عشق

آلودگی های عشق مجازی و راه های ایجاد تعادل در عشق

شناخت آلودگی های عشق مجازی :

عشق و شهوت :

شهوت یکی از مسایلی است که عشق را از بین می برد.

عشق می تواند شهوت را بوجود آورد که یک چیز جدیدی است. در آقایان ۸۵ درصد در اینگونه مسایل مشکل دارند. در حیوانات زمانی که حیوان ماده آماده بچه دار شدن است اجازه جفت گیری را به حیوان نر می دهد و غیر این حالت، حالتی دیگر بین این دو نیست و در مدت بارداری حیوان نر به ماده نزدیک نمی شود. بالعکس انسانها، در چنین مواقعی از حیوان پست تر می شوند. (متاسفانه علت اصلی اکثر طلاق ها همین موضوع است .)

تفاوت عشق و شهوت :

موضوع عشق و شهوت را نباید باهم قاطی کرد. متاسفانه امیال بنام عشق قلمداد می شوند، در حالیکه افراد در این مواقع دچار شهوت ۱۰۰ درصد هستند. این شهوت وابسته به سن، تغذیه (غذاهای تند و گرم راجاستیک)، ساختار هورمونی (در بعضی افراد ساختار هورمونی به گونه ای است که گرایش به شهوت دارند) و محیط زندگی در افراد مختلف متفاوت است.

عشق و عقل آبشان در یک جوی نمی رود. یک انسان متعادل، انسانی است که بتواند توازن و هماهنگی بین این دو را به وجود آورد.

عشق و عقل در کنار همدیگر پدیده ای را بوجود می آورند که نوع دوستی نامیده میشود.

عشقی که با خدمت آمیخته باشد مقدمه عشق حقیقی است.

عشق و نفرت :

گاهی عشق چهره نفرت به خود می گیرد. در واقع این دو، دو روی یک سکه اند. شما همیشه از کسی متنفر می شوید که روزی او را خیلی دوست داشته اید؛ گرچه خود متوجه نمی شوید و بالعکس همیشه عاشق کسی می شوید که زمانی از او متنفر بوده اید. (این فرق می کند با عشق هایی که از ابتدا منشا الهی داشته اند.)

عشق و حسادت :

عشقی که همراه با مالکیت باشد، حسادت بدنبال خواهد داشت. اگر کسی را واقعاً دوست داری او را آزاد بگذار و او را جزو اموال خویش به حساب نیاور؛ در غیر این صورت به زودی او را از دست خواهی داد.

عشق و عصبانیت:

عصبانیت زمانی وارد صحنه می شود که در راه رسیدن به هدف مانعی ایجاد شده باشد. عصبانیت یک محرک و انرژی اضافی است. چون عشق همیشه در جاده ای صاف حرکت نمی کند و موانعی در سر راه آن وجود دارد، عصبانیت خود را نشان می دهد.

عشق و تعصب :

گاهی افراد وابسته به گروه، فرقه، دسته، مذهب و دین خاصی می شوند و به علت تعصبات همراه با عشق فرقه گرایی که در قلبشان ایجاد شده نسبت به هم کیشان خود عشق ورزیده و از غیر احساس نفرت می کنند. این آلودگی عشق از بدترین نوع عشق در جامعه بشری است.

پست های مرتبط

ابعاد عشق و روابط عاشق و معشوق در سه بعد عشق

موکتی

عشق و مهرورزی ، گوهر ذاتی روح (روز ۲۸ برنامه مربیگری روح)

موکتی

عشق چیست و انواع آن و نشانه های عشق حقیقی

موکتی

ارسال نظر