طرفانه، به ترس هایتان نگاه کنید و برای غلبه بر آنها وارد عمل شوید؛ تعجب نکنید اگر اتفاقات غیر منتظره و آگاهی های معنوی در این هفته برایتان رخ می دهند؛ فرق نمی کند که آنها چه شکل و فرمی دارند، آنها با شما در قدم گذاشتن در نیروی گسترده درونتان همکاری می کنند.

در طول هفت روز آینده:

هر روز صبح در طول این هفته زمانی که از خواب بیدار می شوید به آتش اطرافتان توجه کنید؛ روشنایی در درونتان جنبه ای از آتش است پس اگر در اتاق خوابتان روشنایی خورشید است، تصور کنید که روشنایی و قدرت را تنفس می کنید؛ به آگاهی تان درباره اثر متقابل روشنایی و سایه ها در اطرافتان توجه کنید؛ در تمام طول هفته به آتش و جنبه های آن توجه کنید؛ با انجام دادن این کار روح آتش را که در درون و اطرافتان ساکن است، فعال و جاری می کنید.

در تمام طول هفته عنصر آتش:

  • به سوی اعتماد و توكل قدم بردارید؛
  • در مورد نیروی درون تمرکز فکری کنید؛
  • به ندای روحتان گوش کنید که شما را بر می انگیزاند تا مسیر تازه ای را شروع کنید؛
  • روال روزمره و عادی تان را تغییر دهید؛
  • خود را به مخاطره بیندازید؛
  • قدرت خلاق خود را فعال کنید
  • با هم پیمان های معنوی خود در ارتباط باشید
  • با سایه خود روبرو شوید
  • ترس های خود را بررسی کنید
  • شاد باشید؛

شروع روز پانزدهم مربیگری روح:

سلام! امروز اولین روز هفته عنصر آتش از برنامه مربی گری روح است؛ خیلی خوشحالم از اینکه در هفته آتش هستیم تا خشک شویم؛ هفته آب هفته ای پر از ماجرا بود؛ خیلی از الگوهای احساسات قدیمی آشکار شدند و گاهی اوقات موج های احساسات را راندن سخت بود.

هفته آتش زمانی است که روحمان را بیدار کنیم؛ برای این کار بدنتان را به حرکت درآورید؛ تمام کوله بارهای احساسات مخفي شده ای که در هفته عنصر آب به حرکت در آمدند می توانند با فعال شدن نیروی آتش از محدوده نیروی شما بیرون بروند؛ این هفته شستشوی روح است؛ با ترس ها روبرو شدن، خشم خود را رها کردن و اقدام کردن است؛ اگر بدنتان را به حرکت درآورید حل کردن انسدادهای روحتان آسان تر خواهد بود؛ پس در این هفته بیشتر برقصید، بدوید، راه بروید و ورزش کنید.

روز اول هفته آتش روبرو شدن با ترس یا پیشرفت دادن ایمان:

امروز بایستی ترس هایمان را حل کنیم، (مثل باز کردن یک گره) و سایه خود را درک کنیم و با انسانی که پشت این ترس ها وجود دارد، آشنا شویم.

در سفر به روحتان این با ارزش است که در میان لایه ها و شکاف های تیره و پنهانی روانتان کاوش کنید؛ مکانی که روانشناس معروف سوئیسی کارل یونگ، آنرا سایه خود می نامید یعنی بخشی از وجود انکار شده و فرو خورده تان که یا شما را به ترس وا می دارد و یا ناراحتتان می کند؛ یونگ می پرسید: «آیا ترجیح می دهید خوب باشید یا کامل و یکپارچه باشید؟».

خیلی از مردم خوب بودن را انتخاب می کنند و نیازهایشان را برای دیگران قربانی می کنند؛ در نتیجه دچار از هم گسیختگی می شوند و کسر و کمبود دارند.

دانستن این موضوع خیلی مهم است که برای رسیدن به روشنایی درون باید ترس خود را دریابید؛ هم زمان وقتی که ترستان را درک می کنید و آنرا می پذیرید، قدرت و تأثیر آن در شما کمتر می شود، زیرا در زندگی جلوی هرچه را بگیرید، بیشتر مقاومت می کند؛ بنابراین مقاومت کردن در برابر ترس هایتان باعث می شود که آن ترس ها قویتر شوند؛ وجود آنها ارا اعتراف و تصدیق کنید و در نهایت آنها را بپذیرید تا از چسبیدن به زندگی تان دست بردارند و شما را رها کنند.

جمله تأکیدی برای امروز

من در امنیت هستم

امروز:

به انواع آتش ها در زندگی تان از جمله خورشید، نور شمع، آتش و نور درونتان توجه کنید؛ امروز تصور کنید که نیروی خورشید را تنفس می کنید.

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین مربی گری روح :

پایه اول، متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

به ترس هایتان اعتراف کنید.

پایه دوم، متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

یک کار خطرناک انجام دهید.

پایه سوم، متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

وارد عمل شوید.

پایه اول، به ترس هایتان اعتراف کنید:

یک گفته قدیمی ولی حقیقی می گوید: «ترسی که بیان شود، ترسی رام شده است»؛ یعنی وقتی به آنچه که از آن می ترسید، اعتراف کنید، آن ترس در زندگی تان قدرت کمتری دارد.

در دفتر فرایندتان لیستی تهیه کنید از چیزهایی که از آنها می ترسید، مثلا: «من می ترسم از …» و تا آنجا که می توانید دقیق باشید؛ هیچ ترس و واهمه ای بهتر و یا بدتر از دیگری نیست؛ ترس ترس است!

بعد از اینکه لیست خود را نوشتید بزرگترین ترس خود را انتخاب کنید و در ذهن خود بدترین نوع آن ترس را مجسم کنید؛ بعد راهی پیدا کنید تا از آن جان سالم بدر ببرید و یا حتی اگر از آن موضوعی ترسناک پیش آید شما می توانید از آن راه ترقی کنید؛

برای مثال:

در یک زمانی شخصی بدترین ترسش این بود که آزادی خود را از دست بدهد و در جایی محدود و محبوس باشد؛ وقتی که این تمرین را انجام داد سعی کرد ببیند که محدود و محبوس بودن چگونه می تواند برایش تجربه با ارزش و مثبتی باشد.

برای او آسان نبود که بتواند به چیز مثبتی در این مورد فکر کند؛ ولی بعد متوجه شد که چنین اتفاقی می تواند برای کسانی که در زندان هستند باارزش باشد؛ او می تواند به هم زندانی های خود که در شرایط دیگر نمی توانستند یاری شوند، کمک کند؛ وقتی او به این جنبه فکر کرد دیگر از در جای محدود و یا زندانی بودن نمی ترسید؛ (البته هیچ کس نمی خواهد در جای دربسته و زندانی باشد ولی مسئله مهم این است که او دیگر از آن نمی ترسید).

به خاطر داشته باشید که مسیر موفقیت یا شکست خوردن صاف شده است؛ آماده بودن و قبول کردن خطر و زیان به این معنی است که شما قبول می کنید که شکست بخورید؛ دکتر سئوس ( تیاودور گایسل) آماده بود که اولین نسخه خطی خود را بسوزاند زیرا ۲۷ ناشر کتاب او را رد کرده بودند؛ ولی او هرگز تسلیم نشد و بعدها کتاب های پر فروش زیادی نوشت؛ پس چند تا کار خطرناک انجام دهيد! آماده باشید که شکست بخورید؛ بی پروا و بدون هیچگونه ترس با دنیا روبرو شوید.

پایه دوم، یک کار خطرناک انجام دهید:

امروز را به کارهای کمی خطرناک اختصاص دهید؛ از منطقه راحت و امن خود یک کمی بیرون بیایید؛ یکی از ترس هایی را که در لیست بالا نوشتید انتخاب کنید و یک قدم کوچک برای روبرو شدن با آن بردارید؛ به آن غلبه کنید و آن را رها کنید؛ برای مثال اگر از صحبت کردن در مقابل جمعیت واهمه دارید از خانواده و تعداد کمی از دوستانتان بخواهید که دور هم جمع شوند و شما یک نمایشگری و یا صحبت کوچک داشته باشید و یا برای اینکه وزنتان زیاد است لباس های اندازه بزرگتر می پوشید و می ترسید از اینکه دیگران بدنتان را ببینند، پس اقدام کنید برای خریدن یک بلوز که برایتان اندازه باشد (نه بزرگتر از اندازه)؛ هر بار که برای رو در رو شدن با ترس هایتان قدمی برمی دارید، احساس اطمینان در شما رشد خواهد کرد.

پایه سوم، وارد عمل شوید:

یکی از مهمترین کارهایی که می توانید برای تغییر کیفیت زندگی تان انجام دهید این است که وارد عمل شوید؛ شما پیشاپیش می دانید که چه چیزهایی در زندگی تان درست است و چه چیزهایی در زندگی تان نادرست است؛ شما کتاب های کمک به خود را خوانده اید، سخنرانی های ضبط شده را گوش کرده اید؛ بنابراین می دانید که باید چه بکنید، امروز در مورد یکی از ترس هایتان عمل بزرگی انجام دهید؛ همین حالا شروع کنید!

ترس و واهمه مانع می شود که به روشنایی درونمان قدم بگذاریم؛ این طبیعی است که ما انسان ها احساس ترس می کنیم و آن هیچگاه از بین نمی رود؛ زمانی که خود را توسعه می دهید احساس ترس خواهید داشت اما با توسعه شخصیت خود، این آسانتر و آسانتر خواهد شد که ترس را تجربه کنید ولی همچنان قدم به جلو بردارید.

 

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

پست های مرتبط

آگاهی و نقش آن در ارتباط با کالبدهای سه گانه فیزیکی، اثیری و علّی

موکتی

روز سوم تمرین مربی گری روح، مرتب کردن بی نظمی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

کارما چیست ؟ و جایگاه آن در متافیزیک

موکتی

ارسال نظر