روح عرفان

روز ششم مربی گری روح، تمرین نظم درونی (هفته اول، عنصر هوا)

نظم درونی

روز ششم، تمرین نظم درونی :

تبریک می گویم که تا اینجای برنامه رسیدید! امروز برنامه مان درباره مرتب و منظم کردن بیشتری از درهم ریختگی ها است؛ می دانم که شما را خیلی به این کار واداشته ام ولی دلیلی برای این کار دارم؛ بخاطر اینکه اسباب و وسایل معنا و مفهوم دارند؛ مرتب کردن درهم ریختگی ها و تمرین نظم درونی اثر مستقیم در روح و روان شما دارد؛ وقتی نیرویی را که در اطرافتان هست تغییر می دهید، تأثیر عرفانی و سحرآمیزی در زندگیتان می گذارد.

در فرهنگ بودایی تبت اعتقاد دارند که وقتی کسی اطراف و محدوده فیزیکی خود را مرتب می کند و سازمان می دهد، «درالا» که همان آگاهی برتر است می تواند وارد زندگی شود؛ اگر اطراف شما کثیف، بی نظم باشد، آگاهی نمی تواند به آن نفوذ کرده و وارد شود؛ وقتی زندگی تان از بی نظمی متراکم و خفه نباشد، احساس می کنید سبکتر هستید و آسانتر می توانید پیغام های روح خود را بشنوید.

توجه! آنچه را که می توانید انجام دهید؛ آنچه را که نتوانستید انجام دهید، بپذیرید؛ از فرایند امروز لذت ببرید.

با نشاط شوید، رها کنید، به مرتب و منظم کردن بیشتری از درهم ریختگی ها ادامه دهید :

 در هم ریختگی ها انواع مختلفی دارد؛ طبیعتا یک بی نظمی عادی در خانه وجود دارد؛ ولی در هم ریختگی کامپیوتر هم هست؛ کیف شما نیز می تواند با یادداشت های قدیمی، لوازم آرایش و یا دستمال کاغذی های مستعمل و… درهم و برهم باشد؛ حیاط شما نیز می تواند با گیاهان هرس نشده و یا گیاهان از بین رفته و پر از آشغال درهم ریخته باشد.

اما آشفتگی می تواند درونی نیز باشد؛ برای مثال یک برنامه روزانه پرمشغله و بی نتیجه و یا مدام حرف زدن، بدون گوش سپردن به دیگران نیز یک درهم ریختگی درونی است؛ همواره فکر کردن، تحلیل کردن، توجیه و تفسیر کردن و یا نگران بودن بدون سکوت و گوش سپردن به صدای درونی تان، اینها نیز یک نوع ریخت و پاش درونی است؛ امروز وقت آن است که به این نوع درهم ریختگی بپردازیم.

جمله تأکیدی برای امروز

در هر جایی هستم، امنیت و تمرکز دارم.

امروز :

برای استراحت کردن وقت بگذارید؛ به موزیک آرامش بخش گوش کنید و آثار و اشعار الهام بخش بخوانید؛ به پیاده روی بروید و نفس بکشید.

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین :

پایه اول: متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

فنجان فلسفه ذن ( Zen).

پایه دوم: متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

برای استراحت برنامه ریزی کنید.

پایه سوم: متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

بی نظمی و درهم ریختگی فکری را مرتب و منظم کنید.

پایه اول، فنجان فلسفه ذن (Zen) :

در فلسفه بودائی ذن، داستانی معروف درباره یک تاجر و یک استاد ذن است؛ تاجر آرزوی روشن بینی می کند و به دیدار استاد ذن می رود؛ استاد ذن به تاجر چای تعارف می کند و در فنجان وی چای می ریزد، فنجان از چای لبریز می شود و روی زمین پخش می شود.

تاجر پریشان و شوریده فریاد می زند که چه می کنی؟!

استاد ذن با خونسردی جواب می دهد که این فنجان مثل ذهن تو بیش از حد پر شده است؛ محتویات آن باید خالی شود، تا بتوانی رشد فکری بدست آوری.

۱۵ دقیقه امروز را به خالی کردن ذهنتان اختصاص دهید؛ جایی بسیار ساکت و آرام را بوجود آورید؛ تلفن را قطع و گوشی همراه خود را خاموش کنید و هر چیزی که حواستان را پرت می کند حذف کنید؛ آرام بنشینید و نفس بکشید؛ اگر فکری به ذهنتان رسید دنباله آن را نگیرید، ولی آن را انکار هم نکنید؛ بگذارید مثل یک ابر شناور باشد؛ به این صورت ذهنتان را از افکارتان خالی کنید.

پایه دوم، برای استراحت برنامه ریزی کنید :

زمانی را برای بازرسی کردن تقویم برنامه زندگی تان صرف کنید؛ آیا برای شادی و استراحت کردن و برای دوستان و خانواده وقت گذاشته اید؟ وقتی به تقویم نگاه می کنید به چه کارهایی بیشتر اهمیت داده اید؟

باید وقت بیشتری برای پرورش و نظم درونی خود، لذت بردن و استراحت کردن گذاشته باشید؛ اگر برای اینها وقت نگذاشته اید تصمیم نیروبخشی بگیرید که جنبه های غیر ضروری تقویم خود را از بین ببرید؛ در تقویم برنامه روزانه خود وقتی را به خلاقیت، استراحت و شادی اختصاص دهید؛ این مهم است!

در تقویمتان کارهای با فایده را از کارهای بی فایده و غیر اساسی جدا کنید؛ چه چیزی یا کاری را می توانید به کس دیگری واگذار کنید؟ چیزی را می توانید حذف کنید؟ آن کارهایی را حذف کنید که شما را در حس مشغولیت دایم نگه می دارد و به جایش برای شادی وقت بگذارید؛ خواهش می کنم امروز این کار را انجام دهید.

پایه سوم، بی نظمی و درهم ریختگی فکری را مرتب و منظم کنید :

امروز هر چیزی را که نمایانگر بی نظمی و درهم ریختگی فکری شما است، مرتب و منظم کنید، این به معنای نظم درونی است ( برای مثال کاغذهای غیرلازم، نوشته های کهنه شده، نامه های قدیمی، کارت تبریک های قدیمی، قبض های قدیمی و نوشته های بریده شده از روزنامه ها و مجلات).

با اینکه فایل ها در کامپیوتر جای زیادی را اشغال نمی کنند، با این حال اگر از وجود فایل های باقی مانده در کامپیوتر و یا تلفن همراهتان احساس بی نظمی و در هم ریختگی می کنید، پس این بی نظمی است؛ در ضمن مطمئن باشید که از تمام نوشته های لازم در کامپیوتر و گوشی همراه یک کپی برداشته اید؛ اگر ویروس های کامپیوتری، به سیستم شما نفوذ کنند برای شما ویران کننده خواهد بود و نگرانی از اینکه نوشته های کامپیوتر خود را از دست بدهید، خود یک بی نظمی و درهم ریختگی فکری است؛ در موقع مرتب و منظم کردن به خود تأکید کنید:

«من در درونم برای نظم و ترتیب بی نظیر فکری و تمرکزی، جا باز می کنم»؛ پیشنهاد می کنم موقع مرتب و منظم کردن بگویید: «هر چه را که از آن می گذرم و کنار می گذارم، نیرو، مهر و فراوانی بیشتری به سمتم می آید».

 

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح لینک پیج اینستاگرام ما

پست های مرتبط

نفس انسان و خواسته های بی پایان ذهن و حقیقت ماهامودرا

موکتی

خداجویی عطشی پایان ناپذیر برای کشف حقیقت درون و شنیدن صدای حق

موکتی

روز دوازدهم تمرین مربی گری روح، توجه به ندای روح (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی

ارسال نظر