روان روح سایر روان عرفان

روز هفدهم مربیگری روح، روبرویی با سایه درون (هفته سوم، عنصر آتش)

سایه - مربیگری روح

مواجه شدن با سایه درون:

سلام عزیزان، امروز سومین روز هفته عنصر آتش از برنامه مربی گری روح است که باید با سایه درون خود مواجه شوید؛ من واقعا اعتقاد دارم که بعد از انجام هر کاری باید جشن گرفت؛ امیدوارم که شما نیز زمانی را برای جشن گرفتن اختصاص دهید به خاطر آگاهی هایی که به دست می آورید و همچنین مرتب و منظم کردن گرفتگی ها و انجام تعهداتی که در این برنامه اجرا گردید؛ حتی اگر این یک قدم خیلی کوچک است باز هم جشن بگیرید؛ این در حقیقت باعث می شود که سریع تر رشد کنید برای اینکه شما عکس العملی شرطی برای رفتارتان بوجود می آورید که رشد معنوی را بجای رنج و تقلا با جشن و شادی تداعی می کند.

ادامه دادن برنامه با هر شرایط ممکن:

خیلی خوب، اگر شما به خود می گویید: «من واقعا این برنامه را انجام ندادم پس بهتر است که از آن دست بکشم»، این خیلی دیر است؛ زمانی که تعهد کردید این برنامه را شروع کنید، این برنامه در زندگی شما کار می کند حتی اگر هیچ کدام از تمرینات را انجام نداده باشید.

من می توانم این را با شهامت بگویم؛ هزاران پیغام حیرت آور از افرادی دریافت کرده ام که برای من نوشتند همزمان با این برنامه با این که آنها برنامه را دقیقا مثل دستورهای من انجام ندادند تجربیات ترمیمی نیرومندی داشتند؛ پس به جای اینکه برای آنچه که انجام ندادید، افسوس بخورید، جشن بگیرید برای آنچه که انجام دادید، بدون توجه به اینکه چه بوده است و به تعهداتی که در روز دوم برنامه در نظر گرفته بودید دوباره تعهد کنید.

اثر و نتیجه این برنامه همیشه ربطی ندارد به اینکه چقدر از آن را انجام می دهید، بلکه به نیت و تعهدتان و به گوش سپردن به آرزو و اشتیاق های روحتان ربط دارد.

شروع روز هفدهم، با سایه تان روبرو شوید:

همه ما مسائلی داریم که نمی خواهیم به آنها اعتراف کنیم و یا نمی خواهیم برای آنها قبول مسئولیت کنیم، این در واقع سایه ما است معمولا ما با تاریکترین قلمروهای درونیمان بی رابطه هستیم و تنها راه پی بردن به آنها در خودمان از راه واکنش و انعکاس است و زمانی رخ می دهد که ناخودآگاه سایه خود را به محیط اطرافمان منعکس می کنیم و بعد آن سایه به خود ما بر می گردد؛ برای مثال کسی که هر جا می رود، مدام با مردم خصومت آمیز مواجه می شود، سایه ای دارد که پر از خصومت سركوب شده است حتی اگر بگوید که او هرگز احساس خصومت نکرده است.

با خودتان صادق باشید و به سایه درونتان توجه کنید:

خیلی مهم است که شما با خودتان در مورد سایه تان صادق باشید؛ اگر می خواهید طبیعت سایه خود را ببینید توجه کنید به داوری هایی که درباره دیگران می کنید اگر چیزی را مشاهده می کنید، آن انعکاس شما نیست ولی اگر در مورد آنچه مشاهده کردید، قضاوت می کنید، آن انعکاس سایه شماست؛ آنچه که درباره دیگران قضاوت می کنید می تواند انعکاس کیفیت هایی باشد که آنها را در درونتان نفی می کنید.

عمیقتر دیدن درون:

زمانی که من از طبیعت خودخواه، بی ادب و فرومایه کسی آشفته می شوم؛ معمولا برای این است که این کیفیت ها را در خودم قبول نمی کنم، بنابراین باید بطور دقیق به درون خودم نگاه کنم تا ببینم که:

 ۱) آیا من در گذشته این کیفیت ها را به نمایش گذاشته ام،

۲) حالا نیز آنها را انجام می دهم،

۳) من گنجایش آن را دارم که این کیفیت ها را در آینده به نمایش بگذارم.

وقتی که این کیفیت ها را در درونم بپذیرم، اینقدر از کسانی که این کیفیت ها را به نمایش می گذارند، ناراحت نخواهم شد.

هدف فرایند امروز پذیرش همه بخش های وجودمان و قبول مسئولیت برای انتخاب هایی است که در زندگی کرده ایم؛ هرچه بیشتر هر دو بخش وجودتان به تاریک و روشن را قبول کنید و به آن احترام بگذارید این به شما کمک خواهد کرد که بیشتر سالم و کامل شوید.

جمله تأکیدی برای امروز

«من بدون قید و شرط تمام قسمت های وجودم را قبول می کنم»

امروز:

هر بار که کسی را و یا چیزی را بصورت منفی قضاوت می کنید، به آن آگاه باشید؛ از خودتان بپرسید: شاید این خصوصیت جنبه ای باشد که من در گذشته بر اساس آن عمل می کردم و یا مستعد آشکار کردن آن در آینده هستم؟» بررسی داوری ها و قضاوت هایتان اجازه خواهد داد که در شما اتحاد و هماهنگی بوجود آید.

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین مربی گری روح :

پایه اول، متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

می توانم را جایگزین باید کنید.

پایه دوم، متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

اسرار نفی شده گذشته را آشکار کنید.

پایه سوم، متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

جسم و روحتان را به حرکت در آورید.

پایه اول، «می توانم» را جایگزین «باید» کنید:

انتقاد از خود قسمتی از سایه ما است؛ این قسمتی است که می گوید: باید کاری انجام دهید و بعد باعث می شود که از انجام ندادن آن کار احساس گناه و یا شرمساری کنید؛ امروز لیستی از تمام چیزهایی که باید انجام دهید، بنویسید و بعد برای هر یک از خود بپرسید:

۱- «چه کسی می گوید که من باید؟»

۲- «چرا من باید؟»

بگذارید افکارتان مدتی گسترش یابند و ببینید که آیا خاطره ای و یا تداعی معانی از زمان کودکی در مورد «باید» دارید؛ آیا این «باید» از شما و یا از دیگری و یا جای دیگری آمده است؟

جایگزینی می توانم بجای باید:

حالا این بار در لیستتان «باید» را با «می توانم» جابجا کنید و بنویسید: «ولی این بار من انتخاب می کنم که آن را انجام ندهم؛» برای مثال جمله: «من باید فورا به هر یک از نامه ها و ایمیل هایی که می آید جواب بدهم»، می شود: «من می توانم به هر نامه و ایمیلی که می آید فورا جواب بدهم، ولی این دفعه انتخاب می کنم که آن را انجام ندهم».

حقیقت این است که شما به احتمال قوی می توانید به هر نامه ای که می آید فورا جواب بدهید، ولی شما انتخاب می کنید که این کار را انجام ندهید؛ «باید»، اشاره به گناه می کند پس وقتی که برای کارهایتان صادقانه قبول مسئولیت می کنید، با گفتن حقیقت به خودتان، آزادی بدست می آورید.

پایه دوم، اسرار نفی شده گذشته را آشکار کنید:

زندگی ما را گذشته مان تعیین کرده است؛ بخصوص گذشته هایی که فراموش شده و یا نفی شده اند؛ تقریبا همه کس و همه خانواده ها رازهایی از گذشته دارند؛ با این که این رازها خاموش و خفته هستند ولی می توانند سایه های طولانی خود را بیندازند و آینده تان را تاریک کنند.

اسرار از خودشان زنده هستند؛ با قوانین درونی که می گوید آن اسرار هرگز نباید مطرح شود، اسرار قلمرویی از ناگفته ها بوجود می آورند؛ آنها روح انسان را پژمرده و خفه می کنند و گوش سپردن به روحمان را مشکل می کنند؛ آیا شما با یک راز خانوادگی بزرگ شدید؟ آیا خبری درباره خودتان هست که نمی خواهید کسی بداند؟ آیا خبری درباره کس دیگری در درونتان نگاه داشته اید که به شما سنگینی می کند؟ آیا کاری کرده اید که از آن شرمنده هستید؟ جواب هر یک از این سؤالات شاید «نه» باشد ولی اگر «بله» باشد، آن راز را بنویسید و به آن نگاه کنید و بعد از خودتان بپرسید: «خوب که چی؟» وقتی این کار را می کنید به خاطرات، افکار و تغییر نیروی درونتان توجه کنید؛ فقط بررسی کردن بی طرفانه اسرارتان، بعضی از تأثیرات آنها را در زندگی تان تقليل می دهد.

بنابراین اگر واقعا «می خواهید وارد عمل شوید!» پیشنهاد می کنم که کمی قبول خطر کنید و اسرارتان را به کسی که به او اعتماد دارید بگویید تعجب خواهید کرد که چه احساس خوبی به شما دست خواهد داد.

پایه سوم، جسم و روحتان را به حرکت درآورید:

خوب شما امروز برنامه متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول را انتخاب کردید؛ این عالی است! تمرین امروز شما این است: اول در دفتر فرایندتان تاریخ جنسی خود را بنویسید؛ و در مورد دفعه اول آگاهی تان به مسائل جنسی توضیح دهید؛ از دفعات خوب و بد آن بنویسید؛ همه چیزها را از خاطرات اوایل کودکی بنویسید؛ همینطور که می نویسید توجه کنید به احساسات و خاطراتی که برایتان آشکار می شوند؛ احساسات خود را درباره آن حوادث بنویسید؛ بخاطر داشته باشید با اینکه گذشته ای از مسائل جنسی دارید، شما گذشته خود نیستید؛ گذشته نباید در آینده تداعی شود.

بعد در مورد روزی از آینده بنویسید که رابطه تان با مسائل جنسی عالی است؛ به طریقی که آن آینده در گذشته اتفاق افتاده است؛ برای مثال بنویسید:

«سال ۲۰۲۵ است، من روی تخت با همسر چندین ساله ام دراز کشیده ام و ما در آغوش یکدیگر هستیم»؛

«سال ۲۰۲۵ است؛ من تنها زندگی می کنم و از آن لذت می برم! با اینکه من همسر دراز مدت ندارم درباره تمایلات جنسی و غریزی ام احساس توازن می کنم».

تمرین دوم، تعمق در بخش سایه و نور:

تمرین شماره دو این است که برای ۳۰ دقیقه به تاریکی و روشنایی خود و یا بخش سایه و نور خود بیندیشید؛ قبل از شروع چشم هایتان را ببندید عضلاتتان را شل کنید و خود را آرام سازید؛ ابتدا از سایه وجودتان شروع کنید و بیاد آورید که بخشی از شما شرمنده، گناهکار، رقت انگیز، تند و تلخ، بی میل بیزار و متنفر، غرغرکننده و یا بدجنس است؟ بعد تصور کنید که شدت این کیفیت ها بی نهایت زیاد شده است؛ تک تک آنها را تصور کنید، بپذیرید و دربر بگیرید تا در نهایت از آنها رها شوید.

سپس دوباره با آرام سازی خود چشمانتان را ببندید و فکر کنید به تمام کیفیت های مثبتی که در وجودتان دارید و بخش نور درونتان را مثلا شادی، مهربانی، شفقت، نیکوکاری، بخشندگی، رئوفی و مهر را در وجودتان احساس کنید و هر یک از این کیفیت ها را کاملا دربر بگیرید؛ تا زمانی که این کیفیت ها را در تک تک منافذ بدنتان احساس کنید.

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

پست های مرتبط

روز چهارم تمرین مربی گری روح، مشاهده و خودآگاهی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

توازن با وزن و آهنگ طبیعت (روز ۲۵ مربیگری روح، هفته چهارم، عنصر خاک)

موکتی

خداجویی عطشی پایان ناپذیر برای کشف حقیقت درون و شنیدن صدای حق

موکتی

ارسال نظر