روح عرفان

روز دهم مربی گری روح، کشف عوامل افزایش و کاهش نیرو (هفته دوم، عنصر آب)

نیرو و انرژی

اهمیت تداوم و تعهد در برنامه خودشناسی :

شما به روز دهم برنامه مربی گری روح رسیدید؛ امروز از عواملی که موجب تغییرات نیرو و انرژی شما می شوند آگاه خواهید شد؛ فقط می شود گفت تا می توانید ادامه دهید، زمانی که فرایند خودشناسی را آغاز می کنید، تمامی نیروها و قدرت های زندگی تان شما را به سوی سرنوشت هدایت خواهند کرد، حتی وقتی که برنامه ۲۸ روزه را کامل اجرا نمی کنید، باز هم داخل برنامه هستيد؛ منظور این است که حتی اگر برنامه یک روز را انجام نداده باشید و یا همه چیز را کاملا انجام نداده باشید، باز هم درون برنامه هستید؛ شما به نتایج قابل توجه می رسید، حتی اگر از آنها در ضمیر آگاهتان باخبر نباشید.

شما آن میزانی از تمرینات را انجام دهید که می توانید به خود مهر بورزید، خود را گرامی بدارید و بپذیرید و اگر همه چیزها بصورت عالی انجام نشدند خود را ببخشید؛ هدف این نیست که این برنامه را بصورت عالی انجام دهید؛ آگاه باشید که بین حال و آخر برنامه نتیجه خواهید گرفت، اگر چه کاری را انجام دهید و یا ندهید شما برای اجرای برنامه مربیگری روح، که برنامه پر قدرتی است با خود تعهد کرده اید، مهم نیست که زندگی شما را در طول ۱۸ روز آینده به کجا می برد، کهکشان برای برقرار کردن عمیق ترین رابطه تان با روحتان به طریق قدرتمند و اسرارآمیزی در حال فعالیت است.

چه چیزهایی نیرو یتان را افزایش و یا کاهش می دهند؟

در زندگی تان مردمی و الگوهایی هستند که توانایی شما را کاهش می دهند، ولی همچنان کسانی و مکان هایی هستند که توانایی شما را افزایش می دهد؛ روحتان حقیقت را دوست می دارد، پس زمانی که بشناسید آنچه تواناییتان را کاهش می دهد، اثر آنها در شما کمتر خواهد بود و طبعأ زمانی که بشناسید آنچه توانایی تان را افزایش می دهد، می توانید وجود آنها را در زندگیتان گسترش دهید.

اگر کسی و یا چیزی توانایی شما را کم می کند، همین امروز اقدام کنید که با این موضوع تا آنجا که می توانید کمتر و یا حتی اصلا رابطه نداشته باشید؛ برای مثال اگر فکر می کنید که رفتن به فروشگاه برای خرید مواد غذایی نیرویتان را کاهش می دهد، اگر می شود خریدتان را سفارش بدهید تا در خانه به شما تحویل دهند؛ احتیاج نیست که در زندگی رنج ببرید و اگر چیزی یا کسی نیرویتان را می افزاید، همین امروز راه هایی پیدا کنید تا تأثیر آنها را در زندگی تان افزایش دهید.

جمله تأکیدی برای امروز

من به سوی توازن و هماهنگی با همه مردم و همه چیز در کهکشان حرکت می کنم.

امروز :

به روابطی که با هر شخصی و یا هر شیئی که با آن روبرو می شوید، توجه کنید، آنها را چگونه تفسیر می کنید و یا شرح می دهید، تفسیرتان را تغییر ندهید… فقط به نیرویتان توجه کنید؛ آیا وقتی کسی و یا شیئی را می بینید نیرویتان افزایش یا کاهش می یابد و یا بی تغییر می ماند؟

خلاصه پایه های زمانی جهت انجام تمرین :

پایه اول: متعهد شدن به زمان کمی برای تغییر و تحول!

آن چیزهایی که نیرویتان را کاهش می دهند، بشناسید.

پایه دوم: متعهد شدن به زمان بیشتری برای تغییر و تحول!

آن چیزهایی که نیرویتان را افزایش می دهند، بشناسید.

پایه سوم: متعهد شدن به زمان نامحدود برای تغییر و تحول!

با خود شرط کنید یکی از چیزهایی که نیرویتان را در زندگی تحلیل می دهد از بین ببرید و به یکی از چیزهایی که نیرویتان را افزایش می دهد اضافه کنید.

پایه اول، آن چیزهایی که نیرو یتان را کاهش می دهند، بشناسید :

آنچه که نیرویتان را کاهش می دهد و از آن طریق نیروی زندگی تان تحلیل می رود، می تواند هر چیزی باشد؛ معمولا در زندگی کردن با آنها آن چنان عادت می کنید که حتی به تأثیر آنها در زندگی تان آگاه نیستید؛ تنها با آگاه شدن از آنها، تأثیر آنها در زندگی تان کمتر می شود؛ در طول روز به اینکه چه چیزی نیرویتان را کاهش می دهد توجه کنید.

مثلا :
 • همواره احساس خستگی کردن بعد از دیدار کردن با یک شخص بخصوص.
 • «بله» گفتن زمانی که در حقیقت منظورتان «نه» است.
 • مدام سعی کردن به اینکه کسی را خشنود بکنید.
 • در اتاقی بدون پنجره و با نور فلورسنت نشستن.
 • احساس خود را سرکوب و انکار کردن.
 • انجام دادن کاری که آن را دوست ندارید.
 • مدام کار کردن بدون اینکه زمانی برای استراحت و بازسازی خود بگذارید.
 • به میزان زیاد تلویزیون تماشا کردن.
 • زیاده روی در بطور مداوم مشغول بودن.
 • حقیقت را نگفتن.
تدبیر برای عوامل کاهش انرژی :

در دفترتان لیستی بنویسید از آنچه نیرویتان را کاهش می دهد و توجه کنید که آیا راهی هست که آنها را کاهش دهید و یا کاملا از زندگی خود محو کنید؛ برای مثال اگر یکی از چیزهایی که نیرویتان را تحلیل می برد، فردی از خانواده باشد که نتوانید از زندگی خود دور کنید، نگاه کنید که آیا راهی هست که اثر او را در زندگی خود تقلیل بدهید؛ برای مثال زمانی که این شخص شروع کرد به منفی بافی، شما می توانید بگویید: «اگر برای راهپیمایی برویم می توانی همه چیز را برایم بگویی، این شخص احتمالا در موقع پیاده روی به اندازه همیشه منفی بافی می کند، ولی شما تأثیر همیشگی آن را تقلیل می دهید، زیرا در تمام مدتی که این شخص شکایت می کند و منفی است، شما به گل و گیاه و درختان نگاه می کنید و هوای تازه تنفس می کنید.

پایه دوم، آن چیزهایی که نیرو یتان را افزایش می دهد، بشناسید :

تشخیص دادن آن چیزهایی که به شما نیرو می دهند و یا چیزهایی که نیرویتان را تحلیل می برند به یک اندازه مهم است؛ چه چیزی به شما نیرو می دهد؟ آنها را در دفتر فرایندتان یادداشت کنید؛ برای مثال:

 • نوشیدن چای داغ در موقع تماشای طلوع آفتاب.
 • با دوستان خوب و جالب صحبت کردن.
 • پیاده روی کردن.
 • یوگا انجام دادن.
 • در حیاط با گل و گیاه کار کردن.
 • در شب شمع روشن کردن.
 • با روغن های معطر حمام کردن ماشین الات و با دوستان به یک رستوران مورد علاقه رفتن.
 • زیر پتو دراز کشیدن و یک کتاب عالی خواندن.
 • در چمن دراز کشیدن و به ابرها نگاه کردن.

به لیست خود نگاه کنید و راه هایی بیابید تا به آن چیزهایی که نیرویتان را در زندگی افزایش می دهند، گسترش بیشتری بدهید.

پایه سوم، با خود شرط کنید یکی از چیزهایی که نیرو یتان را در زندگی تحلیل می دهد از بین ببرید و به یکی از چیزهایی که نیرویتان را افزایش می دهد، اضافه کنید :

از تمام روابطی که در حال حاضر در زندگی تان دارید لیستی درست کنید. به زبان دیگر، با چه کسانی بطور مکرر تماس دارید؟ لیستی که می نویسید شامل افراد خانواده، دوستان، همکاران، همسایه ها، شاگردان، معلم ها، سلمانی، مربی، تعمیر کار ماشین و یا فروشنده مواد غذایی می شود.

سپس ببینید که با چه چیزهایی بطور مکرر رابطه دارید. مثلا: ماشین، غذا، گردآوری فنجان ها برای کلکسیون، فروشگاه ها، باغچه، مدرسه بچه ها، تلویزیون، رادیو، کامپیوتر، مجله ها، محل ورزش و یا فروشگاه مواد غذایی و غیره.

طبقه بندی عوامل تغییرات انرژی :

از یک مقیاس صفر تا ده استفاده کنید؛ صفر برای چیزها و کسانی که انرژی شما را تحلیل می برند و پنج برای ختئی و ده برای آنچه که به شما انرژی می دهند؛ تأثیر هر یک را در زندگی تان بررسی کنید و برای هر کدام طبق مقیاس یک شماره بدهید؛ چشمانتان را ببندید و آن شخص و یا شیی را تجسم کنید و به احساسی که در بدنتان دارید، توجه کنید؛ آیا احساس نیرو و زنده دلی بیشتر می کنید و یا اینکه احساس خستگی و تهی شدن می کنید؟ احتمالا به بعضی از آنهایی که در لیست دارید، احساس خثی دارید و آنها به شما نیرو نمی دهند و نیرو نیز کم نمی کنند.

با خود تعهد کنید که حداقل یک چیز که نیرویتان را کاهش می دهد عوض کنید؛ برای مثال اگر نیرویتان از تماشا کردن به تلویزیون کاهش می یابد، با خود شرط کنید که کمتر تلویزیون تماشا کنید؛ یک برنامه بگذارید که وقتتان را با چیز دیگری پر کنید؛ مثلا اگر ۲۲ ساعت در هفته تلویزیون تماشا می کنید، آن را به ۱۰ ساعت کاهش دهید و در ضمن تصمیم بگیرید که با ۱۲ ساعت باقیمانده در هفته چه بکنید که به شما نیرو بدهد؛ شاید تصمیم بگیرید که به یک کلاس شبانه بروید و یا یک سرگرمی، کتاب خواندن و یا نقاشی کردن را شروع کنید؛ سرانجام تعهدی را که کردید انجام دهید.

لینک مطلب تمرین اول مربی گری روح از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

پست های مرتبط

خداجویی عطشی پایان ناپذیر برای کشف حقیقت درون و شنیدن صدای حق

موکتی

روز دوم تمرین مربی گری روح، تعهد به تغییر زندگی‌تان (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

روح و آگاهی و نفس در مسیر سیر و سلوک معنوی و خودشناسی

موکتی

ارسال نظر