روح عرفان

روز هشتم تمرین مربی گری روح، منظم کردن احساسات خویش (هفته دوم، عنصر آب)

احساسات

هفته عنصر آب، منظم کردن احساسات خویش :

امروز هفته بررسی عنصر آب را شروع می کنیم؛ آب در روابط سنتی احساسات را بیان می کند؛ پس این هفته به تصفيه احساسات اختصاص دارد؛ نگران نباشید اگر در طول این هفته مسائل احساساتی در زندگی تان رخ می دهند؛ آنچه در ظاهر بنظر می آید، مهم نیست؛ آنچه در ظرف این هفته رخ می دهد می تواند نوعی آگاهی درونی را بیدار کند… و تمام این هفته جزو فرایند ترمیم است.

ظاهر شدن مسائل احساسی گذشته در این هفته غیر معمول نیست؛ بلکه جزوی از فرایند تصفیه عظیمی است که شروع کردید و همه آنچه اتفاق می افتد خوب است؛ شما کم کم الگوهای کهنه ای را از خود دور می کنید که دیگر کمکتان نمی کنند.

در طول هفت روز آینده :

در هفت روز آینده، وقتی از خواب بیدار می شوید، ابتدا به آب اطراف و وجودتان توجه کنید؛ بدن شما تا ۷۵ درصد از آب تشکیل شده است و در هوا همیشه آب وجود دارد؛ حتی در خشکترین آب و هوا همیشه هوا رطوبت دارد.

وقتی که حمام می کنید و یا دوش می گیرید به جنبه تصفیه کننده و مرتب و منظم کننده آب توجه کنید و تصور کنید که الگوها و افکار منفی در سوراخ آب پیچ می خورند و از لوله فاضلات پایین می روند؛ تصور کنید که احساس گناه، رنجش و ترس می چرخند و از لوله فاضلاب پایین می روند.

در این هفته آب زیادی بنوشید! موقع نوشیدن آب تکرار کنید که این آب نوشیده شده، بدن و روحم را تصفیه می کند؛ همچنین در موقع آب نوشیدن تصور کنید که بدنتان مرطوب می شود و هر سلول بدنتان آب را جذب می کند و سموم را از بدنتان دفع می کند؛ نوشیدن آب یکی از بهترین روش ها برای دفع سموم بدن است.

در تمام طول هفته عنصر آب :

 • زندگی احساسی خود را کاوش کنید.
 • خانه، دفتر کار و ماشین خود را مرتب و منظم کنید.
 • روابطتان را با دیگران ارزیابی کنید.
 • با قلبتان حرف بزنید، بخصوص درباره مسائلی که از گفتن آنها واهمه داشتید.
 • کودک درونتان را به یاری کردن تشویق کنید.
 • شگفت انگیزی بچه گانه تان را قبول کنید.
 • مسائل کودکی خود را بازرسی کنید.
 • رویاهایتان را کشف و بررسی کنید.
 • از بینشتان اطاعت کنید.
 • لوله کشی آب خانه را امتحان کنید ( چکیدن شیر آب و یا گرفتگی زهکش فاضلاب و …).
 • در باران بدوید، در برف غلت بخورید، در رودخانه بپرید و روح آب را تجربه کنید.

شروع روز هشتم مربیگری روح :

امروزه روز اول هفته آب است؛ آب بطور سنتی احساسات و همچنین تطهیر و پاکسازی را بیان می کند؛ پس این هفته ای است برای پاکسازی احساسات، بدن و اطراف شما.

مراحل تحول زندگی تان را بررسی کنید :

همه ما دارای احساسات هستیم، حتی احساساتی که برایمان مناسب نیستند عصاره شیرین زندگی هستند؛ سمفونی را با موزیک های بزمی، سبک و بدون اوج صدا در نظر بگیرید و یا فیلمی که در آن همه خوشحال هستند و همه چیز در تمام مدت دو ساعت فیلم صلح آمیز است؛ یکنواختی آن خسته کننده است!

این احساسات ما است؛ غم، نشاط، ترس، سرور، غصه، دلسوزی، رحم و حس ماجراجویی که اجازه می دهد ما زندگی را به صورت کامل و پرمایه تجربه کنیم؛ اگر ما بعضی از این احساسات را گرامی بداریم و بعضی دیگر را انکار یا حمایت کنیم، نمی توانیم توازن داشته باشیم و کامل باشیم.

شاید کسانی را بشناسید که احساس عصبانیت خود را سرکوب می کنند؛ در وجود آنها کشمکشی است که دیگران در نزدیکی آنها احساس راحتی نمی کنند؛ وقتی شما تمام احساسات خود را قبول می کنید و آنها را انکار نمی کنید، احساس صلح درونی از وجودتان برمی خیزد؛ روح حقیقت را دوست می دارد؛ وقتی که حقیقت را در مورد احساساتتان بگویید، احساس صلح درونی را تجربه خواهید کرد.

توجه :

مهم است که بخاطر داشته باشید که دارای احساسات هستید، ولی شما احساساتتان نیستید؛ شما یک وجود بیکران، کودکی از خالق و یک روح در یک سفر معنوی هستید؛ امروز شما زندگی تان را در متن احساساتتان امتحان خواهید کرد.

جمله تأکیدی برای امروز

من بدون هیچ قید و شرطی احساساتم را قبول می کنم و می پذیرم…

اما آنچه که احساس می کنم، من واقعی نیست.

امروز :

با روح آب ارتباط برقرار کنید؛ وقتی آب می نوشید احساس کنید که بدنتان مرطوب و تصفیه می شود؛ تصور کنید آب باران و یا آب تازه از چشمه ای را می نوشید؛ بدنتان را با آب بشویید؛ برای انجام این کار اول پوست بدنتان را برس خشک بکشید و سپس دوش بگیرید یا حمام کنید و خود را با آب سرد نشاط آور آب بکشید؛ شما وقتی از حمام بیرون می آیید خواهید درخشید.

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین :

پایه اول: متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

مراحل تحول زندگی تان چه زمانی بودند؟

پایه دوم: متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

از تحولات زندگی تان چه آموختید؟

پایه سوم: متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

احساسات مکرر در زندگی تان چه چیزهایی هستند؟

پایه اول، مراحل تحول زندگی تان چه زمانی بودند؟

در هر مرحله از زندگی لحظات مشخصی از فراست و تجریه وجود دارد و باعث می شود تصمیماتی بگیرید که زندگی تان را تغيير دهد؛ وقتی آن لحظات را درک کنید، می دانید چرا بعضی تصمیم ها را در زندگی گرفتید و چرا به اینطور تصمیم گرفتن ها ادامه می دهید؛ آگاهی از این مراحل تحول، باعث می شود بطور کامل درک کنید که چرا این کارها را انجام می دهید؛ اگر مراحل تحول زندگی خود را ندانید، زندگی به نظرتان تصادفی، بی ربط، گیج کننده و حتی بی معنی بنظر می رسد و به شما احساس عدم شناخت نسبت به خودتان را می دهند.

یک مرحله تحول، زمانی است که تصمیمی گرفتید که به شما نیروی زیادی داد، و بر تمام اتفاقات بعدی زندگی تان اثر گذاشت و با زمانی که تصمیم نیرومندی گرفتید و آن به تمام ابعاد زندگی تان نفوذ کرد.

مثالی در رابطه با مرحله تحول :

برای مثال، شخصی در شروع دوره دبیرستان به دیدار مشاوره «راهنمای حرفه»، رفته بود تا درباره انتخاب رشته و حرفه اش راهنمایی بگیرد، او  به راهنما گفت که می خواهد به دانشگاه برود و روانشناسی بخواند تا به دیگران کمک کند.

اما مشاور برای چند لحظه نگاه انتقادی به او کرده و سپس گفته بود: برای دانشگاه رفتن ساخته نشده ای، بخصوص برای رشته روانشناسی؛ مشاور به او گفته بود: بهتر است به این فکر باشی که شوهری پیدا کنی و ازدواج کنی! اما او به سرعت از دفتر مشاور بیرون آمده و آرزویش برای آینده از جلوی چشمانش گریخته بود! پس از آن به کنار رودخانه ای در شهر رفته و با احساس پریشانی رودخانه را نظاره می کرد که ناگهان تصمیمی در او شکل گرفت؛ او با خود گفته بود مهم نیست که مشاور چه می گوید، من به دانشگاه خواهم رفت؛ من راهی پیدا می کنم که به دیگران کمک کنم و این یک مرحله تحول در زندگی او بود که محقق شد.

امروز وقتی بگذارید که به گذشته ها فکر کنید و یکی از مراحل تحولتان را تعیین کنید؛ احساساتی را که در لحظه این تحول حس کردید، در دفتر فرایندتان بنویسید، و همچنین توجه کنید به تصمیماتی که درباره خود و یا زندگی تان بر اساس آن لحظه گرفتید.

پایه دوم، از تحولات زندگی تان چه آموختید؟

به تمرین پایه اول ادامه دهید و هرچه بیشتر درباره مراحل تحول زندگی تان یادداشت کنید، درباره اینکه چه تصمیماتی به زندگی تان فرم داده اند، در مورد خود و یا زندگی تان چه آموختید، هر کدام از آن لحظات تحول را یادداشت کنید؛ حتی اگر آن اتفاق به ظاهر منفی باشد، فکر کنید که چه بدست آوردید و یا در مورد خودتان چه دریافتید و نتیجه آن اتفاق چه بوده است؟

پایه سوم، احساسات مکرر در زندگی تان چه هستند؟

شروع کنید به یادداشت کردن داستان زندگی تان از زمانی که یک جنین در رحم مادر بودید و در زمانی که یک بچه کوچک بودید و همینطور ادامه دهید (می توانید پشت سر هم بنویسید و یا زیر هم)؛ هنگامی که درباره احساسات اولیه خود در زمان بروز هر یک از وقایع مختلف زندگی تان می نویسید، برای مثال اگر می نویسید در سن چهار سالگی در جنگل گم شدم، اگر در آن موقع احساس وحشت می کردید، در کنار آن جمله بنویسید: «وحشت زده»، بعد از خودتان بپرسید در آن زمان چه دریافتی در مورد زندگی ام داشتم؟ جواب می تواند این باشد: «من دریافتم که به تنهایی ایمن نیستم».

وقتی لیست خود را کامل کردید یک بار آن را مرور کنید و به احساسات مکرر و تصمیمات مکرر خود توجه کنید؛ احساسات غلط وجود ندارد، آنها عصاره زندگی هستند؛ مشکل وقتی بوجود می آید که در یک یا دو تا از این احساسات گیر می کنیم و آنها را دوباره و دوباره احساس می کنیم.

توجه :

برای مثال اگر متوجه شدید که موضوع تکراری در طول زندگی تان رنجش و خشم است این به این معنی است که شما به احساس رنجش، خشونت و خشم گیر داده اید، این احساسی است که به آسانی می توانید در هر لحظه آن را برای خود به وجود آورید؛ وقتی یک الگوی احساسی مکرر دارید در شما گرایشی هست برای بوجود آوردن موقعیت هایی که آن احساس را تأیید می کنید و شما آن احساس را دوباره تجربه می کنید؟ برای اینکه آن احساس برایتان آشنا و راحت است.

در موقع انجام این تمرین به احساساتتان توجه کنید و همین طور ادامه دهید و از خودتان بپرسید: احساس این لحظه من چیست؟ و فرقی نمی کند که چه احساسی دارید، مکررا بگویید: من تمام احساساتم را قبول می کنم».

 

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

پست های مرتبط

خانه ای برای روح مان بسازیم (روز ۲۶ مربیگری روح، هفته چهارم، عنصر خاک)

موکتی

موکشا یا رهایی روح با کمک استاد معنوی و عشق و محبت

موکتی

روز یازدهم تمرین مربی گری روح، کشف روابط زندگی (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی

ارسال نظر