خودشناسی عرفان عرفان

آگاهی و هفت مرحله سلوک یا عبور سالک از هفت آسمان

آگاهی و سلوک

تفاوت یک فرد بیدار و فردی با آگاهی معمولی :

اکثر مردم از مراحل مختلف آگاهی که برای هر انسانی اتفاق می افتد بی اطلاع هستند، در نتیجه متاسفانه نسبت به درجات فضل و مقام اساتید معنوی ساده لوحانه می اندیشند؛ در حالت بیداری، آگاهی انسان بایستی چندین مرحله را طی کند؛ بیداری واقعی برای اکثر حقیقت جویان شامل عبور از هفت مرحله سلوک است ( آسمان متمایز آگاهی ).

کسی که به آسمان اول رسیده، چیزهایی را تجربه می کند که با تجربه بیداری و آگاهی مردم عادی کاملا متفاوت است؛ این انسان دیگر آگاهی مادی معمولی را ندارد، در عوض موسیقی الهی دنیای لطیف اثیری را می شنود و اگر رایحه ای معنوی را حس می کند، دیگر فیزیکی نیست.

تفاوت بین حالت بیداری و آگاهی معمولی مثل تفاوت خواب و بیداری است؛ تفاوت خواب و بیداری ، تفاوت دیدن و تجربه کردن در بیداری و دیدن و تجربه کردن در خواب است.

هفت مرحله آگاهی :

در مسیر روحانی هفت مرحله وجود دارد، هفت سطح پی در پی برای کسب کمال که سالک بایستی ناگزیر از این هفت آسمان یا هفت مرحله عبور کند؛ برای همه با هر مسلکی، سفر روحانی دارای یک مسیر مشترک درونی است؛ هر طبقه یا آسمان ( محدوده آگاهی ) مشخصات مخصوص خود را دارد و در این راه علائمی وجود دارد که طبقات را از یکدیگر متمایز می کند.

سالک در مرتبه اول آگاهی :

در مراحل اولیه ( ۳ مرحله اول ) سالک تحت قلمرو انرژی حرکت می کند؛ هر چه از طبقه اول به بالا حرکت می کند، تسلط بیشتری بر انرژی خود پیدا می کند؛ این شخص اشیاء زمینی را به شکل سراب می بیند و قرینه آن را در دنیای اثیری می تواند در خودش پیدا کند .

سالک در مرتبه دوم آگاهی :

سالک در عالم دوم، آگاهی گسترده تری نسبت به انرژی نامحدود عالم لطیف یا اثیری پیدا می کند؛ در این مرحله سالک قادر به انجام کارهای خارق العاده و حیرت انگیز خواهد بود؛ انسانی که به آسمان دوم رسیده هر شیئ را می تواند در فضا یا هوای لطیف بوجود آورد؛ می تواند درخت خشکی را به درخت تازه و سر سبز تبدیل کند؛ از نفوذ سحرآمیزی برخوردار می شود که می تواند بر تمام اشیاء مادی تاثیر گذار شود.

سالک در مرتبه سوم آگاهی :

در آسمان سوم حقیقت جو یا سالک تسلط بیشتری بر نیروی عالم لطیف پیدا می کند؛ ( شفا بخش)

حیات بخشیدن به یک انسان مرده یا یک حیوان مرده برای شخصی که در مرحله سوم قرار گرفته کار مشکلی نیست.

سالک در مرتبه چهارم آگاهی :

آسمان چهارم واسطه ای بین عالم انرژی و عالم ذهن است؛ در این مرحله سالک تسلط کامل بر نیروی نامحدود عالم انرژی دارد؛ سالکی که به این مرحله دست پیدا می کند، تازه مشکلات شروع می شود؛ امیالی که در نفس سالک ریشه دارند او را اغواء می کنند تا از این قدرت به نفع خود استفاده کنند.

(سالک منفی = جادو گران یا ساحران ) این مرحله فوق العاده خطرناک است که بر سر راه سالک قرار می گیرد؛ تنها در این آسمان سالک با به کار بردن قدرتش بخاطر ارضاء خودخواهانه از مسیر خارج می شود؛ اگر در این آسمان از قدرت خود برای کمک به دیگر روح ها استفاده کند از این آسمان پرواز می کند.

سالک در مرتبه پنجم آگاهی :

آسمان پنجم منطقه ای است که سالک بر اندیشه خود حکم فرمایی می کند؛ چون در این مرحله وارد قلمرو بازتاب ذهن خود می شویم؛ اتریک یعنی فوق ذهنی یعنی پس مانده یا بازتاب ذهن.

کسی که به منطقه اتریک دست پیدا می کند بر افکار همه انسان ها آگاه است؛ (فکر خوانی ) این شخص می تواند بر افکار دیگران تسلط داشته باشد؛ در این منطقه شخص می تواند اراده کند و افکار خود را به شخصی منتقل کند و او را وادار به معجزه کند.

سالک در مرتبه ششم آگاهی :

آسمان ششم قلمرو روح و پایگاه تمام عرفای بزرگ است؛ سالکی که در این مرحله قرار می گیرد هنوز کامل نشده است؛ عارف در این مرحله هنوز به کمال مطلق دست پیدا نکرده است .

وجود نامحدود خداوند را که تمام هستی را پوشانده ، می شناسد ولی هنوز خدا را به تمام و کمال در خود تجربه نکرده است؛ در این مرحله عارف شکافی بغایت عظیم در خود و خدا پیدا می کند؛ تجربه این شکاف، آتش اشتیاق غیر قابل تصوری است که جان عارف را می سوزاند.

سالک در مرتبه هفتم آگاهی :

آسمان هفتم کمال واقعی یا اقیانوس عشق الهی است؛ آگاهی بیکران و نامحدود؛ جایی که خود حقیقت جو یا عارف با خود خدا یکی می شود…

 

از پیج اینستاگرام ما بازدید نمایید

پست های مرتبط

مربی‌گری روح سفری برای کشف حقیقت درونی خود و زندگی (قسمت اول)

موکتی

آگاهی و عشق امواج جاری در کائنات و تجربه خدا در صورت پیشرفت سطوح درونی

موکتی

روز شانزدهم مربیگری روح، روز شادی و خطرپذیری (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی

ارسال نظر