خودشناسیعرفان

دوره های هفت ساله زندگی انسان

دوره های هفت ساله زندگی انسان

 دوره های هفت ساله زندگی انسان

دوره های هفت ساله زندگی انسان دوره هایی هستند که انسان در ابتدای دوره، تولد و در پایان دوره، مرگ را تجربه می کند. زندگی دارای یک الگوی ذاتی است که بایستی آن را خوب درک کرد. هر هفت سال بدن و همچنین ذهن انسان دستخوش تغییرات یا بحران می شود. هر ۷ سال کلیه سلول های بدن عوض می شوند. اگر میانگین عمر ۷۰ سال باشد تو ۱۰ بار می میری و زنده می شوی. سر هر ۷ سال همه چیز تغییر می کند. انسان نوین انسانی خواهد بود که هر دوره از مراحل زندگی را به نحو کمال سپری کند و تکامل یابد.

در ۷۰ سالگی چرخه کارمیک کامل است. خطی که از تولد تا مرگ امتداد دارد در ۷۰ سالگی کامل خواهد شد. این خط ۱۰ قسمت دارد.

دوره اول زندگی

در هفت سال اول کودک خود مرکز است. گویی او مرکز کل هستی است و همه خانواده دور او می چرخند.

نیازهای او هرچه که باشد سریع تامین خواهد شد. او مثل یک امپراطور زندگی می کند و پدر و مادر خدمتگزاران او هستند و همه اعضای خانواده بخاطر وجود مبارک او زندگی می کنند. کودک برای ۷ سال اول زندگی کاملا خود خواه است.

(اگوئیستیک) او به هیچ چیز و هیچ کس احتیاج ندارد و احساس می کند کامل شده است.

دوره دوم زندگی

در هفت سال دوم کودک از خود مرکزی به دگر مرکزی می رسد. او به سمت دیگران می رود. تمام دوستان و خویشاوندان و انسان های اطراف او پدیده ای مهم هستند. در این دوره کودک به خودش دلبستگی ندارد بلکه به دیگران و همچنین دنیای بزرگترها علاقه مند است. نشانه واقعی این مرحله پرس و جوی بیش از حد بچه هاست. کودک همچنین شکّاکی بزرگ خواهد شد چون هنوز سوالات او باقی مانده است. سوال های کودک ۷ ساله هیچگاه تمام نمی شود. در مورد همه چیز کنجکاو است.

او شکلی فیلسوفانه به خود می گیرد و شک او عمیق تر می شود. او به دیگران گرایش پیدا می کند. گرایش به هم جنس خود دارد. این مرحله در روانشناسی همجنس گرایی نامیده می شود. افراد هموسکچوال در همین دوره باقی می مانند و در سنین بزرگی ازدواج با همجنس صورت می گیرد. این افراد بزرگ نشده و به دوره بعدی نرسیده اند.

دوره سوم زندگی

دوره سوم پس از ۱۴ سالگی آغاز می شود. پسر دیگر به پسرها علاقه ای ندارد و دختر نیز به دخترها علاقه مند نیست. آنها نسبت به هم جنس خود مودبند، ولی علاقه مند نیستند. به همین دلیل، دوستی های دوران ۷ تا ۱۴ سالگی بسیار عمیق است. چون ذهن هم جنس گراست و هیچ دوره ای مثل این تکرار نخواهد شد. این دوستی ها مادام العمر باقی می ماند.

اگر دوره سوم به طور طبیعی پیش برود، پسر به سمت دختر گرایش پیدا می کند و بر عکس. ( Hetero sexual)

او اکنون به جنس مخالف خود علاقه پیدا می کند. ( ناهمجنس خواه ) وقتی پسری به دختری علاقه پیدا کرد به ضد خود علاقه پیدا کرده است. ۱۴ سالگی سال انقلاب عظیم است. جنسیت به کمال خود می رسد. شخص فکر کردن بر مبنای خود را شروع می کند. تفکّرهای جنسی یا خیال پردازی های جنسی اتفاق می افتد. دختر و پسر شاعر می شوند و رمانتیک و در صدد بدست آوردن دل یکدیگر می شوند.

دوره چهارم زندگی

دوره چهارم از ۲۱ سالگی شروع می شود. او بزرگ خواه و زیاده طلب می شود و از هر چیزی بهترین آن را می خواهد. به عبارتی ساده این جوان بلند پروازی را تجربه می کند و می خواهد موفق زندگی کند. تمامی سعی و کوشش او برای آینده است. او در تمام کشمکش ها حرف خود را به کرسی می نشاند. او نه تنها به دنیا بلکه به بازار و همچنین دنیای عرضه و تقاضا علاقه مند می شود.

تمام ذهن جوان ۲۱ ساله به پول، قدرت و اعتبار خلاصه می شود. از ۲۱ تا ۲۸ سالگی با دیدی واقع بینانه تر به زندگی نگاه می کند.

در حقیقت جوان ۲۸ ساله واقع بینانه می فهمد که بسیاری از آرزوها و خواسته ها دست نیافتنی است. او بیشتر به امنیت و راحتی اهمیت می دهد نه به ماجرا جویی و بلند پروازی. هیجانات این فرد خود بخود فروکش می کند و در صدد سرو سامان دادن به زندگی می آید.

دوره پنجم زندگی

در ۲۸ سالگی همه انسان ها کم کم سر به راه می شوند و یک زندگی راحت اختیار می کنند. دیگر نمی خواهند پولدار باشند این میل شدید از سر آنها افتاده است.

در ۲۸ سالگی کم کم به سراغ بیمه می روند و خود را بیمه می کنند و کم کم در صدد آن بر می آیند که خانه ای کوچک و دنج بخرند. این انسان از حالت توحش بیرون می آید. انسان دیگر نه خانه به دوش است و نه در به در. همچنین محتاج مسافرت نیست. انسان تنها به آرامش در گوشه ای دنج فکر می کند و دلش می خواهد استراحت کند.

دوره ششم زندگی

دوره ششم از ۳۵ سالگی شروع می شود. انرژی حیات در سن ۳۵ سالگی به نقطه امگا می رسد. امگا آخرین حرف الفبای یونانی است. منحنی به نیمه راه رسیده است. انرژی فرد رو به انحطاط می رود. این شخص نه تنها به امنیت و راحتی علاقه مند است بلکه یک محافظه کار از کار در می آید. یک ارتودوکس یک ضد انقلاب. این فرد با هر تغییری مخالف است و هم رنگی با جماعت را می پسندد. او پس از چندین سال، خود را سر و سامان داده و دوست ندارد سر و سامان او به هم بریزد. او جزئی از دنیای سنتی و قراردادی می شود.

در ۴۲ سالگی همه جور بیماری به سراغ انسان می آید. انرژی به سمت مرگ حرکت می کند. انرژی تو روز به روز ضعیف و ضعیف تر می شود. فشار خون – سکته قلبی – بی خوابی – زخم معده و….

دوره هفتم زندگی

 دوره هفتم از ۴۲ سالگی شروع می شود. این دوره بحرانی ترین و خطرناکترین دوره زندگی است. موها کم کم سفید می شوند و انسان لباس مرگ را می پوشد. مذهب در سن ۴۲ سالگی برای تو اهمیت پیدا می کند چون ارتباطی عمیق با مرگ دارد. اکنون که مرگ در حال نزدیک شدن است جرقه عشق به مذهب در دل تو روشن می شود.

در ۴۹ سالگی، نیروی کندالینی رو به زوال می رود. برای همین انسان احساس پوچی و بیهودگی می کند.

از این به بعد هیچ علاقه ای نسبت به دیگران وجود نخواهد داشت. در ۴۹ سالگی نه مرد نسبت به زن علاقه ای دارد و نه زن نسبت به مرد (یائسگی). مرد دیگر در خودش میل جنسی ندارد. از دید او مسئله جنسی خام و بچگانه جلوه می کند. ۱۴ سالگی آغاز هیجانات جنسی است که کندالینی بطور طبیعی بیدار می شود و ۴۹ سالگی پایان این هیجانات.

روی مانی پورا، میل جنسی منفی ذوب می شود و میل مثبت آن عروج می کند. روانشناسان به اشتباه در سن ۴۹ سالگی مردم را وادار به معاشقه می کنند.

دوره هشتم زندگی

دوره هشتم از ۴۹ سالگی شروع می شود. در این سن مسئولیت ها تمام شده و بچه ها ازدواج کرده اند. می توانی از خانه بیرون بروی و به جنگل ها سفر کنی یا به سیاحت درون مشغول شوی .

در سن ۵۶ سالگی انسان دوباره مورد تغییر و دگرگونی قرار می گیرد. دیگر در جنگل تنها بودن کافی نیست ، باید واقعاً سیاحت کرد و خود را فهمید. چون بایستی قبول کرد که زندگی رو به اتمام است.

در ۵۶ سالگی انسان بایستی از تمام گرد همایی ها و مجالس تشریفاتی کناره گیرد و به خود بپردازد. در ۵۶ سالگی انسان بایستی آنچنان بالغ باشد که خود را از همه درگیری ها و وابستگی های اجتماعی دور کند.

دوره نهم زندگی

دوره نهم از ۵۶ سالگی شروع می شود. انسان در این سن بایستی یک (سانیاسن) شود. انسان در ۶۳ سالگی از نو کودک می شود. تو دیگر تنها به خودت علاقه مندی.

(مراقبه یعنی علاقه مند بودن به خودت به دور از همه انسانها).

این یعنی حرکت به درون. اکنون تو دوباره معصوم می شوی و در خود فرو رفتن را می آموزی.

دوره دهم زندگی

این دوره از ۶۳ سالگی تا ۷۰ سالگی ادامه دارد. فقط ۷ سال باقی است. باید خودت را برای مرگ آماده کنی. مردن در حال جشن گرفتن، آمادگی برای مرگ است. یعنی خوشحال مردن.

اکنون دوست داری به خانه اول خود برگردی.

در ۶۳ سالگی انسان کاملا در خود محصور است. جریان کل انرژی فقط به سوی درون است و در انتها در ۷۰ سالگی تو آماده ای.

(همه کسانی که از ۷۰ به بالا می روند از ۹ ماه قبل، مرگ خود را می فهمند).

همانطور که ۹ ماه در رحم مادر سپری کردی همین دوره برای مردن ( تولدی دوباره ) تکرار خواهد شد.

تو دیگر در رحم مادر نیستی. این بار رحم، در درون خود تو قرار دارد و تو با مردن از درون خود متولد می شوی…

از پیج اینستاگرام ما دیدن فرمایید

آیتم های مشابه

خداجویی عطشی پایان ناپذیر برای کشف حقیقت درون و شنیدن صدای حق

موکتی

ترس از زندگی و ترس از مرگ و ماهیت نفس در انسان

موکتی

روز چهاردهم مربیگری روح، رهایی از افکار قربانی بودن (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی

دیدگاهی بنویسید