عشق

ابعاد عشق و روابط عاشق و معشوق در سه بعد عشق

ابعاد عشق و روابط عاشق و معشوق در سه بعد عشق:

عشق دارای ۳ بعد است :

بعد اول عشق :

در بین ابعاد عشق یک بعد وابستگی است که سلطه جویی ایجاد می کند. ۹۹ درصد از عشق های روی زمین با این بعد شکل می گیرد. شوهر نسبت به زن و بالعکس وابسته می گردد. همدیگر را تحت مالکیت قرار می دهند، به همدیگر سلطه جویی می کنند و عشق را تا حد یک کالا نزول می دهند.

« کسی که به خدا رسیده اگر معشوقی هم داشته باشد مال همه است. »

عشق تنها با آزادی به وجود می آید.

عشقی که دروازه بهشت را به روی تو می گشاید در این بعد ( بعد وابستگی ) دروازه جهنم را به روی تو باز می کند.

بعد دوم عشق :

دومین بعد، عشق بین دو فرد مستقل است. این نوع نیز باعث بدبختی انسان می شود. ( دو فرد مغرور ) در این نوع همیشه تعرضی بین این دو وجود دارد. به عبارتی هیچ نوع سازگاری بین آنها دیده نمی شود. چرا که هر دو به خود متکی هستند و هیچگاه با یکدیگر ادغام نمی شوند. نمونه بارز آن زندگی با دانشمندان، شاعران و هنرمندان است.

این نوع انسانها به ظاهر به زوج خود آزادی می دهند ولی این آزادی واقعی نیست. این نوعی بی تفاوتی است. آنها فضایی برای خویش در ذهن خود به وجود آورده اند که در بیشتر موارد در آن فضا زندگی می کنند. در این نوع عشق ارتباطی عمیق وجود ندارد و بیشتر به آزادی خود اهمیت می دهند تا به عشق.

بعد سوم عشق :

سومین مرحله یا بعد، همبستگی نامیده می شود. این حالتی است که به ندرت در انسان ها اتفاق می افتد. در این حالت عاشق و معشوق نه به هم وابسته اند و نه مستقل از یکدیگرند.
اگر تعادل برقرار شود حالت خنثی بوجود می آید. در حالت خنثی بوی خداوند را می شنوی. این دو در هماهنگی و هم زمانی فوق العاده ای به سر می برند. گویی که بخاطر یکدیگر نفس می کشند این دو، دو جسمند در یک روح، روحی که جوهره آن عشق است.

« اگر عاشق و معشوق در هم ادغام شوند، عشق به وجود می آید. »

تنها به این حالت عشق گفته می شود؛ دو مورد قبلی عشق نیستند، تنها یک قول و قرار ساده اند؛ یک نوع توافق اجتماعی و زیست شناختی.

پست های مرتبط

انواع عشق و شنا کردن در اقیانوس دگرگونی و ناشناخته عشق

موکتی

چهار سطح عشق، سطح سوم و چهارم، دعا و عبادت و مراقبه (قسمت دوم)

موکتی

عشق، آگاهی و آزادی لازمه هایی برای عمیقتر شدن و کمال انسان

موکتی

ارسال نظر