روح عرفان

روز هفتم تمرین مربی گری روح، کشف ماموریت روح (پایان هفته اول، عنصر هوا)

ماموریت روح

روز هفتم تمرین مربی گری روح :

بالاخره وارد روز هفتم تمرین مربی گری روح شدیم؛ امروز روز شورآفرینی است، زیرا فرصت داریم که بیانیه ماموریت روح مان را خلق کنیم؛ این روز، روز مهمی است؛ باید به این نکته توجه کنید که ماموریت روح من، راهنمایی است و در مواقع نامطمئن مرا راهنمایی می کند.

امروز روزی است که ما به دیدن علامت ها و پیغام های اسرارآمیز کهکشان می پردازیم؛ برای شما بهترین ها را در این روز افسانه ای و اندیشناک آرزو می کنم؛ امروز روز آخر عنصر هوا است.

کشف ماموریت روح­ تان در زندگی :

شما بنا به علتی در این دنیا هستید، زندگی شما انگیزه ای دارد؛ وقتی ماموریت روح تان برایتان روشن می شود، یک احساس عمیق رضایت در درونتان رشد می کند و واقعا می دانید که هر تجربه ای در زندگی، شما را به سمت جلو، در توازن با ماموریت روح تان سوق می دهد.

بیانیه ماموریت روح تان که منظور و هدف شما را واضح و فشرده بیان می کند، کمک می کند که شفافیت و تمرکز پر قدرتی در زندگی تان بوجود بیاید؛ وقتی شما بیانیه ماموریت روح تان را بنویسید و آن را با صدای بلند بخوانید، حتما باید یک احساس شدید انرژی و زنده دلی کنید، برای اینکه کلمات آن به روح شما طنین می دهند.

کلمات آن نباید تجملی، شیوا و یا پر از ایده در مورد انسانیت باشد، آنها فقط باید واقعی و اصل باشند، نه تظاهر؛ شاید چند ساعتی طول بکشد تا بیانیه ماموریت روح تان آماده شود و یا اینکه بطور ناگهانی آشکار شود؛ روی آن بیانیه کار کنید تا کلمات با حقیقت درون تان هماهنگ و هم آوا باشد.

توجه به ندای درون و پدیده های زندگی :

همچنین امروز روزی است که به تماشای علامت ها، هماهنگی ها و هم زمانی رویدادها می نشینیم؛ در هر لحظه کهکشان در گوش شما نجوا می کند؛ حتى اتفاقات معمولی زندگی تان پیام هایی از دنیای روح هستند؛ آنها پیغام هایی هستند که همراه نسیم به شما رسیده اند؛ در آواز سحری پرندگان نوعی فرزانگی و معرفت است؛ حتی در همین لحظه که این نوشته را می خوانید، با پیغام های شخصی از روح تان احاطه شده اید.

علامت ها نماینده های بسیار قدرتمندی هستند که به شما درباره خودتان و مسیرتان در زندگی بینش و آگاهی می دهند؛ آنها همچنان می توانند آنچه را که در ضمیر ناخودآگاهتان می گذرد، منعکس کنند؛ اگر برای گوش سپردن به زمزمه های کهکشان روح تان وقت بگذارید، ارتباط خود را با فرزانگی روح تان عمیق تر می کنید.

جمله تأکیدی برای امروز

آنچه که هستم، کافی است.

امروز :

به علامت ها، هماهنگی ها و هم زمانی رویدادها نگاه کنید؛ از خودتان در مورد یکایک تجربیات امروز بپرسید: «اگر این اتفاق، پیغامی برای زندگی ام داشت، آن پیغام چه بود؟».

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین :

پایه اول: متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

از خود بپرسید: «چرا من اینجا هستم؟»

پایه دوم: متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

بیانیه ماموریت روح تان را بوجود آورید.

پایه سوم: متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

یک تصویر از ماموریت روح تان بوجود آورید.

پایه اول، از خود بپرسید: «چرا من اینجا هستم؟» :

اغلب روحمان از طریق هماهنگی ها، هم زمانی رویدادها و نشانه ها با ما سخن می گوید؛ ولی ما اغلب قدرت گوش سپردن به راهنمایی های شخصی که برای ما در هر لحظه فراهم است از دست داده ایم.

امروز برای گوش سپردن به این پیغام های سری وقت بگذارید. از خودتان بپرسید: «چرا اینجا هستم؟» و سپس توجه کنید به پیغام ها، از طريق موزیک های اتفاقی که می شنوید و یا از طریق مکالمات مردمی که در نزدیکتان در صف فروشگاه هستند و یا افکاری که بی اختیار در ذهن تان پدیدار می شود؛ هنگامی که برای گوش سپردن به پیغام های باارزش وقت می گذارید، آنها از راهی که انتظار ندارید، پدیدار می شوند.

پایه دوم، بیانیه ماموریت روح تان را بوجود آورید :

با این کلمات شروع کنید: «هدف زندگی من…» و سپس آنقدر به نوشتن ادامه دهید تا هربار که آن را تکرار می کنید احساس کنید که تمام وجودتان از شوق می لرزد؛ روح حقیقت را به قدری دوست می دارد که وقتی ماموریت واقعی خود را بگویید هر گوشه از وجودتان با نیروی زنده دلی و قدرت پر می شود؛ نوشتن آن شاید طول بکشد و یا شاید بخواهید که به توصیف و یا تصحیح کردن اعلامیه ماموریت روح تان در هفته های آینده ادامه دهید.

ماموریت روح تان با یک روش، دانه های معنوی را بارور می کند؛ اگر دانه های ذرت و یا پیچک سمی را بکارید، کهکشان بین بذرها تبعیض قائل نمی شود و درباره آن قضاوت نمی کند؛ کهکشان به هر دو بذر، نیروی رشد می دهد؛ چون شما هستید که انتخاب می کنید چه نوع دانه ای در خاک حاصلخیز روح تان رشد کند؛ شما می خواهید چه چیزی رشد کند؟

پایه سوم، یک تصویر از ماموریت روح تان بوجود آورید :

در یک کاغذ بزرگ کمی ضخیم، ماموریت روح تان را بنویسید و بعد این کاغذ را با رنگ و یا نقاشی و یا تصاویر مختلفی از (روزنامه ها و مجلات) که احساس ماموریت روح تان را ارائه می کنند تزئین کنید؛ برای مثال اگر هدفتان در زندگی این است که پر شور و شوق باشید، تصویری را وجود آورید که به شما احساس شوق می دهد.

این تصویر را در جایی از خانه تان آویزان کنید (مثلا دیوار دستشویی) تا مانند تأکیدی برای متوازن شدن با هدف روح تان بکار رود.

هفته عنصر هوا به انتها رسیده است؛ در حالی که نیرویتان به سمت تمرینات هفته جدید که عنصر آب است تغییر جهت می یابد، نفس عمیقی بکشید و چند لحظه به آنچه که تا حال در این برنامه بدست آورده اید بیندیشید.

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

پست های مرتبط

آگاهی و عشق امواج جاری در کائنات و تجربه خدا در صورت پیشرفت سطوح درونی

موکتی

روز چهارم تمرین مربی گری روح، مشاهده و خودآگاهی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

انرژی چی از دیدگاه ین و یانگ و ماهیت انرژی چی در بدن

موکتی

ارسال نظر