خودشناسیعرفان

انسان نوین، انسان سه بعدی

انسان نوین

انسان نوین

انسان تک بعدی تنها یک قله است ولی انسان کامل تمام قله ها را در بر می گیرد.

بشر امروزی بر سر دو راهی قرار گرفته است. زندگی ما انسان ها تاکنون تک بعدی بوده و خستگی مفرط ما بخاطر این تک بعدی بودن است. انسان کنونی احتیاج به ۳ بعد اساسی دارد. این ۳ بعد در ۳ کلمه که با ” خ ” شروع می شود عنوان می کنیم :

سه بعد اساسی انسان نوین

اولین خ : خدا آگاهی است یا God Consciousness

دومین خ : خوش قلبی یا  Kind-hearted مربوط به احساس انسان ها

سومین خ : خلاقیت و خدمت یا Sertivity مربوط به عمل انسان ها

خدا آگاهی

خدا آگاهی مربوط به بودن انسانهاست یا همان وجود. سخت ترین کاری که بایستی انجام شود من به تو محول می کنم. بایستی به اندازه یک بودا مکاشفه کنی. به اندازه کریشنا یا عیسی یا علی محبت کنی و به اندازه مایکل آنژ یا لئوناردو داوینچی خلاقیت را در خودت داشته باشی. بایستی همزمان همه اینها را در خود داشته باشی. با این روش معنای کلیت را خواهی فهمید. در غیر اینصورت چیزی در تو گم است.

اگر تک بعدی باشی می توانی به قله ای رفیع برسی ولی آن موقع تنها یک قله ای.

انسان تک بعدی به بن بست رسیده است و از خلق بهشت بر روی زمین عاجز است.

انسان از امتحان الهی مردود شده است و هر روز که می گذرد در این امتحان دوباره مردود خواهد شد. اگر چه انسان ها سعی کرده اند که محدود باشند و خدا را تجربه کنند ولی بدرد نمی خورند. با چند انسان روشن بین می توان کمک های زیادی به این دنیای پرجمعیت کرد.

امروزه به افرادی روشن بین احتیاج داریم که با این ۳ بعد ذکر شده به اشراق رسیده اند. به این انسان، انسان نوین می گویند.

بایستی یاد بگیری که شاعرانه زندگی کنی چون اگر منطقی باشی همچنان مثل گذشته ها خشک و بی روح زندگی خودت را ادامه می دهی. منطق ، خشک و بی روح است ولی شعر و شاعری سرزنده و پرشور…

 

از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

 

آیتم های مشابه

زندگی چیست و انسان چگونه می تواند با عشق و شهامت معنای زندگی را درک کند

موکتی

عشق و مهرورزی ، گوهر ذاتی روح (روز ۲۸ برنامه مربیگری روح)

موکتی

ما که هستیم یا چه هستیم، گذری بر خودشناسی از تولد مادی تا تولد روحانی

موکتی

دیدگاهی بنویسید