خودشناسی عرفان

ایمان چیست؟ و دسته های اشخاص خدا آگاه

ایمان چیست ؟

ایمان مهمترین عامل پیشرفت در آگاهی است. ایمان عبارت است از اطمینان کامل به این که فقط با خدمت به خدا ( خدمت به مردم نه، بلکه خدمت به خدای درون مردم ) می توان به هدف غایی واصل شد. اگر تو برای مردم خدمت کنی ممکن است با عدم قدر شناسی مردم، خسته شوی. انسان با اشتغال به خدمت روحانی، خود به خود تمامی موجودات کائنات را نیز راضی خواهد کرد.

اشخاص خدا آگاه در ۳ دسته تقسیم بندی می شوند :

  • اشخاص دسته سوم کسانی اند که ایمان ندارند و حتی چنانچه رسما خدمت عابدانه کنند نمی توانند به بالاترین مرحله کمال برسند. آنها کسانی اند که پس از مدتی فرو خواهند افتاد؛ این بدان علت است که اعتقادی راسخ و ایمانی کامل ندارند. ما در انجام فعالیت هایی که در ماموریت خود برای ابلاغ این پیام الهی داشته ایم تجربه های عملی در این مورد داریم. بعضی از افراد همراه با انگیزه های نهانی خود در این راه خداشناسی قرار می گیرند و به محض اینکه از نظر مادی و اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کردند و یا بر عکس، وضعیت آنها در خطر افتاد این راه را ترک می کنند و دوباره به زندگی مادی قبل بر می گردند.
  • اشخاص دسته دوم کسانی اند که چندان در درک کتابهای مقدس و در درک آیین عشق و بندگی پیشرفته نیستند ولی به خودی خود ایمانی محکم دارند که خدمت به خدا بهترین راه است و با ایمانی بسیار راه خدا را انتخاب کرده اند. این دسته از دسته سوم برترند. شخص درجه سه در آگاهی به خدا امکان سقوط دارد اما انسان دسته دو سقوط نخواهد کرد
  • برای اشخاص درجه یک به هیچ وجه امکان سقوط نخواهد بود؛ کسی که در دسته اول قرار دارد قطعا پیشرفت خواهد داشت و سرانجام به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

عدم ثبات بدترین چیز برای سالک است.

ما در هر چیزی عدم ثبات داریم، چون عشق را نفهمیده ایم.

خوبی ها را در درون خودت بریز و بدی ها را بیرون بریز.

پست های مرتبط

روز چهاردهم مربیگری روح، رهایی از افکار قربانی بودن (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی

روز هفتم تمرین مربی گری روح، کشف ماموریت روح (پایان هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

آگاهی و عشق امواج جاری در کائنات و تجربه خدا در صورت پیشرفت سطوح درونی

موکتی

1 نظر

مهدی پورراهدار ۱ مرداد ۱۳۹۹ در ۱۰:۲۳ بعد از ظهر

بسیار عالی ومفید

پاسخ

ارسال نظر